SAP PS-kon­su­len­ter til tvær­gå­en­de pro­jek­t­mil­jø

 

I Energinet har vi travlt med at realisere vores vision 'Grøn energi for en bedre verden'. Det betyder bl.a. en stærkt voksende portefølje af anlægsprojekter i el-transmissionsnettet. Til at understøtte vores anlægsprojekter tager vi en ny projektløsning i vores SAP-system i brug, da vi har behov for at styrke vores projektstyring og understøttelse af forretningsprocesser i SAP. Derfor søger vi to SAP-konsulenter, som kan støtte os med både at implementere, udvikle og forbedre projektløsningen i sin helhed, men også helt konkret supportere de enkelte projekter med oprettelse, anvendelse og styring i SAP. Din nye arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia.

Tværgående forretningsunderstøttelse og support til projekter

Vi etablerer et specialist-miljø bestående af tre SAP-konsulenter, som halvdelen af deres arbejdstid beskæftiger sig med fælles og tværgående opgaver i forretningsenheden Eltransmission og i den anden halvdel supporterer projekterne lokalt. Jobbet er meget afvekslende, og du får en stor og bred kontaktflade til bl.a. brugere, superbrugere, it- og processpecialister samt ledere. Udover projektløsningen varetager hver konsulent yderligere områder i SAP såsom økonomi, budgettering, projektlager/-logistik, indkøb m.v. Du er derfor med til at sikre en mere effektiv og gnidningsfri brug af SAP-systemet og skaber mere enkelhed i hverdagen for dine kolleger på tværs af organisationen.

I rollen som SAP-konsulent sikrer du proaktiv og løbende opsamling, kvalificering, behandling og videregivelse af behov for ændringer og forbedringer af SAP og tilhørende forretningsprocesser. Du yder en god support og understøttelse af anlægsprojekternes anvendelse af SAP, samtidig med at du deler din viden om 'bedste praksis', udfordringer i systemer og processer, nye opdateringer og løsninger, tips og tricks og de gode historier med organisationen. Helt konkret består dine arbejdsopgaver i at:

  • Oprette og løbende håndtere indkøbskontrakter/-rekvisitioner, netværk og operationer, variation orders, varemodtagelse, rettigheder, rapportudtræk m.v.
  • Supportere superbrugere og brugere af projektløsningen samt facilitere og understøtte superbrugerkorps inkl. bemanding og uddannelse heraf.
  • Planlægge og tilrettelægge kurser samt undervisning af nye og eksisterende kolleger i SAP-projektløsningen herunder udarbejdelse af træningsmaterialer og -forløb.
  • Deltage i implementering af bredere indsats til forbedring af projektløsningen.
  • Teste ændringer og nye løsninger i samarbejde med superbrugere.

Glæd dig til et udadvendt og afvekslende job med mulighed for bred faglig sparring med SAP-konsulenter på tværs af organisationen. Energinet er en fleksibel arbejdsplads med stor fokus på din personlige og faglige udvikling.

Stærk SAP-profil med sans for kommunikation og involvering

Det er en fordel, hvis du har en relevant teoretisk kort eller mellemlang uddannelse indenfor kontor/administration/forretningsledelse. Det vigtigste er dog, at du har god brugererfaring med SAP, herunder erfaring med end-to-end processer og forstår at forklare tekniske problemstillinger, så alle kan forstå dem. Ideelt har du erfaring med SAP PS-modulet og de underliggende forretningsprocesser, som PS-modulet typisk indgår i. Kendskab til SAP PM-, MM og økonomi-modulerne er en fordel. Erfaring med at undervise, facilitere, træne og udarbejde træningsmateriale er bestemt også et plus.

Som person er du udadvendt og trives med at have en bred kontaktflade. Du er stærk i din kommunikation - både skriftligt og mundtligt, samtidig med at du er god til at involvere og lytte til andre og få deres input til problemer og løsninger. Du er overvejende struktureret og kan håndtere mange og forskellige opgaver sideløbende. Desuden er du er analytisk, men har også blik for helheden.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket 'send ansøgning', så vi har den senest 1. juli 2020. Vi forventer at holde samtaler 6. og 7. juli 2020. Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder for Projektledelse Frank Fuglsang på telefon 23 33 87 29 eller afdelingsleder for Projektoptimering Knud Just Andersen på telefon 51 81 67 15. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.


Energinet Eltransmission A/S har til opgave at udvikle, bygge, eje og drive det nødvendige eltransmissionsnet og stille det til rådighed for systemansvaret med den rette kapacitet, i den rette kvalitet, så omkostningseffektivt som muligt og således, at anlægget kan udnyttes optimalt. Vi sikrer optimal Asset Management ved at have fokus på anlæggenes samlede levetid - fra vugge til grav. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN's verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne tillid og mod lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

 

Gem job

Energinet Forretningsservice A/S
Publiceret: 17. juni 2020

Arbejdssted

Location Fredericia