Erfaren pro­gram­le­der til ledelse og styring af et højpro­fi­le­ret ud­vik­lings­pro­jekt

 

Ønsker du at sætte dit præg på udviklingen af et nationalt system, som har stor betydning inden for sundhedsvæsenet? Bliver du motiveret af kontakt til en bred skare af interessenter? Og har du lyst til at bidrage med din viden og erfaring med at lede udbuds-, udviklings- og implementeringsprojekter i en af landets største it-afdelinger? Så læs videre her.  

Udfordrende projekter som giver værdi for patienterne

Du får som programleder et stort ansvar, og du får mulighed for at tilpasse rollen til dine styrker og udviklingsønsker. Du skal være med til at styre et stort og politisk højprofileret tværregionalt program i mål, hvor udviklingen af selve løsningen er placeret i It, Region Midtjylland. Din primære opgave bliver at indtræde som programleder i LUNA-programmet, hvor du kommer til at lede og styre en gruppe af dygtige projektledere.

Du bliver en del af programledelsen, hvor du i tæt samarbejde med programchefen har det operationelle ansvar for programmets aktiviteter og leverancer, hvilket indebærer planstyring og planopfølgning samt leverandørstyring. Du kommer også til at repræsentere programmet i forskellige mødefora, herunder programstyregruppen.

LUNA-programmet er et nationalt udviklingsprojekt, hvor regionerne er gået sammen om at udvikle en ny løsning til administration af praksissektoren. Region Midtjylland står for udviklingen af selve løsningen og skal desuden understøtte de øvrige regioner med transition og ibrugtagning.

Du bliver medansvarlig for at gennemføre programmer/projekter fra opstart til succesfuld implementering i vores forretning. Vi anskuer vores projekter som organisatoriske forandringsopgaver, og du kommer til at stå overfor såvel organisatorisk, ledelsesmæssigt som teknologisk udfordrende projekter med konsekvens for alle organisatoriske niveauer. Netop kompleksiteten og omfanget af projekterne i sundhedssektoren er meget unikt og giver mulighed for at udfolde alle kompetencer inden for projektledelse.

Du bliver præsenteret for It-afdelingens projektmetode, værktøjer og skabeloner. Vi arbejder efter projektstyringsprincipperne i henhold til Prince2, hvorfor kendskab til Prince2 er en fordel. Vi anvender ligeledes ServiceNow som projekt- og porteføljestyringssystem og Alfresco som vores platform til dokumenthåndtering.

Du bliver organisatorisk tilknyttet Projekter & Metode i It-udvikling, men de første par år af din ansættelse bliver du tæt kollega med programdeltagerne i LUNA-programmet.

Dygtig kommunikator og projektleder

Det er afgørende, at du har erfaring med store udviklings- og implementeringsprojekter inden for it – enten fra en privat eller en offentlig organisation. Du har flere års erfaring med projektledelse og evner at begå dig i en politisk styret organisation.

Som person tager du ledelsen af et projekt og skaber fremdrift, struktur og overblik. Du får som programleder kontakt til en bred skare af interessenter og for at lykkes i stillingen, har du solide skriftlige og mundtlige kommunikationsevner. Det gør, at du kommunikerer nemt med både samarbejdspartnere i regionerne, internt i Region Midtjylland og It-afdelingen og samtidig sikrer den strategiske sparring med programchefen. Som leder formår du at udøve teamledelse, der skaber engagement og positiv energi ud fra en imødekommende og respektfuld tilgang.

Vi forestiller os, at du har en grundlæggende it-uddannelse og erfaring med at arbejde med softwareudvikling efter agile metoder. Du kan arbejde efter projekt- og programledelsesmetodikker - eksempelvis Prince2 eller MSP og måske har du arbejdet med projektgennemførelse i offentlig sektor og med forandringsledelse.

Kan du lide dialog, dygtighed og dristighed? Det er værdierne hos os

Du bliver en del af en åben organisation, der spænder fra økonomi-folk og it-udviklere til it-supportere, så der er i den grad plads til forskelligheder hos os. Dialog og åbenhed er afgørende for, at vi finder den rette løsning; vi skal kunne tale, lytte og spørge hinanden. Vores samarbejde er baseret på tillid, Region Midtjyllands værdier, og It-afdelingens samarbejdsværdier, der vægter evnen til at kunne samarbejde professionelt ligeså højt som faglig kompetence. I området samarbejder vi også ud fra levereglerne, dialog, samspil, loyalitet, fællesskabet, trivsel, arbejdsmængde, ligeværdighed, tillid, udvikling og mødekultur.

Vi er i Projekter & metode 28 medarbejdere  med et højt erfaringsniveau og en uformel omgangstone. Vi arbejder efter en mission om at sikre sammenhængende it-løsninger i Region Midtjylland, og vi gennemfører projekter, der realiserer de forretningsmæssige mål styret af forretningens behov.

Du får fra første dag en mentor, som du kan sparre med om faglige interesser og praktiske spørgsmål. Vi sørger for et tilpasset introduktionsforløb og en seriøs og interesseret opfølgning efter din ansættelse. Du kommer til at deltage på vores interne akademi, som er et struktureret kursusforløb, der skaber et fælles afsæt og et godt og bredt kendskab på tværs af It og Region Midtjylland. Vi har i området defineret en karrierevej for projektledelse, som vi tilbyder dig uddannelse ud fra. Vi arbejder for at skabe de bedste rammer, så du kan udvikle dig og blive endnu dygtigere.

Er du interesseret?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder John Bonne Nyholm på 2374 9898 eller johnyh@rm.dk eller programchef Kristoffer W. Stegeager på 23476176 eller kristoffer.stegeager@stab.rm.dk.
 
Send din ansøgning senest den 10. juni 2020. Vi regner med at holde samtaler den 23. juni, og du må inden da forvente at skulle lave en personprofil.


Digitalisering på patientens og borgerens præmisser

It-afdelingen består af 450 medarbejdere. Vi udvikler, drifter og supporterer it for de 36.000 brugere på hospitaler, institutioner og koncernstabe i Midtjylland. Vi er specialister i at udvikle samspillet mellem teknologien og de sundhedsprofessionelle. Vores strategi bygger på udvikling af digitale løsninger på patienternes og borgernes præmisser. Digitale løsninger skal gøre det nemmere at være ansat i regionen og nemmere at være borger.

Du kan læse mere om It-afdelingen på www.it.rm.dk.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 

Gem job

Region Midtjylland
Publiceret: 27. maj 2020

Arbejdssted

Location Aarhus N