BI-drifts­spe­ci­a­list til kon­ti­nu­er­lig for­bed­ring af driften af BI-platforme


Vil du være med til at løfte en meget vigtig samfundsmæssig opgave med at sikre stabil, effektiv og sikker drift af BI-platforme i Skatteforvaltningen? Vil du gerne arbejde med Business Intelligence-teknologier og -værktøjer og for at bidrage til kontinuerlig forbedring af idriftsættelse og drift? Så har vi et spændende job til dig!

Bredt ansvar for driften af BI-platforme

Som BI-driftsspecialist bliver du ansvarlig for drift og driftsoptimering af vores BI-platforme og -værktøjer. Vi har i mange år brugt SAP BusinessObjects og udvikler i dag også Qlik-apps. I den nærmeste fremtid står vi også over for en implementering af Power BI.

Som vores BI-driftsspecialist kan du se frem til at spille en central rolle ift. at sikre et robust driftssetup. Det omfatter at stabilisere, løbende optimere og deltage i fejlsøgning mhp. at effektivisere den eksisterende drift af især SAP BusinessObjects og Qlik. Du bliver bindeleddet mellem brugere, udviklere og leverandører. Du kan se frem til at indgå i vores team af BI-driftsspecialister og kommer til at arbejde tæt sammen med vores BI-leveranceteams og med leveranceteams i projekter og programmer.

Afhængigt af dine kompetencer og interesser vil dine primære opgaver være at:

  • analysere system-, applikations- og sikkerhedslogfiler, samt identificere forbedringspotentialer, udbygge overvågning og logning
  • gennemføre root cause-analyser og sikre effektiv systemunderstøttelse af processer med et fokus på kontinuerlig forbedring
  • installere, optimere og løbende vedligeholde SAP BusinessObjects og Qlik, i tæt dialog og samarbejde med udviklere, konsulenter og leverandører
  • samarbejde med leveranceteams og sikre, at de udviklede BI-applikationer overholder de etablerede standarder, at de er veldokumenterede, og at der er udarbejdet solide driftsinstrukser.

Teknisk forståelse for BI-tools samt erfaring med drift og udvikling i stor organisation

For at få succes i stillingen er det afgørende, at du har erfaring med:

  • administration og avanceret support af BI-platforme og ideelt set med SAP BusinessObjects og/eller Qlik, men også gerne med Power BI
  • at læse system-, applikations- og sikkerhedslogs
  • scripting og programmering (JAVA, VB, C#)
  • administration af applikationer på Windows- og/eller Linux-servere

Herudover vil det være en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring med metoder og rammeværker som ITIL, Lean, Kanban, DevOps/DataOps, Scrum og SAFe.

Som person er det vigtigt at du er god til at skabe stærke tværgående samarbejdsrelationer. Du går positivt til dine opgaver, hjælper gerne dine kollegaer samt deler din viden. Du motiveres af at have overblik, arbejde struktureret og tage ansvar for dit fagområde.

Grundig introduktion og onboarding

Du kan se frem til at arbejde i et dynamisk miljø. Vi har et godt sammenhold med plads til humor og en uformel omgangstone, samtidig med at vi tager ansvar og har ambitioner om hele tiden at forbedre os. Du får et grundigt introduktions- og oplæringsforløb, så du hurtigt kan arbejde selvstændigt med opgaverne.

Ansøgning og kontakt

Ansøgning med CV og eksamensbevis bedes sendt via linket ”Søg jobbet her” senest den 02.08.2020.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Brian Kirkegaard på telefon 72 38 99 77. Alternativt kan du også kontakte kontorchef Mie Sachmann Svane på telefon 72 37 67 07. Samtalerne kan evt. blive afholdt virtuelt og løbende. Der kan indgå en logisk test og en personanalyse i ansættelsesforløbet. Tiltrædelse snarest muligt.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten, overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdsstedbliver indtil videre Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg eller Teglgårdsparken 26, 5500 Middelfart.

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

’I samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser udvikler vi en fremtidsparat og sikker digital forvaltning’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til opgave at forenkle og udvikle it-løsninger og forretningsprocesser. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af skatteforvaltningens eksisterende it-systemer. Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk.

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Publiceret: 8. juli 2020

Arbejdssted

Location Frederiksberg