For­ret­ning­s­te­ster til Pen­sionDan­mark


Er du en dygtig tester der har viden om pensionsprodukter og er interesseret i at lære at teste pensionssystemer blandt andet? Har du erfaring med at opbygge forretningstest samt teknisk forståelse for beskrivelse af testen med henblik på automatisering? Og har du – forhåbentlig – kendskab til at teste i agile udviklingsprojekter? Så er du måske PensionDanmarks nye Forretningstester.

Om os

PensionDanmark har en målsætning om at være det pensionsselskab, som har den højeste kundetilfredshed og de laveste administrationsomkostninger. Udgangspunktet herfor er digitale værdiskabende platforme for både kunder og rådgivere. Vi arbejder derfor med optimerede og systemunderstøttede processer på et meget højt niveau. Vi ønsker samtidig at have en høj kvalitet og vil derfor styrke vores test- og kvalitetsteam.

Stillingen

Du bliver en del af teamet Test- og kvalitetsstyring, der har ansvar for test og kvalitetsstyring af projekter og opgaver i PensionDanmark, samt er med til at gennemføre test af IT-systemerne, både egenudviklede og eksterne.

Teamet består af tretten medarbejdere (inkl. dig selv) og en teamleder. Teamet er ét af fem teams i afdelingen IT og projekter. De fire øvrige teams dækker vores projektstyring, udvikling, processer og drift.

Dine opgaver

Som Forretningstester kommer du til at arbejde med opgaver, der er rettet mod vores projekter og releases. Du får ansvaret for testanalyse-aktiviteter ved at gøre brug af din viden om pensionsprodukter. Du vil være med til at udarbejde testcases og gennemføre disse. Hertil vil opgaver som review, nedbrydning af testopgaven, estimering og dokumentation af gennemførte test være en del af dine ansvarsområder. Du skal have lyst til samme med dine kolleager at deltage i aktiviteter, der hjælper med at modne og styrke området.

Eksempler på arbejdsområder:

 • Udføre testanalyse og nedbryde testen på et niveau, hvor der kan estimeres.
 • Belyse testdækningsgraden via testmetode.
 • Sikre gode testspecifikationer og testcases internt i PensionDanmark.
 • Bidrage til sikring af at nødvendige testdata er til rådighed.
 • Gennemførelse af system- og brugertest samt regressionstest.
 • Udføre review af testcases og testrapporter.
 • Bistå projekter med det nødvendige testarbejde.
 • Deltage aktivt i at styrke områdets modenhed.

Om dig

Du har erfaring fra en lignende stilling, gerne i den finansielle branche, og du besidder kompetencer, der kan matche nedenstående:

Du er en dygtig forretningstester, der har erfaring med pensionsprodukter og med at arbejde i et agilt udviklingsmiljø. Du kommer med en relevant baggrund, eksempelvis fra pensions- eller konsulentbranchen. Du skal have en analytisk tilgang til testopgaverne samt høje kvalitetskrav til dit arbejde, og du tager naturligt ejerskab og ansvar for dine opgaver. Yderligere er du metodestærk og formår at anvende det rette værktøj afhængig af opgavens kompleksitet og interessenter.

Du har en relevant uddannelsesbaggrund og dine erfaringer vægtes ligeledes højt.

Vores forventninger til dig er, at du:

 • har minimum syv til ti års erfaring som tester/forretningstester
 • har solid erfaring med pensionsprodukter
 • er ISTQB-foundation-certificeret
 • har erfaring med testbegreber og andre metoder til test
 • har kendskab til Quality Center/ALM, JIRA/Confluence eller et lignende værktøj
 • har en analytisk tilgang til testopgaven
 • har teknisk forståelse
 • har kendskab til agile projekter
 • er omstillingsparat og kan lide bevægelse i dine opgaver.

Gode udviklingsmuligheder og høje krav

PensionDanmark tilbyder et job, hvor der indgår work-life balance med fleksibilitet, frihed under ansvar, fokus på løbende uddannelse efter ønske og behov samt medindflydelse i hverdagen.

Du bliver en del af en professionel og moderne arbejdsplads med en uformel omgangstone. PensionDanmark har en hurtig og effektiv beslutningsproces, som gør, at der ikke er langt fra idé til handling. PensionDanmark tror på, at de bedste resultater opnås ved gensidig tillid og samarbejde via en fælles teambaseret indsats.

Med jobbet tilbydes du gode udviklingsmuligheder og en konkurrencedygtig lønpakke, som matcher dine kvalifikationer.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte test- og kvalitetschef Pia Würfel Calmann-Hinke på tlf. 5072 7351 eller på mail: PWCH@Pension.dk.

Er du interesseret i stillingen, så send din ansøgning og dit CV til os senest den 17. august 2020. Tiltrædelse er hurtigst muligt.

Alle ansøgninger vil blive behandlet fortroligt.

Gem job

PensionDanmark
Publiceret: 17. juli 2020

Arbejdssted

Location København