Ap­pli­ka­tions­ud­vik­le­re og Site Re­li­a­bi­li­ty Engineers til vi­de­re­ud­vik­ling af Ener­gi­nets da­ta­p­lat­form


Vi søger nye kolleger, der som led i vores fortsatte rejse mod Data Driven kan være med til at videreudvikle vores dataplatform, der er en væsentlig del af Energinets datademokratisering. Dataplatformen er et centralt, teknisk fundament for at lykkedes med den grønne omstilling, hvor et af håndtagene er at øge informationsmængden og intelligensen i energisystemet - og efter 6 måneders intensivt arbejde er vi ved at have vores baseline på plads. Udviklingen går hastigt fremad og vi har brug for flere skarpe hoveder i vores organisation. Din nye arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia.

Samarbejde i teams med stort beslutningsmandat

Platformen fungerer som en-til-mange-integrationslag til applikationer, analyser, machine learning-algoritmer m.m. og giver interne og eksterne interessenter adgang til Energinets data samt indsigt i datasæt via vores egenudviklede datakatalog.

Vi anvender DevOps som metode, hvorfor vores teams har et stort beslutningsmandat og ejerskab til platform- og produktvalg. Vi tror på hurtige og mange releases til produktion, og vi ønsker at have et team i et miljø, hvor der er plads til at begå fejl og hvor vi arbejder med kalkulerede risici. Det er derfor helt essentielt, at du kan tage ansvar og træffe beslutninger - og vigtigst af alt, at du kan gøre det i samarbejde både inden for og på tværs af teams.

Du bliver en del af afdelingen IT BI og Dataleverancer, hvor du får fagligt stærke kolleger, der brænder for cloud-arkitektur, softwareudvikling, rapportering og dataløsninger.

Vi søger nu tre nye team-medlemmer til roller som henholdsvis Lead Developer til vores platformsudviklingsteam og Site Reliability Engineer (SRE) til vores driftsteam.

Lead Developer

Som Lead Developer får du en nøglerolle i at udvikle de komponenter, som dataplatformen skal bestå af. Din primære opgave er at udvikle den kernefunktionalitet, der er nødvendig, for at mennesker og applikationer i Energinet kan få indsigt i og adgang til de data, som de har behov for.

Du en erfaren udvikler og mestrer kodning (C# og Python). Du har en stor forståelse for SDLC og DevOps i praksis - herunder source revision control, automation, build pipelines og CI/CD. Har du erfaring med fx Kubernetes, Terraform, parquet, OAuth 2.0 og API-design er du allerede godt på vej. Har du yderligere erfaring med Azure-teknologier, såsom DataLake, Functions og Devops, er du måske lige den vi søger.

Site reliability Engineer (SRE)

Som en af vores to kommende Site Reliability Engineers får du ansvaret for applikationsdrift af platformen som helhed, herunder:

  • Design af processen for at komme fra udvikling til produktion.
  • Design af tiltag til monitorering af tilgængelighed, reaktionstid og den overordnede tilstand på løsningen.
  • Drift og orkestrering af dataintegrationer, delproduktion og tilknyttede applikationer.
  • Opsætning og vedligehold af automatiserede pipeline for test, kvalitetskontrol og releases fra preprod- til prod-miljøer.
  • Fejlsøgning og fejlrettelse i tæt samarbejde med platforms- og integrationsteamet samt data stewards.

Du sikrer sammen med udviklingsteamet en god softwarelivscyklus, så vi får en optimal udviklingsrutine kombineret med en solid drift. Release management er en del af ansvaret for vores Ops-team, og derfor er erfaring med teststrategier, source revision control og CI/CD en fordel. Da vi skal besætte to roller, kan du enten være

  • En erfaren profil, der har erfaring med cloudbaseret webapplikationsdrift og fornuftige kodeegenskaber (C# og Python), ligesom du mestrer værktøjer som Chef, Terraform, Azure DevOps, GitLab/GitHub osv. Du har ideelt minimum 3 års erfaring
  • En dygtig udvikler med interesse for cloudbaseret applikationsdrift og næse for, hvad der får applikationer og processer til at fungere eller fejle. Du kommer måske direkte fra studie på minimum datamatiker- eller bachelorniveau, eller du har måske 1-2 års erfaring i rygsækken.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket 'Søg jobbet her'. Vi holder samtaler løbende og lukker rekrutteringen, når vi har fundet den rette kandidat, så vent ikke for længe med at sende din ansøgning. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Michael Nielsen på 23 33 88 89. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Ansøgningsfrist: 15. juli 2020.

Energinet IT understøtter koncernen og koncernens forretningsenheder med it-udvikling og -drift. IT skal sikre, at Energinets forretningsprocesser understøttes effektivt og sikkert med informationsteknologi. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN's verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne tillid og mod lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Gem job

Energinet
Publiceret: 16. juni 2020

Arbejdssted

Location Fredericia