Funk­tions­chef for den operative it-sikkerhed og leder af vores Security Operation and Analytics Center, Koncern IT.

Er du en dygtig leder med en brændende passion for teknisk It-sikkerhed? Motiverer det dig at kunne gøre en forskel for dine medborgere og i sidste ende bidrage til et velfungerende sundhedsvæsen?

It-sikkerheden kræver ekstra fokus i en tid med stigende pres fra cyberkriminalitet, der også er rettet mod sundhedssektoren i Danmark. Derfor øger Region Sjælland sikkerhedsindsatsen, så vi i endnu højere grad, proaktivt kan imødegå potentielle cybertrusler mod vores hospitaler. Du vil være overordnet ansvarlig for den operative IT-sikkerhed i regionen og bindeled til myndigheder samt de andre regioner. Du vil ligeledes være ansvarlig for at lede og videreudvikle Security Operation and Analytics Centeret.

Du indgår i et ledelsesteam med 2 dygtige funktionschef-kollegaer og refererer direkte til it-driftschefen i Koncern IT. Herudover vil du indgå i et tæt samarbejde med regionens CISO og Sektion for Informationssikkerhed.

Vi forventer ikke, at du er teknisk specialist, men at du har en solid teknisk viden, så du ud fra et sikkerhedsperspektiv kan gennemskue tekniske problemstillinger og sparre med Koncern-ITs kompetente teknikere og arkitekter.

Dine primære opgaver bliver:

 • Ledelse og udvikling, herunder definere strategisk retning, for Security Operation Centeret og Security Analytics Centeret, hvor sidstnævnte understøttes af eksterne samarbejdspartnere
 • Personaleledelse for funktionens medarbejdere
 • Samarbejde bredt med både interne og eksterne interessenter, herunder de øvrige regioner og myndigheder
 • Sikre varetagelse af den operationelle it sikkerhed i regionen
 • Sikre opdateret trusselsbillede og levere såvel generel som konkret beslutningsstøtte til regionens ledelse og informationssikkerhedsledelse
 • Gennemføre sikkerhedsvurderinger af infrastrukturarkitektur samt udarbejde løbende forslag og krav til sikkerhedstiltag for hele it miljøet
 • Identificere, indkøbe og implementere relevante sikkerhedsværktøjer til at understøtte sikkerhedsarbejdet

Om dig:

 • Du har arbejdet med it-sikkerhedsområdet i en årrække - gerne i en større organisation
 • Du har en ledelsesmæssig baggrund med stor erfaring i personaleledelse og - udvikling samt kontinuerlig strategisk udvikling af dit fagområde
 • Vi forestiller os, at du har en relevant teoretisk uddannelsesbaggrund
 • Du har planlægning og opfølgning på processer mål/strategi, opgaver, ressourceforbrug og økonomi mv. som en naturlig del af din værktøjskasse
 • Du er en god formidler, der evner at sælge dine budskaber, skriftligt såvel som mundtligt, og indgå i den samarbejdende dialog med interessenter
 • Du kan holde hovedet koldt i pressede situationer - også når der er meget på spil for klinikere og patienter
 • Du evner den svære kunst at balancere mellem sikkerhedskrav, økonomi og hensynet til effektiv It-understøttet behandling af patienterne
 • Du er empatisk og har en respektfuld adfærd samt god situationsfornemmelse
 • Du er imødekommende og evner at tage ansvar for den gode energi og trivsel i sektionen og i enheden
 • Det er et krav, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes

Koncern IT er Region Sjællands fælles it-organisation med ca. 330 medarbejdere. Vi leverer digitale løsninger til regionens virksomhedsområder og i særdeleshed til regionens sygehuse samt det tværregionale samarbejde med Region Hovedstaden på Sundhedsplatformen. Vi råder over moderne kontorfaciliteter i tilknytning til vores driftscenter i Ringsted, tæt på Ringsted Station og motorvejen.

Vi har et uformelt og udviklende arbejdsmiljø, og vi holder os ajour med trends og teknologiske fremtidsmuligheder og kombinerer det med løbende kompetenceudvikling.

Du kan læse mere om Koncern IT på regionens hjemmeside: www.regionsjaelland.dk/koncern-it

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst efter principperne om ny løn. Arbejdstid er 37 timer inkl. frokost.

Send din ansøgning snarest muligt - ansøgningerne behandles løbende.

Ansøgningsfrist: d. 28.08.2020

Ansættelse: Pr. 01.11.2020 eller snarest muligt

Yderligere oplysninger

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte it-driftschef Morten Bro på telefon: 3010 9830.


Om Region Sjælland

Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 19.000 medarbejdere og et budget på 19 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi.

Gem job

Region Sjælland
Publiceret: 7. august 2020

Arbejdssted

Location Ringsted