Udadvendt og erfaren Product Manager som brænder for koblingen mellem for­ret­ning og it

 

Som erfaren Product Manager har du nu muligheden for at gøre en forskel i indfrielsen af den strategiske ambition om en mere datadreven og analysebaseret Skatteforvaltning. Vi tilbyder en spændende og travl arbejdsplads, hvor du får muligheden for at sætte dit eget præg. Sammen med dygtige kolleger skal du være med til at drive og lede vores nyetablerede agile leverancetog, som med afsæt i den agile metode og SAFe-rammen skal understøtte hurtigere, forbedrede og mere strømlinede leverancer til den daglige produktionsunderstøttelse og udvikling i alle skatteministeriets fagstyrelser.

Bliv en central del af vores agile leverancetog

Vi er under etablering med en agilt leverancetog (ART), der drives med afsæt i rammeværktøjet SAFe (Scaled Agile Framework), og hvor vi anvender Jira som vores styringsværktøj. Derfor vil det også være en fordel, hvis du har kendskab og meget gerne erfaring med den agile metodik og SAFe-begreberne og vil være med til at forberede togets afgang, så vi sikrer en god opstart, når vores første PI-planning afholdes ultimo august 2020. 

Togledelsen består udover dig som Product Manager (PM) af togets Release Train Engineer og Systemarkitekten og I har et fælles ansvar for at drive og lede vores agile leveranceto; et tog der samlet set består af 13 tværgående agile udviklings- og systemteams. Som PM vil dit ansvar være at sikre opgavetilførslen og prioriteringen således, at vores ART understøtter udviklingen af løsninger indenfor Business Intelligence, Advanced Analytics og Intelligent Procesautomatisering for alle skatteforvaltningens 9 styrelser. 

I din rolle som PM skal du derfor kunne balancere mange modsatrettede behov og ydelsesområder, og formå, at koordinere og facilitere en effektiv refinementproces mellem styrelsernes Business Owners (BO’er) og ART’ens Product Owners (PO’er). Som PM vil dit fokus være, sammen med en række samarbejdspartnere, at sikre de rigtige forretningsrettede prioriteringer og bedst mulig efterlevelse af fagstyrelsernes behov inden for togets samlede teamkapacitet. Dine primære opgaver er at:

  • Sammen med BO’erne fra alle styrelser i koncernen og PO’erne i udviklings- og systemteams, at definere og prioritere indholdet af togets backlog, så toget leverer det produkt, der giver størst forretningsmæssig værdi
  • Eje prioritering af program Kanban board (Overblik på tværs af teams)
  • Udfordre, hjælpe og godkende PI Plan og målsætninger fra teams samt have opgaveoverblikket på tværs af teams
  • Kommunikere retning og overblik for produktet og sikre sammenhæng i end-2-end planer
  • Sammen med Systemarkitekt og systemteam PO’er for at forstå enableropgaver og inkludere disse i backloggen
  • Indgå i boardmøder, ledelsesmøder og andre beslutningsfora.

Om dig 

Du har kendskab og gerne erfaringer fra en PM-rolle i en større privat eller offentlig organisation, og din forretningsmæssige forståelse stammer eksempelvis fra involvering i komplekse it-projekter/-programmer og ageren i spændingsfeltet ml. forretning og it/data. Du har dokumenteret erfaring med at koble it og forretning i en kompleks virkelighed. Du har et godt overblik og kommunikerer i øjenhøjde på forskellige niveauer i organisationen og arbejder godt sammen med mange forskellige fagligheder og sikrer en god dialog med bidragydere i teams og på tværs af andre bidragydere fra vores fagområde. 

Som person skal du kunne lide at ”stille dig op på ølkassen” og sælge dine budskaber. Du er i stand til at håndtere modstand, og du arbejder energisk og vedholdende samtidig med, at du bevarer en god tone og et godt humør. Du har overblik og er i stand til at kommunikere og færdes på mange niveauer i organisationen. Du har et stort drive og finder det naturligt at arbejde i en omskiftelig hverdag, hvor du skal agere i krydsfeltet mellem it og forretning. Du er struktureret og trives med vekselvirkningen mellem selvstændigt arbejde og tværgående samarbejde for at sikre leverancerne.

Ansøgning og kontakt  

Ansøgning med CV og eksamenspapirer bedes sendt via nedenstående link senest den 10. juni 2020. Samtaler afholdes løbende. Der kan indgå en logisk test og en personanalyse i ansættelsesforløbet.

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Specialkonsulent Sven Wonsyld på tlf. 72 37 25 26 eller Funktionsleder Christian Gehler på tlf. 72 37 31 56.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest og referencer.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner og dit arbejdssted vil indtil videre være Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.  

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 

’I samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser udvikler vi en fremtidsparat og sikker digital forvaltning’ 

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til opgave at forenkle og udvikle it-løsninger og forretningsprocesser. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af skatteforvaltningens eksisterende it-systemer. Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.  

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor. 

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.  

Vi sikrer fundamentet for finansiering af det danske samfund  

Skatteforvaltningen varetager en vigtig samfundsopgave. Vi opkræver hvert år de ca. 950 mia. kr. i skatter og afgifter, som er fundamentet for finansieringen af det danske samfund. Vi har fokus på at løse vores opgave sikkert og effektivt, og på at alle betaler det, de skal - hverken mere eller mindre. Samtidig skal vi gøre det nemt og trygt for borgere og virksomheder at være i kontakt med os. 

Med et job hos os får du derfor mulighed for at tage ansvar for en vigtig opgave og gøre en forskel. 

Vi har brug for ansatte med mange forskellige faglige kompetencer, og bredden i opgaverne giver også den enkelte mulighed for at få faglige udfordringer og udvikle sig. Vi har fokus på god ledelse på alle niveauer bl.a. for at sikre, at der er balance mellem arbejdsliv og fritid og respekt for det hele menneske. 

Skatteforvaltningen består af syv styrelser med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet. Samlet har Skatteforvaltningen ca. 8.000 ansatte i hele Danmark. På www.skatteforvaltningen.dk kan du læse mere om de enkelte styrelsers kerneopgaver.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Publiceret: 20. maj 2020

Arbejdssted

Location Frederiksberg