BI-for­ret­nings­kon­su­len­ter til agile ud­vik­lings­teams


Har du evnen til at se og levere de Business Intelligence (BI) løsninger vores partnere har behov for? Har du gode samarbejdsevner og kan du kommunikere klart og effektivt til mange interessenter? Og vil du være med til at skabe grundlaget for finansieringen af Danmark? Så har vi brug for dig!

Vi oplever et stigende behov fra både interne og eksterne interessenter på leverancer af data, rapporter, analyser og ledelsesmæssig opfølgning. I den forbindelse søger vi en til flere BI-forretningskonsulenter, der vil bidrage med at omsætte forretningens behov til brugbare datadrevne løsninger. Vi søger profiler med erfaring, men nyuddannede kan også komme i betragtning.

Du vil opleve en bred samarbejdsflade fra skatterevisorer til professionelle udviklere i arbejdet med at sikre fremtidens datadrevne Skatteforvaltning. Der arbejdes med rigtig mange komplekse datasæt og udvekslinger, både nationalt og internationalt. Kompleksiteten skyldes både et sammensat systemlandskab og vedvarende transformation. I løsningen af opgaver anvendes en lang række forskellige metoder og teknologier, både til at lave dataløsninger, men også til at understøtte arbejdet. Vi har en god stemning, omgangstonen er uformel, og selvom vi har travlt, spiller vi hinanden gode.

Som BI-forretningskonsulent er dine opgaver:

  • udvikling af Business Intelligence løsninger i Qlik Sense og Business Objects, som understøtter forretningsprocesser (på sigt også i Power BI)
  • sætte retning i forhold til udviklingen af datamater i samarbejde med vores back-end
  • omsætte behov, idéer, initiativer og opgaver til løsninger.

Du vil komme til at indgå i et agilt team, der fx kan indeholde data engineers, data scientists, business analysts og dataarkitekter, hvor dit primære fokus er at omsætte forretningens behov og udvikle BI-delene af de rette løsninger. I vores teams lægger vi vægt på videndeling og læring, samt at vi har det sjovt, når vi går på arbejde.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen arbejder sammen med vores partnerstyrelser i både programmer, projekter og mindre udviklingsopgaver. Det sker i en matriksorganisation, hvor man både er forankret i éns team og den enhed, der bl.a. har ansvaret for Business Intelligence. Vi har en uformel omgangstone og værdsætter holdånd højt.

Business Intelligence profil

Du har relevant uddannelsesbaggrund, eksempelvis cand.merc.dat., cand.it., datamatiker, cand.polit. eller cand.oecon., eller har på anden vis opnået analytisk forståelse og evner indenfor Business Intelligence.

For at få succes i stillingen, er det afgørende, at du har eller ønsker at udvikle:   

  • kendskab eller erfaring indenfor Business Intelligence
  • kendskab til Qlik Sense eller Business Object
  • kendskab til SQL og/eller datamartmodellering
  • indsigt i leverancekæden i BI-løsninger.

Ligesom, at du som person har:

  • evnen til på tværs af forskellige interessenter og fagligheder at omsætte forretningens behov til gode BI-løsninger 
  • evnen til at skabe overblik og struktur
  • evnen til at samarbejde på tværs og sikre den fornødne kvalitet, koordinering og videndeling i det team, du indgår i.

Ansøgning og kontakt

Send dit CV og ansøgning senest søndag den 23. august 2020 kl. 22:00 via linket nedenfor ”Søg jobbet her”. Har du spørgsmål inden da, så ring gerne til kontorchef Rasmus Holm Madsen på tlf. 24 64 54 20 eller chefkonsulent Morten Munthe på tlf. 72 37 17 01.

Vi forventer at benytte personprofilanalyse og logisk test i rekrutteringsprocessen.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner.

Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest. 

Arbejdsstedet er indtil videre Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 

’I samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser udvikler vi en fremtidsparat og sikker digital forvaltning’  

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til opgave at forenkle og udvikle it-løsninger og forretningsprocesser. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af skatteforvaltningens eksisterende it-systemer. Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.  

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.  

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk.

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. 

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Publiceret: 10. juli 2020

Arbejdssted

Location Frederiksberg