Software Engineers med fokus på vi­de­re­ud­vik­ling og drift af en Machine Learning ud­vik­lings­plat­form

 

Vil du være med til at bygge fremtidens data- og analysebaserede Skatteforvaltning? Som en del af vores Machine Learning Engineer-team, vil du have mulighed for anvende din Software Engineering baggrund i en Machine Learning-kontekst.

Der er stort fokus og opmærksomhed omkring Machine Learning i hele Skatteforvaltningen, og derfor har vi brug for flere Machine Learning Engineers, hvis primære opgaver er at fastlægge de overordnede principper for struktureret modeludvikling i Skatteforvaltningen, samt vedligeholde og udvikle vores udviklingsplatform og vores continuous delivery pipelines, hvor alle Machine Learning-modeller udvikles, testes, produktionslægges og overvåges.

Vores nuværende platform er baseret på R udvikling i RStudio, versionkontrol i git (Gitlab og Github) og Jenkins til continuous delivery. Vi er ved at forberede os på at opgradere og flytte vores pipeline op i Azure cloud, samt udvide platformen til at kunne understøtte udvikling af Python-modeller, og samtidigt at gøre platformen så vidt muligt sprogagnostisk.

Machine Learning-løsninger i en datadrevet organisation  

Du bliver en del af kontoret Dataanalyse, hvor vi er 16 engagerede og fagligt dygtige medarbejdere. Dataanalyse er en del af Data og Analyse i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og har ca. 225 medarbejdere.

Vores opgave er at udvikle Machine Learning-modeller, som forbedrer forretningsgange i hele Skatteforvaltningen. Du får en central og rigtig vigtig rolle i at sikre en solid platform og rammeværk for alle vores Data Scientists.

Bemærk: Din rolle vil ikke være at udvikle Machine Learning-modeller, men supportere Data Scientists i dette arbejde, og sikre at deres værktøjskasse løbende optimeres, automatiseres og gøres så simpel at bruge som muligt.

Dine opgaver vil bl.a. være at:

 • videreudvikle vores continuous delivery pipeline
 • videreudvikle vores overvågning af machine learning-modeller
 • optimere og deploye machine learning-modeller til produktion
 • hjælpe data scientists med at finde de rigtige teknologiske løsninger på komplicerede problemer
 • udvikle og vedligeholde den infrastruktur som tillader stabil drift af machine learning-modeller

Du kommer til at spille en aktiv rolle i at fremtidssikre Skatteforvaltningen som en data- og analysedrevet virksomhed, og samtidig hjælpe med at styrke kontorets kompetencer inden for kodeudvikling yderligere. 

Du kan se frem til at arbejde i et dynamisk miljø. Vi har et godt sammenhold med plads til humor og en uformel omgangstone, samtidig med at vi tager ansvar og har ambitioner om hele tiden at forbedre os. Du får en leder, som går ind for åben og ærlig dialog og som har mennesket for øjet. En leder, der stiller store krav til sig selv og sine medarbejdere, og har et højt ambitionsniveau på kontorets vegne.  Det skal være sjovt at gå på arbejde, og du vil derfor opleve en leder, der er inkluderende og giver ansvar, plads og medbestemmelse.

Machine Learning Engineers med erfaring og ambitioner

Vi forventer, at du har solid erfaring med Linux (og et godt forhold til kommandolinjen) samt med struktureret softwareudvikling. Du har en relevant videregående uddannelse som f.eks. datalog, cand.IT eller IT-ingeniør.

Du er ansvarsfuld, detalje-, løsnings- og fremdriftsorienteret, har et godt humør og en positiv indstilling, og villig til at indgå i et team med fokus på den fælles opgave. Du sætter en ære i at samarbejde og at sikre den fornødne koordinering og vidensdeling i de teams, du indgår i. Du har sans for at skabe relationer med udgangspunkt i faglighed og forretningsforståelse.  

Det vil yderligere være et plus, hvis du har følgende kompetencer/erfaringer:

 • Erfaring med Machine Learning / statistiske modeller
 • Kendskab til generelle DevOps-/ DataOps-metoder
 • Erfaring med REST API’er
 • Continuous Delivery og automatiseret test (Jenkins)
 • Versionskontrol (Git)
 • Erfaring med R og/eller Python
 • Containerization (Docker)
 • Cloud Computing (Azure)
 • Løsning af teknisk og analytisk komplicerede opgaver
 • Clean Code
 • Erfaring med agile arbejdsformer (Kanban, Scrum og/eller SAFe)
 • Kendskab til/ erfaring med Hadoop stacken, primært SPARK/HIVE

Ansøgning og kontakt 

Send din ansøgning inkl. CV, dokumentation for uddannelse samt eventuelt yderligere materiale via linket ”Søg stillingen” senest onsdag 31. maj 2020. Samtaler forventes afholdt løbende.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kontorchef Mie Sachmann Svane på tlf. 72 37 67 07.

Vi forventer at bruge en personlighedsanalyse og en logisk test i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdsstedet er indtil videre Østbanegade 123, 2100 København Ø. På sigt vil arbejdsstedet skifte til Udviklings- og Forenklingsstyrelsens lokation på Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

’I samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser udvikler vi en fremtidsparat og sikker digital forvaltning’ 

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til opgave at forenkle og udvikle it-løsninger og forretningsprocesser. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af skatteforvaltningens eksisterende it-systemer. Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har. 

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor. 

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk.  

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Vi sikrer fundamentet for finansiering af det danske samfund  

Skatteforvaltningen varetager en vigtig samfundsopgave. Vi opkræver hvert år de ca. 950 mia. kr. i skatter og afgifter, som er fundamentet for finansieringen af det danske samfund. Vi har fokus på at løse vores opgave sikkert og effektivt, og på at alle betaler det, de skal - hverken mere eller mindre. Samtidig skal vi gøre det nemt og trygt for borgere og virksomheder at være i kontakt med os. 

Med et job hos os får du derfor mulighed for at tage ansvar for en vigtig opgave og gøre en forskel. 

Vi har brug for ansatte med mange forskellige faglige kompetencer, og bredden i opgaverne giver også den enkelte mulighed for at få faglige udfordringer og udvikle sig. Vi har fokus på god ledelse på alle niveauer bl.a. for at sikre, at der er balance mellem arbejdsliv og fritid og respekt for det hele menneske. 

Skatteforvaltningen består af syv styrelser med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet. Samlet har Skatteforvaltningen ca. 8.000 ansatte i hele Danmark. På www.skatteforvaltningen.dk kan du læse mere om de enkelte styrelsers kerneopgaver.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Publiceret: 20. maj 2020

Arbejdssted

Location København Ø