SAP PM/PPM/PS-spe­ci­a­list til SAP Kom­pe­ten­ce­cen­ter


Vil du arbejde med SAP HANA på Danmarks største arbejdsplads? Her spiller du en nøglerolle i at sikre optimal drift og videreudvikling af SAP i en af landets allerstørste offentlige virksomheder.

Vi søger en SAP-løsningsspecialist med solid end-to-end procesforståelse og dyb indsigt i økonomi- og forretningsprocesser. I SAP kompetencecentret får du en unik mulighed for at præge den videre udvikling af Københavns Kommunes ERP-løsning. Du skal være stærk på stamdata, PS, PPM og PM samt have et godt kendskab til planlægning, styring og rapportering i et SAP-univers. Her er forudgående kendskab til de kommunale regnskabs- og bogføringsregler en fordel, men ikke et krav.

Lidt om baggrunden

Københavns Kommune har implementeret en SAP HANA-løsning, som understøtter indkøb, debitor, kreditor, budget, regnskab, økonomistyring, ledelsesinformation, projektstyring, tidsregistrering og vedligeholdelse i alle kommunens syv forvaltninger. Vi kalder løsningen for Kvantum, og den er integreret til en lang række fagsystemer.

SAP Kompetencecenter

Den fortsatte videreudvikling, forvaltning og sikring af drift er forankret i SAP kompetencecentret, som er en del af Center for Finans i Koncernservice. SAP Kompetencecenter blev etableret for to år siden. Vores opgave er at sikre, at løsningen på bedste vis understøtter vores nuværende og fremtidige forretningsprocesser og understøtter det samlede målbillede for god økonomistyring og regnskabsvæsen med et passende SAP-roadmap i Københavns Kommune.

Jobbet som SAP-løsningsspecialist

Du bliver ansvarlig for, at Kvantum-løsningen hænger sammen inden for rammerne af SAP-standard og for at udarbejde et passende SAP-roadmap. Det indebærer, at du i samarbejde med procesejere behovsafdækker, forventningsafstemmer, kvalitetssikrer og implementerer ændringer og løsninger via vores drifts- og vedligeholdelsespartner, som er KMD.

Som SAP-løsningsspecialist er din opgave at

 • arbejde tæt sammen med forretningsprocesejere om videreudviklingen af løsningen
 • sikre, at der er en optimal understøttelse af forretningsprocesser, og at disse fungerer på tværs af forvaltningerne
 • rådgive i den optimale brug af løsningen, herunder design af uddannelsesmateriale, -planer og -indhold
 • have en god dialog med forretningsprocesejer og KMD vedrørende fejlretninger, specifikationer, change requests/ændringsanmodninger, kvalitetssikring og dokumentation
 • tage aktivt del i at få vores ITIL-processer som incident, minor enhancements, changes, problems og service requests til at fungere

Hvem er du

Du har en stærk end-to-end proces- og stamdataforståelse i relation til SAP, og du mestrer balancen mellem at hæve dig op i helikopteren og bevæge dig ned i detaljen. Du er serviceminded, en teamplayer, resultatorienteret, tager ansvar og er god til at dele viden og til at samarbejde. Er du det, vil du trives godt hos os.

Vi ser gerne, at du

 • har minimum fem års erfaring med SAP PPM, PM, og gerne andre SAP-moduler som PS, CATS, BI/BO, PBC, FICO. Samtidig har du stor erfaring med regnskab og finansielle processer
 • har en relevant uddannelsesmæssig baggrund inden for regnskab, finans og IT, som fx HA, HD, cand.merc.
 • har erfaring som SAP-konsulent eller praktisk erfaring med SAP fra en økonomi- eller IT-funktion og dermed erfaring med at specificere, dokumentere, teste og undervise i specifikke SAP-funktioner
 • arbejder struktureret og kender til ITIL-processer, Release Management og gerne ServiceNow
 • kommunikerer klart og tydeligt, da du skal kunne formidle dit fagområde til ikke-eksperter
 • mestrer dialog mellem interne og eksterne samarbejdspartnere, organisatoriske enheder og niveauer

Du skal trives i det ukendte i en rolle, hvor du er med til at bygge op, og hvor hverdagen er uforudsigelig. Du skal desuden kunne navigere i et felt med mange interessenter, da du får en stor kontaktflade både internt og eksternt.

Mulighed for karriere- og kompetenceudvikling

Du bliver en del af en organisation med højt til loftet og en stærk holdånd, hvor vi sætter pris på professionalisme, samarbejde, udvikling og trivsel via spændende opgaver og en god work-life balance.

Ansættelsesvilkår

Vi ønsker stillingen besat snarest muligt.

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.  

Yderligere information

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kontorchef Vibeke Nymann på 4020 4614.

Søg via nedenstående link senest søndag den 16. august 2020.

Om Center for Finans

Center for Finans er en del af Koncernservice, som er et af landets største shared services-centre. Vi løser alle typer af finansopgaver for forvaltningerne i Københavns Kommune med fokus på leverancer af høj kvalitet – til tiden. Vi er i gang med en omfattende transformation, som skal sikre bedre og billigere administration, bl.a. via øget anvendelse af digitalisering og automatisering samt kvalitetsudvikling. Kom og vær med til at sætte dit aftryk på udviklingen.

Om Koncernservice

Koncernservice er et af landets største fællesadministrative centre. Vi betjener Københavns Kommunes syv forvaltninger med styring af økonomi, løn- og personaleadministration. Det er vores mål at effektivisere og optimere administrative arbejdsgange og sikre et højt serviceniveau, så kommunens 45.000 medarbejdere kan koncentrere sig om at levere velfærdsydelser af høj kvalitet. Vi er ca. 700 ansatte og blandt landets største shared services-centre. Læs mere om os på: www.koncernservice.kk.dk.
 

Gem job

Københavns Kommune
Publiceret: 17. juli 2020

Arbejdssted

Location København