It-for­ret­nings­a­na­ly­ti­ker til agilt team


Vil du være med til at digitalisere uddannelsessystemet i Danmark og arbejde i spændingsfeltet mellem it-udvikling og forretningsbehov?

Du kommer i et team, hvor vi hvert år gør vores bedste for at hjælpe 200.000 unge trygt og godt videre i uddannelsessystemet” fortæller kontorchef, Anne-Marie Pedersen.

Styrelsen for It og Læring (STIL) har ansvaret for udvikling og drift af alle Børne- og Undervisningsministeriets it-løsninger – f.eks. Unilogin, folkeskolens digitale prøver, ug.dk og Optagelse.dk.  

Vi har netop sat nye ambitiøse mål frem mod 2025 – vi vil være de bedste i staten til at skabe værdi ved hjælp af it, digitalisering og data. Vil du med på rejsen?

Et stærkt, agilt team med sparring i centrum

Du bliver en del af et tværfagligt, agilt team, der arbejder med optagelse.dk, hvor it hvert år understøtter 200.000 unge i at søge om optagelse på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.

”Du får 7 dygtige kolleger, som er på forkant med at arbejde agilt. Du får en dagligdag med en stejl læringskurve, højt tempo og faglig sparring på tværs af skrivebordene.” – Anne-Marie

Fra ide til færdig løsning

Du får – sammen med dine kommende kolleger – ansvar for, at kritiske it-løsninger udvikles fra den første ide til efterfølgende vedligehold og drift, så de både understøtter forretningsbehov og er af teknisk høj kvalitet. Du samarbejder med dygtige fagfolk fra drift, support, it-udviklingsleverandører og andre dele af Børne- og Undervisningsministeriet. Dine opgaver vil primært være at: 

 • bistå Product Owner med afklaring af behov, udfærdigelse af user stories m.v.
 • være i dialog fx omkring integrationer og øvrige koordineringsbehov, med kolleger i STIL’s andre teams
 • indgå i et agilt samarbejde med fagfolk fra vores udviklingsleverandører omkring udvikling og vedligehold af løsningerne
 • kvalitetssikre løsningerne, fx test af webservices, forretningsregler mv., så løsningen lever op til de identificerede behov og tekniske krav 
 • løse udfordrende supportsager sammen med vores professionelle 1. linje support, drift og udviklerne
 • kommunikere med de eksterne brugere, typisk professionelle fagfolk, som anvender optagelse.dk.

”STIL er et sted, hvor dine opgaver og dit ansvarsområde udvikler sig over tid. Hvis du er engageret og dygtig, er der gode muligheder for løbende at få et stadig større ansvar.” – Anne-Marie

Nyuddannet eller erfaren

 • Det er en fordel, hvis du har en relevant videregående uddannelse inden for it, eller har erfaringer gennem arbejdet med agil it-udvikling fra behovsopgørelse over test til support af den færdige løsning.
 • Du har en god it-faglig forståelse og kan bringe den i spil, når forretningsmæssige behov skal udvikles til konkrete it-løsninger.
 • Du opsøger selv viden og har let ved at sætte dig ind i nye komplekse fagområder.
 • Du trives i et team i samarbejde med mange forskellige fagligheder og interessenter.
 • Du kommunikerer tydeligt, også om teknisk vanskelige emner.

Lyder det som noget for dig?

Ansøgning 

Ansøgningsfristen er onsdag den 17. juni 2020. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for uddannelse (eksamensbevis) og beskrive (eventuel) tidligere beskæftigelse. Vi forventer at afholde samtaler i uge 26 og 27. Du kan uploade din ansøgning indtil ansøgningsfristens udløb. Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb indgår ikke i den videre proces. 

Hvis du går videre til 2. samtalerunde, vil du blive bedt om at udfylde en personprofil om dine adfærdspræferencer samt gennemføre en kognitiv test.
 
Arbejdssted: Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg.

Læs mere om Styrelsen for It og Læring på www.stil.dk. Her kan du også møde en medarbejder og læse mere om vores rekrutteringsproces og arbejdsplads. I Styrelsen for It og Læring ønsker vi en sammensætning af medarbejdere, der afspejler det omgivende samfund, og vi vurderer udelukkende ansøgere på baggrund af kvalifikationer og kompetencer.

STIL  

Styrelsen for It og Læring er en styrelse i Børne- og Undervisningsministeriet. Vi beskæftiger ca. 325 medarbejdere i København og Aarhus. 

STIL indgår i et partnerskab med Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen om at skabe de mest attraktive arbejdspladser for it-specialister i staten. Partnerskabet betyder, at du som medarbejder kan sparre med ligesindede fra de andre styrelser i partnerskabet og på sigt bistå i særlige opgaver i de andre styrelser inden for dit fagområde. 

Flere oplysninger 

Du er velkommen til at kontakte kontorchef Anne-Marie Pedersen på tlf. 89 37 66 75 eller per mail Anne-Marie.Pedersen@stil.dk.

Løn og ansættelse 

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i forhold til gældende overenskomst i staten med mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg. Stillingerne ønskes besat pr. 1. september 2020 eller snarest muligt. Arbejdsstedet er Styrelsen for It og Læring, i vores lokaler på Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg.

Gem job

Styrelsen For It og Læring
Publiceret: 29. maj 2020

Arbejdssted

Location Højbjerg