Ambitiøse og erfarne Scrum Masters til nogle af de største IT-pro­gram­mer i Danmark


Motiveres du af at gøre en forskel? Vil du være en del af at udvikle en fremtidsparat og sikker digital forvaltning? Er du vant til en stejl læringskurve? Og er du erfaren Scrum Master med benene solidt plantet i SAFe rammeværket? Så er det måske dig, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen leder efter!

Du har nu en unik mulighed for at sætte dit præg på vores store projekter som Scrum Master enten i Toldprogrammet, der implementerer det nye EU Told Kodeks, eller i One Stop Moms projektet, der blandt andet skal sikre opkrævning af moms på forsendelser fra udlandet.

I samarbejde med Toldstyrelsen, er vi i gang med at udskifte hovedparten af den samlede it-portefølje på toldområdet grundet EU’s nye toldlovgivning, som vil betyde væsentlige ændringer i tolden i Danmark. 

One Stop Moms er et projekt i samarbejde med Skattestyrelsen, der skal opbygge en IT-løsning der skal lette momsindberetning for erhvervslivet og sikre mere fair konkurrence på tværs af EU, samt nedbringe svindlen med moms. På længere sigt vil du skulle bruge dine kompetencer i relation til nogle af vores mange andre kommende udviklingsprojekter i Skatteforvaltningen.

Som Scrum Master vil dine opgaver blandt andet bestå af:

  • Guide og udvikle dit team til at levere ved at facilitere afklaringer, beslutningsprocesser samt konfliktløsning i dit team
  • Coache teamet i det agile rammeværk SAFe
  • Opbygge en kultur, hvor der løbende reflekteres og optimeres ift. hvordan teamet bedst skaber værdi
  • Skærme dit team fra udefrakommende distraktioner og forstyrrelser for at sikre fremdrift og forudsigelighed samt sikre leverancer
  • Facilitere de agile ceremonier såsom backlog refinement, sprint planning, stand-ups, retrospective samt forberede og deltage i PI Planning
  • Kommunikere teamets fremdrift via fremdriftsmøder, ledelsesrapportering og Scrum of Scrum
  • Deltage aktivt i Community of Practice for Scrum Masters

Ud over de klassiske agile discipliner, er der løbende behov for, at du deltager i arbejdet med projektgrundlag og udbudsprocesser, da vi i offentligt regi er underlagt rammerne for Statens it-projektmodel.

Om dig

For at kunne komme i mål med vores ambitiøse IT-projekter, er det vigtigt at du har indgående erfaring med teamledelse inden for scrum og SAFe eller andre agile metoder. Du kommer fra en rolle som teamleder, scrum master eller projektleder, og du arbejder engageret i at øge organisations agile forståelse samt sikre, at teamet leverer.

Som person er det vigtigt at du er tillidsskabende og i stand til at engagere medarbejderne i dit team og andre interessenter i organisationen. Du kan motivere og skabe en kultur, hvor selvledende teams er i fokus. Da vi er en forholdsvis ny organisation i rivende udvikling, er det også vigtigt, at du er forandringsparat og ser muligheder. Du er struktureret og har gode faciliteringskompetencer. Ligeledes skal du være opsat på at lære en masse hver dag og arbejde med motiverede kollegaer der er eksperter på deres områder.

Din uddannelsesbaggrund er derfor ikke så vigtig, så længe den er relevant. Det er dog en fordel, hvis du er bekendt med SAFe rammeværket, JIRA og confluence, men det er ikke et krav.

Om din nye arbejdsplads

Du bliver ansat i kontoret for Agil Ledelse og Metode, der udover at være et kompetencecenter for de agile roller, også er drivende for den agile transformation af hele Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. 
Vi bor på Frederiksberg lige ved Flintholm S-tog og Metro station. Vi har forskellige uddannelses- og erhvervsmæssige baggrunde, hvilket skaber et arbejdsmiljø, hvor vi vægter læring og arbejdsglæde meget højt. Der er gode muligheder for at forme sin egen dagligdag, der generelt er præget af en dynamisk og kreativ kultur. Med ca. 1100 ansatte er der ligeledes god grobund for karriereudvikling samt at møde nye spændende mennesker, enten i fagligt øjemed eller til et socialt arrangement.

Ansøgning og kontakt  

Ansøgning med CV og relevante dokumenter sendes via nedenstående link senest d. 30. september 2020. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Kontorchef Stina Klysner fra kontoret Agil Ledelse & Metode på tlf. 51 40 09 59 eller Agil Coach Lasse Petri 72 37 36 67.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest og referencer. 

Ansættelsesområdet er skatteministeriet med tilhørende institutioner og dit arbejdssted vil være Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg.  

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 

’I samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser udvikler vi en fremtidsparat og sikker digital forvaltning’ 

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til opgave at forenkle og udvikle it-løsninger og forretningsprocesser. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af skatteforvaltningens eksisterende it-systemer. Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.  

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor. 

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Publiceret: 9. september 2020

Arbejdssted

Location Frederiksberg