Erfaren data engineer til ny­op­ret­tet afdeling


Vi søger en kollega til en særlig rejse, hvor det er et krav, at du kan skabe og fastholde struktur i et udfordrende og eksperimenterende arbejdsmiljø. Vi har store ambitioner og tilstræber smidige processer. Vi forventer, at du trives med høj faglighed samt åben og ærlig kommunikation.

Afgørende bindeled mellem investeringsfaglige kompetencer og udviklere

Du bliver en afgørende del af Jyske Banks satsning på målrettet investeringsrådgivning. En satsning, der særligt har til formål, at forbedre individualiseringen og skalérbarheden i både eksisterende og fremtidige rådgivningsprocesser/-produkter. Forretningspotentialet er meget stort, og du skal være indstillet på, at det bliver matchet af både krav og forventninger til afdelingens resultater.

I jobbet bliver du i høj grad bindeleddet mellem afdelingens kvantitative og investeringsfaglige kompetencer og systemarkitekter/udviklere. Fokus vil i udgangspunktet være på backend-løsninger relateret til modelarbejdet, herunder 'review' og eventuel implementering af nye datakilder, datastruktur, udstilling i services samt processen omkring deployment. Det er en fordel, hvis du også har praktisk erfaring med udvikling af kvantitative modeller. Jobbet indeholder også et mere strategisk ansvar omkring tekniske muligheder og udnyttelsen heraf, med henblik på at stå bedst muligt på længere sigt.

Data Analytics & Development

Du bliver en del af en udviklingsorienteret, tværorganisatorisk afdeling, med dobbelt reference til henholdsvis Jyske Markets ('Forretningen') og Forretningskoncepter ('Udviklingsorganisationen'). Afdelingens primære ansvar er, at udvikle og skabe skalérbarhed i bankens rådgivningsløsninger med fokus på investeringsområdet. Værdiskabelsen vil typisk komme til udtryk som nye forretningsområder eller en øget effektivitet/produktivitet i de eksisterende, hvilket særligt giver mulighed for at forbedre serviceniveauet og kundeoplevelsen.

Afdelingen er desuden ansvarlig for Jyske Quant, som har en meget central rolle i Jyske Banks investeringstilbud til kunderne, og anvendes i en lang række sammenhænge over for stort set alle kundesegmenter.

Der er tale om en krydsfunktionel afdeling, som spænder fra kvantitative finansielle modeller over data, til udvikling af frontend-løsninger mod kunder. Arbejdsmiljøet er kendetegnet ved, at vi har et fælles mål og en fælles forståelse af, hvad det kræver at nå derhen. Det betyder også, at alle løfter hvor det er nødvendigt med udgangspunkt i bedste mand til jobbet.

Din profil

Du har en relevant uddannelse på minimum kandidatniveau, hvor du særligt har opnået kompetencer inden for matematik, statistik og IT. Dette kunne eksempelvis være Matematik, Matematik-økonom, Datalogi, Datavidenskab eller Økonomi. Sidstnævnte kræver dog et særligt fokus på statistik samt tillærte kompetencer inden for IT. Derudover ser vi gerne, at du har minimum 5 års erfaring fra en lignende stilling. Udover ovenstående forventer vi, at du:

  • har solid erfaring med strukturering og kvalitetssikring af data,
  • har erfaring med SQL, SAS, MATLAB, R eller Python,
  • tager ansvar med henblik på, at skabe de mest optimale arbejdsmetoder og -processer,
  • trives i et dynamisk miljø, hvor løsningerne ikke nødvendigvis kendes på forhånd,
  • har gode samarbejdsevner og fokus på at gøre en forskel,
  • er grundig og kan arbejde selvstændigt.

Ansøgning

Send os din ansøgning hurtigst muligt.

Vi gennemgår ansøgninger i uge 31 og holder jobsamtaler d. 30. juli.

HR Partner Tina Dejbjerg vil tage sig af din ansøgning.

Mere information

Interesseret? Så kan du få mere at vide ved at kontakte Head of Quant, Jyske Markets Thomas Berngruber på tlf. 89897163.

  • Arbejdssted: Silkeborg
  • Selskab: Jyske Bank
  • Afdeling: Data Analytics and Development
  • Ansøgningsfrist: Snarest. Vi behandler ansøgningerne løbende.
Gem job

Jyske Bank
Publiceret: 15. juni 2020

Arbejdssted

Location Silkeborg