Udvikler med ar­ki­tek­tur­for­stå­el­se, der vil være med til at skabe en mere effektiv offentlig sektor


Vi søger en dygtig udvikler til at hjælpe os med at gøre København til en bedre, sikrere og renere by. Vi benytter bl.a. C#, PostgreSQL og Elasticsearch i backenden samt Angular og Mapbox i frontenden.

Stillingen er i teamet PUMA, som arbejder med vores platform til understøttelse af mobile arbejdsgange (PUMA) i Teknik- og Miljøforvaltningens digitaliseringsenhed i Københavns Kommune.

Om PUMA

PUMA har til formål at understøtte det offentlige i at arbejde mere effektivt og give medarbejderne en bedre og lettere arbejdsdag. Mere konkret bygger vi webløsninger, som hjælper de mange udendørs arbejdsområder, der hører under Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

I PUMA udvikler vi løsninger i tæt samarbejde med brugerne, så vi kan reagere i takt med at forretningens behov ændrer sig. I vores hidtidige arbejde har vi vist – både overfor os selv og for vores brugere – at tykke kravspecifikationer, vandfaldsmodeller og store enterpriseløsninger, der skal genudbydes med få års mellemrum, ikke er vejen frem.

PUMA’s eksisterende løsninger understøtter mange forskellige forretningsområder – lige fra tilsyn med støj, tilladelser og byens infrastruktur, over sugning af 60.000 vejbrønde, affaldskurvstømning, fældning af træer, lapning af huller i vejene, og til måling af udført arbejde og brug af byen, samt registrering af byens inventar.

Et eksempel på en vigtig komponent i PUMA er vores flådestyring: Her kan man live se placering og planlægge ruter for 1.500 stykker kørende materiel, og optimere anvendelsen, både i forhold til akut behov (“Her ligger en masse glasskår; hvor er nærmeste fejebil?”) og til mere langsigtede ændringer af flådesammensætningen.

Et andet eksempel er PUMA Opgaver. Skraldespande skal opsættes, repareres og tømmes. Træer skal plantes, vandes og beskæres. Til at koordinere og udføre opgaver som disse – og meget andet – anvendes PUMA Opgaver, som bl.a. består af dynamisk eventstyret opgaveoprettelse, ruteoptimering og sensordata fra skraldespande.

Vi opsamler altså en stor mængde varieret data, der kan give os indsigt i forvaltningens arbejde og byens brug. Men indsigten forudsætter overblik, og derfor har vi udviklet PUMA Indsigt, hvor vi sammenfatter og visualiserer data, så koordinatorer kan få overblik og opdage måder, hvorpå arbejdsgange kan forbedres.

Vores arbejde med data omfatter både meget specifikke spørgsmål, som fx: “dette mønster i data tyder på en beskidt affaldskurvssensor. Opret afrensningsopgaver på dem, der ser sådan ud, og tildel opgaverne til rette medarbejder”. Og de mere komplekse, fx: “hvordan tømmer vi mest effektivt 5.500 affaldskurve med forskellig kapacitet med 25 biler fordelt på otte driftspladser?”

Nogle af de næste indsatsområder for PUMA bliver dels at forbedre koordineringen af de problemer, som borgere har meldt ind, og dels at tage PUMA i brug i andre offentlige organisationer, samtidig med at de eksisterende løsninger og komponenter i PUMA forbedres.

Når løsninger løbende skal tilpasses forretningens behov og nye teknologiske muligheder, så er der altid rigeligt at tage fat på. Hvilke dele, du kommer til at sidde med, afhænger af kompetencer og interesse og sker altid i samarbejde med hele teamet.

Teamet, fokus og stack

Team PUMA er et internt startup med p.t. tre interne udviklere, et varierende antal eksterne udviklere og fire interne forandringsagenter, der varetager alt fra behovsafdækning med brugerne, prototyping og design, tilrettelæggelse af sprint, test og support.

