Ud­vik­lings­o­ri­en­te­ret leder til vores it-support i Aalborg


Har du erfaring med ledelse af it-brugersupport, og er du drevet af konstant at gøre tingene bedre og at motivere dine medarbejdere til det samme? Så er du måske vores nye lederkollega.  

Stærk personaleledelse, leverancesikkerhed og effektivisering

I IT Center Aalborg leverer vi 1. og 2. level support til skatteforvaltningens ansatte. Supporten leveres gennem telefonsluse og online værktøj. Overvågning 24/7 er ligeledes en opgave i centret. 

Der er fokus på sikker drift og stabilitet, og din opgave er sammen med de øvrige supportteams at transformere supporten over i et setup, der imødekommer den nye skatteforvaltnings generelle og individuelle behov, nu hvor vi består af syv nye styrelser. Der er fokus på at skabe en imødekommende support, som er i stand til at afdække kundens behov og løse de mange forskelligartede opgaver, der er, til vores kunders tilfredshed. På sigt skal vi løfte supporten til next level, hvor vi udnytter automatiseringer til at effektivisere og løfte mere komplekse tværfaglige opgaver.  

Du får personalesansvaret for 20-25 ambitiøse it-supportere, og vi lægger vægt på en energiskabende og motiverende it-faglig ledelse. Du formår at være en inspirerende sparringspartner kombineret med evnen til at motivere og fastholde medarbejderne.

Du indgår i et stærkt lederteam i Drifts- og Udviklingscentret, som understøtter og leverer drift og support af it-løsninger på tværs af skatteforvaltningen. Vi er et energisk ledelsesteam, som består af både nye og erfarne ledere.   

Derudover forventer vi, at du:   

  • er resultatorienteret uden at gå på kompromis med kvalitet og faglighed    
  • sikrer medarbejdernes kompetenceudvikling    
  • sikrer videndeling og samarbejde på tværs af teams    
  • har fokus på og til stadighed bidrager til effektivisering af opgaver og processer på tværs af enheder i Drifts- og Udviklingscentret   
  • sikrer at strategier, politikker og mål omsættes på tværs i Drifts- og Udviklingscentret   
  • har erfaring med forandringsledelse.  

Nytænkende og motiverende leder

Erfaring fra et tilsvarende job er absolut en fordel, og vi forventer, at du har en bred it-faglig baggrund og service management erfaring i forhold til leverancestyring og opfølgning. Mindst lige så vigtigt er det, at du motiveres og drives af at levere professionel service til dine kunder.  

Som leder er du visionær og idérig. Du sætter ambitiøse mål og uddelegerer ansvar, og du er i stand til at engagere og motivere dine medarbejdere til at tænke nyt i forhold til at levere den bedst mulige service til vores kunder.    

Drifts- og Udviklingscenter (DUC) – din afdeling

Vi er otte kontorer i DUC som understøtter og leverer drift og support af it-løsninger på tværs af skatteforvaltningen. Derudover løser afdelingen mange forskellige opgaver for at understøtte skatteforvaltningens strategiske fokus om sammenhængende og omkostningseffektive it-løsninger af høj kvalitet. DUC har en central rolle i skatteforvaltningens hjemtagningsstrategi og arbejdet med at vedligeholde, drifte og overvåge driften af hjemtagne forretningsapplikationer.    

Ansøgning og kontakt

Ansøgning med CV og relevante dokumenter bedes sendt via linket ”Søg jobbet her” senest den 2. august 2020.

Spørgsmål besvares gerne af funktionsleder John K C Madsen på telefon 72 38 94 86.     

Der vil løbende blive afholdt ansættelsessamtaler og forventet ansættelse snarest muligt efter fristens udløb.

Der vil indgå en logisk analyse og en personanalyse i ansættelsesforløbet, og der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.  

Stillingen er klassificereret i lønramme 36. Stillingen besættes på overenskomstvilkår.

Ansættelse vil være i Skatteministeriet med tilhørende institutioner.    

Dit arbejdssted vil indtil videre være Skibsbyggerivej 5, 9000 Aalborg.  

Udviklings- og forenklingsstyrelsen

’I samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser udvikler vi en fremtidsparat og sikker digital forvaltning’  

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til opgave at forenkle og udvikle it-løsninger og forretningsprocesser. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af skatteforvaltningens eksisterende it-systemer. Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.  

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.  

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk.

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.  

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Publiceret: 3. juli 2020

Arbejdssted

Location Aalborg