Cyber/sik­ker­heds­ar­ki­tekt i For­svars­mi­ni­ste­ri­et Koncern IT

 

Har du flair for it-sikkerhed og it-arkitektur med en stærk baggrund og erfaring som sikkerhedsarkitekt eller lignende?
Så er stillingen som Cyber/sikkerhedsarkitekt i Forsvarsministeriet måske lige noget for dig.

Om os

Vi er ansvarlige for it-området og it-driften i Forsvarsministeriets organisation. Vi støtter bl.a. med it-løsninger til de ca. 20.000 faste stillinger i koncernen. Vi tror på høj faglighed, fokus på videndeling, gode menneskelige relationer og et velfungerende arbejdsmiljø.

Koncern IT er en af landets største it-virksomheder og løser en række spændende drifts- og udviklingsopgaver, som skaber fundamentet for kommunikation og it for Forsvarets ansatte ombord på skibe i Nordatlanten eller på mission i ørkenen – men også i Oksbøl og Hjørring.

Hvad kan vi tilbyde?

Vi tilbyder dig en arbejdsplads, hvor det gode arbejdsmiljø og worklife-balance er i fokus. Du får en spændende stilling, hvor du er medansvarlig for hele it-sikkerhedsarkitekturen, du er ansvarlig for, at løsningsarkitekternes arbejder på de rigtige sikkerhedsløsninger, og at de dokumentere deres arbejde, ligesom du får mulighed for at dygtiggøre og specialisere dig.

"Du får et stort ansvar som cyber-/sikkerhedsarkitekt med ansvar for it-sikkerhedsarkitektur, samtidig med at du løser de daglige sikkerhedsarkitekturmæssige driftsopgaver, hvor der er fokus på, at de ønskede sikkerhedsniveauer opretholdes!” siger Chefen for enterprisearkitekturen Glenn Jeilsø.

Hvem er dine nærmeste kolleger?

Det faglige arkitekturfællesskab består af 12 arkitekter med en utrolig bred viden, og de glæder sig til at få dig ombord, så du sammen med dem kan arbejde med at basere it-udviklingen på en god, sund og sikker it-arkitektur til gavn for hele Forsvarsministeriets organisation.

”Vi er gode til at hjælpe og sparre med hinanden, og vi sørger for, at vi også har det sjovt, når vi er her. Jeg oplever, at her er et godt arbejdsmiljø,” udtaler en af løsningsarkitekterne.

Hvem bliver din leder?

En chef, der tror på det bedste i dig, og som giver plads til, at du kan udvikle dig med opgaverne, og som gerne bidrager til, at vi alle skaber værdi og kvalitet i vores arbejde til gavn for forretningen - alt sammen mens vi samtidig prioriterer det gode arbejdsmiljø!

Om stillingen

Du varetager udvikling og sikring af Forsvarets it-sikkerhedsstruktur. Du indgår i et team af sikkerhedsarkitekter, der er ansvarlig for sikkerhedsarkitekturen og involveret i arbejdet med at sikre koncernens mange it-miljøer. Sikkerhed for os er en naturlig del af måden, vi arbejder, og derfor er det arkitekturmæssige fokus ”Security-by-design”, dvs. at arbejdet med sikkerhed indgår hele vejen, fra den tidlige idefase til løsningen er implementeret med efterfølgende vedligeholdelse.

Dine 3 første leverancer, indenfor de 6 første måneder

  • Bidrage til opstilling af sikkerhedsreferencearkitektur
  • Bidrage til oplæg til koncept for ”security by design”
  • Opstilling af ramme for udmøntning af it-sikkerhedsarkitekturmønstre og sikkerhedsmodeller.

Hvordan ser din arbejdsdag ud?

Du indgår i et team af sikkerhedsarkitekter, der er hovedansvarlig for udvikling og vedligeholdelse af sikkerhedsarkitekturen for vores koncern it, dækkende alt it lige fra de operative kapaciteter til de it-serviceydelser støttestrukturenden anvender i dagligdagen. Opgaverne kan være sikkerhedsrammearkitekturarbejde fx som design og opstilling af sikkerhedsarkitekturen for Forsvarets nye datacentre, privat/government cloud, software defined network mm.

Om formiddagen drøfter du sikkerhedsmønstre/modeller for nye it-arkitekturløsninger med fx infrastrukturafdelingens specialiserede teknikere og løsningsarkitekter, og lidt efter er du i tæt dialog med koncernens enterprisearkitekter eller en forretningsrepræsentant, og du går i dialog med de chefer, der skal tage de endelige beslutninger om teknologivalg.

Om eftermiddagen redigerer og publicerer du fx sikkerhedsarkitekturdokumentation, indgår i vores kvalitetssikring af systemdokumentation og er ansvarlig for at godkende al sikkerhedsdokumentation, der udarbejdes i Koncern it, hjælper chefen med kommunikation af sikkerhedsarkitekturen for it-infrastrukturens helhed, udarbejde oplæg til awareness om it-sikkerhed, indgå i udviklingsprojekter, eller håndtere andre cyber-/sikkerhedsopgaver relateret til konfigurationsstyring af den nuværende sikkerhedsarkitektur. Du har også tæt kontakt med Center for Cyber Security og departementets CISO-organisation, for herigennem at sikre, at sikkerhedsarkitekturen hele tiden holdes opdateret.

Om dig

Du har en relevant cyber-/it-sikkerhedsrettet uddannelse som f.eks. it-løsningsarkitekt, in-geniør eller datalog, meget gerne med speciale inden for it-sikkerhed og meget gerne med minimum 5 års relevant erfaring. Alternativt har du en militær baggrund som major/orlogskaptajn, og har tidligere arbejdet med it-sikkerhed og informationsteknologiudvikling, så er du også meget velkommen.

Eksekveringskraft skal være betydelig forståelse for de elementer, der gør, at vi når i mål og er ikke bange for at ”smøge” ærmerne op. Det er vigtigt, at du har evnen til at eksekvere de indgåede aftaler.

Du har erfaring med kommunikations- & informationsteknologi, it-sikkerhedsarkitektur, og trives især med de drifts- og udviklingsarkitekturopgaver, der knytter sig til arkitekturprocessen. Du er struktureret, og kan lide at tale med mennesker, både meget tekniske og for-retningsmæssige drøftelser, men kan også formidle teknisk viden om sikkerhed til udenfor-stående, og du er god til at bevare overblikket og roen – også når der til tider måtte være run på.

Endelig har du en praksisnær tilgang til informationssikkerhed (ISO27001), NIST Cybersecu-rity framework, livet i et Security Operation Center og lignende.

"Du skal være serviceminded, struktureret og kunne lide at arbejde i et it miljø med udvik-lings- og driftsopgaver. Og så egentlig bare have dit gode humør med på arbejde. Det har vi nemlig," slutter Glenn Jeilsø, der står klar til at tage godt imod dig.

Ansættelsesvilkår

Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst.

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i sta-ten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat under Forsvarsministeriet område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansæt-telsesforløbet.

Hvis du har en militær baggrund, har du som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Som officer er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Kontakt og ansøgning

Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte din måske kommende leder Glenn Jeilsø på tlf. nr. 72 81 43 51.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Julie Hasforth ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 32 66 57 02.

Ansøgningsfristen er den 1. juli 2020. Vi afholder samtaler løbende.

Skriv blot et par linjer om dig selv og vedhæft dit CV. Du søger stillingen ved brug af linket nedenfor.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen igennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Gem job

Forsvaret
Publiceret: 16. juni 2020

Arbejdssted

Location Hvidovre