Faglig ko­or­di­na­tor til di­gi­ta­li­se­ring og IT

 

Brænder du for at arbejde med digital transformation og har du blik for at skabe værdi gennem forbedring af metoder og processer? Vil du skabe sammenhænge på tværs af en omfattende systemportefølje? Så er stillingen som faglig koordinator måske noget for dig.

Vejdirektoratet har fokus på at udnytte nye digitale muligheder og har opstillet et målbillede for de forretningsmæssige ambitioner inden for digitalisering. Vi er i gang med en omstilling fra en it-organisation med hovedfokus på drift til en organisation med hovedfokus på at sætte retning for digitalisering og yde strategisk digitaliseringsstøtte til organisationen. Agile udviklingsmetoder samt DevOps-principper vil blive den bærende kultur i IT-området fremadrettet.

Dine opgaver

Som faglig koordinator skal du sikre den løbende koordinering af videreudvikling og vedligehold på Vejdirektoratets portefølje af vej- og trafikfaglige systemer. Med din brede it-viden og forståelse for digitalisering vil du være et naturligt bindeled og en uundværlig sparringspartner i alle beslutninger vedrørende videreudvikling og vedligehold af systemerne.

Du får samtidig medansvaret for at drive den systemmæssige transformation af de vej- og trafikfaglige systemer ind i den fremtidige rammearkitektur, hvor DevOps, Cloud og containerization bliver bærende elementer i arkitekturen og disciplinerne. Derudover vil du få en helt central rolle i at sikre, at Digitalisering og IT leverer værdi i overensstemmelse med Vejdirektoratets overordnede strategi.

Dine primære opgaver er:

  • Faglig sparring med de ca. 10 medarbejdere i afdelingen Udvikling og vedligehold, der arbejder med vej- og trafikfaglige systemer.
  • At sikre, at der anvendes ensartede metoder og processer på tværs af systemerne og at disse passer ind i Vejdirektoratets strategi for brug af fælles værktøjer.
  • At sikre koordinering på tværs af vej- og trafikfaglige systemer, således at Vejdirektoratet får størst værdi af de igangsatte initiativer og der ikke oparbejdes yderligere teknisk gæld.
  • At sikre en ensartet styring og effektivisering af leverandørsamarbejdet med Vejdirektoratets it-udviklingsleverandører.
  • Understøtte Digitalisering og IT’s sourcingstrategi og rammearkitektur herunder bl.a. princippet om Cloud First og DevOps.
  • Sørge for ensartet systemdokumentation og testprocesser.

Din profil

Du har en relevant IT-uddannelse på kandidatniveau og har interesse for vej- og trafikfaglige systemer og er nysgerrig på, hvad der sker inden for infrastrukturområdet.

Du har en proaktiv, udadvendt og struktureret tilgang til dine opgaver, hvor du ved hjælp af dine kommunikative evner formår at skabe og vedligeholde stærke relationer til dine kollegaer og samarbejdspartnere.

Derudover ser vi gerne, at du:

  • Har god forståelse for og indsigt i IT-teknologi og -metoder og kan omsætte det til konkrete løsninger 
  • Er drevet af agile principper og værdier, og har kendskab til agile metoder og værktøjer
  • Har erfaring med identifikation af brugerkrav og behovsbeskrivelser, gerne i form af user stories
  • Har kendskab til eller interesse for GIS

Du vil få et stort, selvstændigt ansvarsområde, og det er derfor vigtigt, at du kan arbejde resultatorienteret. Vi forventer, at du løbende har fingeren på pulsen i forhold til at spotte trends og mulige forbedringer af det eksisterende og er interesseret i at lære nyt.

Om os

Digitaliserings- og IT-området består af afdelingerne Strategi og forretningsudvikling, Udvikling og vedligehold samt Drift. I alt er vi ca. 55 medarbejdere, hvoraf størstedelen har tjenestested i Fløng. Vi er kendetegnet ved en professionel håndtering af vores ansvar i et arbejdsmiljø, hvor vi er uformelle, positive og viser respekt for hinanden.

Du bliver en del af afdelingen Udvikling og vedligeholdelse, der består af ca. 20 medarbejdere med ansvaret for udvikling og vedligeholdelse af en lang række af Vejdirektoratets applikationer. Vi arbejder med både vej- og trafikfaglige systemer og administrative systemer så som ESDH, Intranet og ERP (SAP).

Dine løn- og ansættelsesvilkår

Du får løn efter overenskomst med mulighed for forhandling af tillæg afhængig af dine kvalifikationer. Afhængig af kvalifikationer og erfaringer er der mulighed for ansættelse som specialkonsulent.

Dit ansættelsesområde vil være Transport- og Boligministeriet med de til enhver tid tilhørende institutioner. Du vil få tjenestested på adressen Guldalderen 12, 2640 Hedehusene (Fløng).

Læs mere

Vil du vide mere om Vejdirektoratet, og om hvad det vil sige at arbejde hos os, kan du læse mere om vores opgaver og medarbejdere på www.vejdirektoratet.dk.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder i Udvikling og vedligehold, Anita Bjørg Dalegaard, der kan træffes på telefon 4030 9673 eller e-mail anbd@vd.dk.  

Er du interesseret

Send din ansøgning senest den 17. juni 2020. Vi forventer at afholde samtaler i uge 26.  

Søg stillingen ved at trykke på linket ”Søg stillingen” eller via vores hjemmeside www.vejdirektoratet.dk. Vedhæft ansøgning, CV, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter.

Vejdirektoratet ønsker at afspejle det omgivende samfund i medarbejdersammensætningen og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

I Vejdirektoratet er vi med til at skabe fremtidens infrastruktur i Danmark. Vi er et stort hold af fagligt engagerede medarbejdere, der arbejder innovativt sammen med hele vejsektoren for at skabe de bedste løsninger, der kan få mennesker og varer nemt og sikkert frem.

Vi tager hånd om dagligdagens trafikale udfordringer, planlægger og styrer nogle af landets største og mest komplekse anlægsprojekter, mens vi har et vågent blik på morgendagens udvikling med fx selvkørende biler.

Gem job

Vejdirektoratet
Publiceret: 15. juni 2020

Arbejdssted

Location Fløng