Vi lægger vægt på løbende at forbedre vores egen måde at arbejde på, så vi kan hjælpe forretningen med at gøre det samme. Formålet er, at medarbejdernes indsats bliver brugt på at udføre det rigtige arbejde, fremfor at spilde tid på usammenhængende løsninger og dårlige workflows. Dette betyder også, at vi er klar over, at alle laver fejl, og vi ser derfor enhver fejl som en mulighed for forbedring.

Kort sagt: Vi forbedrer, udvider og implementerer løbende PUMA-løsningerne, der er arbejdsværktøj for mange hundrede medarbejdere hver dag. Derfor søger vi endnu en udvikler, som kan være med til at styrke vores interne hold.

Du kommer til at arbejde i team PUMA med løsninger på én platform. Vi sender dig ikke rundt mellem flere forskellige projekter og kunder, hvor der ikke er en rød tråd. Det betyder, at du kommer til at genbesøge din egen kode igen og igen, så værdien i at bygge det ordentligt fra starten bliver tydelig. I bedste DevOps-ånd: You build it – you run it.

Vores stack indeholder p.t.:

  • Kubernetes i Azure
  • PostgreSQL og PostGIS
  • Elasticsearch
  • .Net Core
  • Angular
  • Mapbox
  • Vega

Hvad forventer vi af dig?

Vi forventer, at du er full stack-udvikler i den forstand, at du kan begå dig i både frontend, backend og database – men det er naturligvis fint med en præference. Du har erfaring med en del af vores stack og med at bygge moderne web-apps.

Vi håber desuden, at du har god forståelse for infrastruktur og selvstændigt opsøger løsninger på nye problemer. Her er hele holdet selvfølgelig til rådighed, men vi er ikke splittet op i dev- og ops-siloer.

De vigtigste egenskaber for den rette kandidat er nysgerrighed, et drive til at gøre en forskel og en lyst til at blive ved med at lære og forbedre sig. Du har naturligvis masser af praktisk kodeerfaring og gerne et godt kendskab til agile arbejdsmetoder som eksempelvis Kanban eller SCRUM. Du har helst allerede arbejdet med komplekse løsninger med mange bevægelige dele og ved, hvad det betyder at arbejde mange sammen om en større løsning.

Som person skal du brænde for at udvikle noget, som har betydning for mange mennesker. Du er samtidig nysgerrig efter at finde nye og bedre løsninger. Vi lægger vægt på, at du selv kan indgå i en aktiv rolle i forbindelse med at finde løsningsmuligheder og afprøve dem sammen med teamet.

Grib udfordringen og vær med til at vise, at it-løsninger i det offentlige både kan levere værdi til brugerne og kan genbruges og forbedres!

Ansættelsesvilkår

Ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst og afhængig af kvalifikationer.

Lønnen er nok lavere end i det private, men ikke så meget som du måske tror. Dertil kommer, at vores 37 timers arbejdsuge er inklusive betalt frokostpause, og vi lægger vægt på et afbalanceret forhold mellem arbejdsliv og familie-/fritidsliv.

Organisatorisk hører vi til under Digitalisering i Stab i Teknik og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Altså KK/TMF/Stab/Digitalisering/PUMA.

Vi holder til på Islands Brygge, tæt på havnebad og socialt arbejdsmiljø, som del af en digitaliseringsenhed på cirka 30 mand. I team PUMA tror vi på, at det at være et team uden for arbejdspladsen tilføjer værdi til arbejdsindsats og motivation. Derfor sætter vi pris på at lave noget, hvor vi lærer hinanden at kende uden for kontorets fire vægge.

Stillingen er på fuld tid med en gennemsnitlig arbejdsuge på 37 timer, inklusive frokost. Stillingen er med start senest den 1. oktober 2020.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at ringe til programleder Rolf Foxby på 2977 5069.

Søg via nedenstående link senest søndag den 2. august 2020.

Vi afholder samtaler i august.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen

Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr.

Gem job

Københavns Kommune
Publiceret: 6. juli 2020

Arbejdssted

Location København