Teknisk business analyst til et nyt stort ud­vik­lings­pro­gram

 

Vil du arbejde med moderne teknologier i et agilt set-up? Synes du, at det er spændende at oversætte kompleks forretningslogik til IT-løsninger? Vi søger dig, som brænder for teknologi – en techie der samtidig gerne vil være tæt på forretningen.

Som vores nye tekniske business analyst på Boligprogrammet, har du mulighed for at gøre en forskel ved at bygge bro mellem forretningen og IT på et udviklingsprogram, af væsentlig samfundsvigtig karakter.  

Stillingen er placeret i en nyoprettet afdelingen ”Udvikling Bolig”, hvor alle de tekniske ressourcer til Boligprogrammet bliver forankret. Sammen med forretnings- og proceskolleger skal vi udvikle de løsninger, der skal gøre det muligt for Staten at opkræve ejendomsskatter. Boligprogrammet benytter SAFe som rammeværk for udviklingen og selve løsningen bruger Java EE og API’er som JPA og JMS. Derudover benytter løsningen åbne standarder som ELK (Elasticsearch, Logstash og Kibana), SQL og NoSQL (Elasticsearch og Cassandra) på databasesiden samt AngularJS til frontend. 

I øjeblikket består programmet af ca. 50 deltagere, men som vi nærmer os gennemførelse vil deltagerskaren udvides, og derfor er vi ved at få alle ombord. Du kan glæde til dig til en spændende rejse, hvor du kan være med fra starten. 

Dine opgaver 

Din største opgave vil være at oversætte forretnings krav og behov til tekniske specifikationer, samt review af kravbeskrivelser. Sekundært har du mulighed for selv at programmere. Du indgår i et agilt udviklingsteam, hvor du har tæt dialog med både udviklere og product owners.

Herudover inkluderer dine opgaver desuden, at du: 

 • planlægger og gennemfører analyseaktiviteter, der understøtter de forretnings- og it-mæssige valg, der foretages i projektet
 • deltager i refinement af udviklingsopgaver med it-udviklere
 • udarbejder funktionelle løsningsdesigns og user stories på baggrund af forretningskrav og processer
 • deltager i test af funktionalitet 
 • gentænker processer og skabe regelforenklinger
 • tværfagligt samarbejde med de andre styrelser og eksterne leverandører
 • udfordrer forretningen, arkitekter og it-udviklere på deres prioritering af krav og valg af løsninger
 • mulighed for at kode MVP’er/PoC’er, hvor relevant.

Om dig

Du har sandsynligvis en It-uddannelse fra feks. DTU, ITU eller CBS. Du har en teknisk baggrund, evt. som udvikler, hvilket har givet dig indsigt i både backend, frontend, APIer og arkitektur. Vi forventer, at du har erfaringen med udarbejdelsen med en eller flere følgende områder: user story maps og user stories, systemdesign eller tekniske specifikationer. Du har erfaring med at arbejde tæt med både forretnings- og IT-siden, og at omsætte strategiske og operationelle mål til konkrete løsninger og processer. Det er en fordel, hvis du har erfaring med dataanalyse og agil udvikling, gerne SAFe.

Som person er du god til at sætte dig ind i IT-platforme og IT-arkitektur. Du danner dig hurtigt et overblik over komplekse områder, samtidig med, at du ikke glemmer detaljerne.  

Herudover ser vi gerne, at du er:

 • analytisk tænkende
 • god til at formulere dig og omsætte forretningstermer til tekniske termer
 • god til at sætte dig ind i et forretningsområde og opnå forretningsforståelse

Hvad vi tilbyder

Kontoret er nyoprettet, og du får dermed rig mulighed for at være med at til at præge opbygningen af afdelingen. Du får en chef, som nærværende og inddragende, og som bruger tid på sparring med teamet. Der er stor frihed til at træffe beslutninger inden for dit kompetenceområde     

På boligprogrammet har du mulighed for at arbejde med nye teknologier og løsninger og et IT-udviklingssetup, der arbejder efter nyeste metoder og rammeværktøjer. 

Dine opgaver vil være varierende og udfordrende, og der vil være gode muligheder for kompetenceudvikling inkl. uddannelse inden for feks SAFe og agil udvikling

Sidst men ikke mindst kommer du til at arbejde med engagerede kollegaer og i en stor IT-organisation med mange forskellige kompetencer, hvor der er mulighed for at lære af hinanden. 

Ansøgning og kontakt     

Ansøgning med CV og relevante dokumenter bedes sendt via linket ”Søg jobbet” senest den 4. juni 2020. Spørgsmål besvares gerne af kontorchef Mia Christiansen på 72377496.  Der kan blive gennemført test som led i ansættelsesproceduren.  

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.   

Dit arbejdssted vil være i slutningen af året være Nybrovej 110-116, Lyngby og indtil da hjemmefra eller fra Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg. Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner.    

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen   

’I samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser udvikler vi en fremtidsparat og sikker digital forvaltning’ 

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til opgave at forenkle og udvikle it-løsninger og forretningsprocesser. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af skatteforvaltningens eksisterende it-systemer. Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.   

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.   

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk.

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.  

Vi sikrer fundamentet for finansiering af det danske samfund  

Skatteforvaltningen varetager en vigtig samfundsopgave. Vi opkræver hvert år de ca. 950 mia. kr. i skatter og afgifter, som er fundamentet for finansieringen af det danske samfund. Vi har fokus på at løse vores opgave sikkert og effektivt, og på at alle betaler det, de skal - hverken mere eller mindre. Samtidig skal vi gøre det nemt og trygt for borgere og virksomheder at være i kontakt med os. 

Med et job hos os får du derfor mulighed for at tage ansvar for en vigtig opgave og gøre en forskel. 

Vi har brug for ansatte med mange forskellige faglige kompetencer, og bredden i opgaverne giver også den enkelte mulighed for at få faglige udfordringer og udvikle sig. Vi har fokus på god ledelse på alle niveauer bl.a. for at sikre, at der er balance mellem arbejdsliv og fritid og respekt for det hele menneske. 

Skatteforvaltningen består af syv styrelser med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet. Samlet har Skatteforvaltningen ca. 8.000 ansatte i hele Danmark. På www.skatteforvaltningen.dk kan du læse mere om de enkelte styrelsers kerneopgaver.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Publiceret: 20. maj 2020

Arbejdssted

Location Frederiksberg og Lyngby