For­ret­nings­o­ri­en­te­ret finansiel business-partner for stor for­ret­nings­en­hed


Vil du have et udadvendt job med selvstændige økonomi- og optimeringsopgaver og et væsentligt ansvar i forhold til økonomistyringen i Energinets IT-forretningsenhed? Og evner du, i kraft af din faglighed, erfaring og personlighed, at opbygge den tillid og de relationer, det kræver at være en betroet økonomisk sparringspartner for topledere, hvor din fornemmeste opgave er at understøtte og udfordre dem på økonomiområdet? Som finansiel business-partner bliver du den bærende kraft i at etablere forretningsorienterede og værdiskabende økonomiløsninger sammen med enhedens øverste ledelse. Din nye arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia.

Fokus på sparring og økonomiopfølgning

Du bliver en del af afdelingen IT Støtte og Processer, der som en stabsfunktion i IT, bl.a. varetager IT forretningsenhedens opgaver i relation til økonomistyring, porteføljestyring for IT-projekter på tværs af Energinet-koncernen, performance rapportering, service catalogue management og kommunikation.

Som finansiel business-partner er du en betroet økonomisk sparringspartner for enhedens direktør og en væsentlig medspiller i udviklingen af IT-enheden på økonomiområdet. Du er overordnet ansvarlig for materialet til enhedens bestyrelsesudvalg, herunder sikre udarbejdelsen af rapportering, budgetter og prognoser. Desuden er de konkrete opgaver opfølgning på selskabets økonomiske mål samt understøttelse af den øverste ledelse i dialogen med de øvrige forretningsenheder. Du har et tæt samspil med afdelingen Koncernøkonomi, som varetager Energinets overordnede økonomistyring - og understøtter dette med leverancer af økonomi- og målopfølgning, rapportering og budgetudarbejdelse.

Glæd dig til et job, hvor du som proaktiv sparringspartner for IT-forretningsenhedens ledelse får en bred kontaktflade med store dele af koncernen. Da vi er en koncern, der i høj grad er præget af den rivende energipolitiske udvikling med den grønne omstilling som omdrejningspunkt, hvor IT i høj grad er med til at skabe løsningerne, opstår der løbende nye opgaver. Det bidrager til at holde fokus på effektiv opgaveløsning og supplerer med spændende udviklingsopgaver.

Økonom med gennemslagskraft og flair for samarbejde

Du har en relevant videregående økonomisk uddannelse, fx cand.merc. eller cand.oecon. Derudover har du minimum 7-10 års erfaring med økonomistyring fra en større virksomhed, gerne fra et lignende job. Det er desuden et krav, at du har stærke Excel-kompetencer, ligesom kendskab til SAP vil være en stor fordel.

Som person kan du arbejde selvstændigt, samtidig med at du kan kommunikere og samarbejde på tværs af teamet og med det øvrige Energinet som helhed. Din tilgang til opgaveløsningen er analytisk og målrettet, og du formår med din faglige ballast og personlige gennemslagskraft at udfordre beslutningstagere på en konstruktiv måde. Derfor er det også vigtigt, at du har en solid forretningsforståelse, så du nemt kan sætte dig ind i de vilkår, hvori Energinet's IT-enhed opererer. Endeligt trives du godt i et fagligt stærkt miljø, hvor der er mange udfordrende opgaver og til tider stramme deadlines.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket 'Søg jobbet her', så vi har den senest 9. august 2020. Vi forventer at holde samtaler 19.-20. august (1. samtale) og 26. august (2. samtale). Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Joan Haahr Hemmingsen på telefon 30 51 74 09. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Energinet IT understøtter koncernen og koncernens forretningsenheder med it-udvikling og -drift. IT skal sikre, at Energinets forretningsprocesser understøttes effektivt og sikkert med informationsteknologi. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN's verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Gem job

Energinet
Publiceret: 6. juli 2020

Arbejdssted

Location Fredericia