Kva­li­tets­sik­ring og test af native apps

 

Vil du gøre en forskel og brænder du for Built-in Quality, hvor test foregår i tæt tværfagligt samarbejde med udviklere, designere og forretningsejere? Har du erfaring med test af native apps på iOS- og Android-platformen og en solid teknisk indsigt? 

Vi leder efter en hands-on tester eller test manager, der kan løfte teamet og gå forrest når kvaliteten af vores løsninger skal sikres og dokumenteres.

I kontoret Udvikling og Apps fungerer vi som kompetencecenter for udvikling af mobilapplikationer på tværs af hele Skatteforvaltningen. Derfor har vi et naturligt fokus på de forretningsmæssige udfordringer og behov, som bedst løses med app-teknologi. Vi leder efter en, der med sine testfaglige kompetencer, et hands-on approach og et godt teknisk fundament kan spille en central rolle i kontorets kvalitetssikring.

Din nye arbejdsplads

Udvikling og Apps er en del af Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST). Vi er et relativt nyt tværfagligt kontor på omkring 17 medarbejdere. Vi arbejder med agil in-house it-udvikling med afsæt i Scrum og med et you build it you run it mindset, så vi drifter og videreudvikler også de løsninger, vi laver.

Vores kontor er uformelt, dynamisk og sparrende. Vi har fokus på trivsel og personlig udvikling i en hverdag med højt fagligt niveau og interessante produkter, der løfter vigtige samfundsmæssige opgaver. Der er en stærk kultur for at skabe forandringer og udfordre ikke-værdiskabende rammer. Du får en leder, der tror på direkte feedback, og som mener, at uddelegering af ansvar, gensidig respekt og en positiv tilgang er forudsætninger for, at mennesker trives og udvikles.

Om stillingen

Vi søger en kollega der med erfaring med både blackbox og whitebox-test, testautomatiseringsværktøjer og et stærkt metodeapparat er i stand til at løfte kvaliteten af vores digitale produkter. Du tænker i kvalitet og test fra et projekt fødes og sørger for, at det er en integreret del af vores udviklingssprints.

Primære opgaver:

  • Sikre af testbarheden af user stories og non funktionelle krav
  • Udarbejde af testcases med udgangspunkt i risikoanalyse og med brug af testdesignteknikker
  • Fagligt ansvarlig for aktiviteter relateret til testudførsel, herunder styring af fejlrapportering, sikring af alle relevante dele af systemet testes og at resultatet dokumenteres.
  • Komme med forbedringsforslag til løsningen ud fra dit testfaglige perspektiv
  • Sikre sporbarhed til forretningskrav og non funktionelle krav
  • Sikre at rammerne for udførsel af test er til stede, f.eks. relevante testmiljøer, testdata, m.m.

Du kommer til at indgå som en integreret del af vores scrum-team og er dermed med til at sikre, at vi efter hvert sprint kan levere software, der er kvalitetssikret og klar til at vises frem.

Om dig

Du har erfaring med test-arbejdet og har måske en relevant certificering (f.eks. ISTQB eller Certified Agile Tester). Du har erfaring med API-test og gerne flere testtyper hvor du har anvendt et eller flere testautomatiseringsværktøjer. Du er detaljeorienteret, struktureret og konstruktiv, når du samarbejder med resten af teamet og er vant til agile arbejdsmetoder, f.eks. Scrum eller SAFe. Du har arbejdet med test i hele livscyklussen fra analyse til udvikling, lancering, drift og videreudvikling.

Det er en klar fordel hvis du har specifik erfaring med kvalitetssikring af mobilapplikationer, herunder test af non-funktionelle krav ligesom erfaring med Jira/Confluence er et plus.

Ansøgning og ansættelsesvilkår

Samtaler afholdes løbende, så søg jobbet allerede i dag ved at sende din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle udtalelser via linket ”Søg jobbet”. Fristen for at søge jobbet er senest den 3. juli 2020.

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kontorchef Aske Hven-Jensen på tlf. 25 31 80 53. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten, overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet.

Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest og referencer. Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted bliver Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg - tæt på Flintholm Station.

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

’I samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser udvikler vi en fremtidsparat og sikker digital forvaltning’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til opgave at forenkle og udvikle IT-løsninger og forretningsprocesser. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af skatteforvaltningens eksisterende IT-systemer. Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk


Vi sikrer fundamentet for finansiering af det danske samfund  

Skatteforvaltningen varetager en vigtig samfundsopgave. Vi opkræver hvert år de ca. 950 mia. kr. i skatter og afgifter, som er fundamentet for finansieringen af det danske samfund. Vi har fokus på at løse vores opgave sikkert og effektivt, og på at alle betaler det, de skal - hverken mere eller mindre. Samtidig skal vi gøre det nemt og trygt for borgere og virksomheder at være i kontakt med os. 

Med et job hos os får du derfor mulighed for at tage ansvar for en vigtig opgave og gøre en forskel. 

Vi har brug for ansatte med mange forskellige faglige kompetencer, og bredden i opgaverne giver også den enkelte mulighed for at få faglige udfordringer og udvikle sig. Vi har fokus på god ledelse på alle niveauer bl.a. for at sikre, at der er balance mellem arbejdsliv og fritid og respekt for det hele menneske. 

Skatteforvaltningen består af syv styrelser med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet. Samlet har Skatteforvaltningen ca. 8.000 ansatte i hele Danmark. På www.skatteforvaltningen.dk kan du læse mere om de enkelte styrelsers kerneopgaver.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Publiceret: 11. juni 2020

Arbejdssted

Location Frederiksberg