IT-Uni­ver­si­te­tet søger sy­stemad­min­stra­tor med blik for au­to­ma­ti­se­ring af IT-in­fra­struk­tur


Har du interesse for at udforske nye teknologier og IT-værktøjer og har du erfaring med drift og udvikling af IT-infrastruktur – primært baseret på Linux-servere? Trives du med en blanding af drift og udvikling, samt et bredt arbejdsområde med stor mulighed for at påvirke vores fremtid? Er du klar til at tage ansvar og selvstændigt arbejde med vores udvikling af infrastruktur? Hvis ja, så er dette stillingen for dig.

Stillingen er en bred systemadministrator-rolle, hvor du vil balancere mellem driftsopgaver og videreudvikling af vores infrastruktur. Du vil indgå i IT-afdelingen på knap 25 medarbejdere.

Som systemadministrator skal du, sammen med resten af vores super kompetente driftsteam, være ansvarlig for den daglige drift af ITU's serverfarm og infrastruktur. En af dine primære opgaver vil være at skulle drifte og videreudvikle på den etablerede konfigurationsstyringsplatform, der er med til at sikre kvaliteten og sikkerheden på ITU´s serverfarm. Vi står også over for at skulle bygge et helt nyt serverrum op, og her vil der være en del spændende opgaver. Sikkerhedsaspektet fylder meget hos os, så har du god erfaring og interesse for det, så vil det være en fordel. Har du interesse for netværk vil det også være en fordel og kunne indgå i det daglige arbejde. Og endelig vil der være rigtigt mange andre forskellige opgaver på tværs af alle vores miljøer.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte følgende:

 • Daglig drift af ITU's systemportefølje, 100+ Servere (Primært CentOS, men også RHEL og Windows)
 • Løbende performance tuning og fejlfinding
 • Udvikling, implementering og vedligehold af vores konfigurationsstyringplatform
 • Løbende patch af servere og applikationer
 • Afprøvning af nye teknologier, der kan effektivisere driften af vores infrastruktur
 • Design og implementering af nye services, der gavner driften og organisationen

Det vil være en fordel hvis du har god erfaring med følgende:

 • Erfaring med administration af og udvikling til Linux servermiljøer, også gerne Windows
 • Erfaring med konfigurationsstyring (f.eks. CFEngine, Puppet, Ansible m.m.) og CMDB’er
 • En solid forståelse af Linux og IT-sikkerhed som helhed
 • Erfaring med storage-løsninger
 • Kendskab til virtuelle servermiljøer, fx VMware, og administrationen af denne
 • Flair for at scripte og automatisere de opgaver, du kun vil løse manuelt én gang
 • Kvalifikationer i god dokumentationspraksis

Som nævnt har vi ikke en forventning om, at du er ekspert på alle ovenstående områder. Men har du viljen og energien til at udvikle dig selv, hører vi gerne fra dig. Det er dog en nødvendighed, at du har gode engelskkundskaber; både i skrift og tale.

IT-Universitetet tilbyder

ITU tilbyder et spændende og udfordrende job i et internationalt miljø med dygtige medarbejdere og gode kollegaer. Vi har en åben og uformel omgangstone og en afvekslende hverdag, samt en god sammentømret IT-afdeling.

Arbejdstiden er 37 timer pr. uge. Vi har flekstid, hvilket giver gode muligheder for at få samspillet mellem arbejde og familieliv til at fungere optimalt.

Ansættelse og aflønning

Aflønning og øvrige ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation.

Der vil være mulighed for at forhandle individuelle tillæg afhængig af dine kvalifikationer.

Stillingen ønskes besat snarest og senest den 1. oktober 2020. 

Yderligere information

Du er velkommen til at kontakte IT-Chef Henrik Ejby Bidstrup tlf. 7218 5110, hvis du ønsker yderligere information om stillingen.

Ansøgningsprocedure

Du kan kun søge stillingen igennem vores e-rekrutteringssystem. Søg ved at trykke på knappen "Søg jobbet her" nederst i stillingsannoncen.

Ansøgningsfristen er den 1. august 2020 kl. 12.00.

Samtaler forventes afholdt løbende.

IT-Universitetet benytter test i forbindelse med vores rekrutteringsforløb.

IT-Universitetet ønsker at afspejle et internationalt miljø og ser mangfoldighed som en ressource. Vi opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Gem job

IT-Universitetet i København
Publiceret: 29. juni 2020

Arbejdssted

Location København