Engageret sy­stem­e­jer til drift af politiets operative systemer


Drift, udvikling og vedligeholdelse af politiets operative it-systemer har stor betydning for udførelsen af alle vores samfundsmæssige opgaver. Du gør en forskel for hver eneste medarbejder i politiet, når du sikrer, at it-redskaberne fungerer og bedst muligt understøtter vores arbejde. Således bidrager du, i dette job, som et vigtigt led i den samlede politimæssige indsats.

Din nye hverdag

Din primære arbejdsopgave består af driftsopgaver, hvor du som systemansvarlig og koordinator får det overordnede ansvar for forvaltningen af en eller flere operative systemer. Dit arbejde består bl.a. i releasestyring, vedligehold og fejlsøgning på systemerne. Formålet er, at systemerne effektivt, sikkert og stabilt understøtter forretningen i den daglige drift.

Med ansvar for systemforvaltning gennemfører du releasestyring fra start til slut. Du sørger for, at systemerne bliver vedligeholdt således at brugernes ønsker, det teknisk mulige samt de økonomiske aspekter håndteres på bedste vis. Du har løbende kontakt med Koncern IT’s interne og eksterne samarbejdspartnere, og du afholder forretningsmøder, hvor du afdækker brugerbehov, beskriver ønsker og krav samt foretager prioriteringer på mindre rettelser og forbedringer. Ydermere behandler du selvstændigt løsningsbeskrivelserne, gennemfører testcases og forvalter leverandør- og kontraktstyringen, så vi får leverancer og support til rette tid og pris.

I den daglige drift af systemerne styrer du bl.a. fejlretningsprocessen. Det vil sige, at du fejlmelder systemerne, og følger op indtil fejlene er løst. Vedligehold og fejlrettelser kræver koordinering både internt i Koncern IT og med vores leverandører. Derudover yder du rådgivning og udfører dokumentation i forhold til gældende regler og standarter. Du bidrager ligeledes til udviklingsprojekter alt efter din baggrund.

Du bliver en del af Center for Drift i sektionen Operative Applikationer, som består af 22 kompetente og engagerede medarbejdere med såvel politifaglig som akademisk og HK baggrund. I sektionen forvalter vi politiets operative systemer. Vi har en uformel omgangstone og vi værdsætter tæt faglig sparring og udvikling. Vi går alle op i at yde vores bedste for at bidrage til, at politiet kan løse vigtige samfundsmæssige opgaver.

Vores nye kollega

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men vi forventer, at du har en basis it-forståelse, uden nødvendigvis at have en egentlig teknisk profil. Du har gerne et par års relevant erhvervserfaring og det tæller positivt, hvis du har kendskab til systemforvaltning eller med politiarbejde – såvel operativt som administrativt, men ingen af delene er et krav.

Du fungerer som bindeled og drivkraft mellem Koncern IT og forretningen. Vi lægger derfor vægt på, at du udviser vilje og evne til at indgå i samarbejdsrelationer og er god til at kommunikere med mange forskellige faggrupper omkring opgaveløsningen. Du er serviceminded, og i kraft af din udadvendte profil skaber og opretholder du gode relationer til brugere og leverandører. Du sikrer brugerinddragelsen i driften og forventningsafstemmer med brugerne, så vi arbejder sammen om realistiske mål. Du evner selvstændig at indgå i dialog med leverandørerne, hvor du forstår at agere løsningsorienteret ud fra fastsatte rammer.

Dine kolleger brænder for deres arbejde, og det er vigtig for os, at du viser samme engagement, motivation og vilje til at lære. Vi tilbyder interne uddannelsesforløb i kvalificeringsprocesser, leverandørstyring og afholdelse af bruger- og forretningsmøder. Der er derfor rig mulighed for personlig og faglig udvikling, hvis du ikke matcher alle arbejdsområder på nuværende tidspunkt.

Ansættelsesforhold

Har du en akademisk uddannelse bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til de til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Har du en anden uddannelse bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer i staten mellem Finansministeriet og HK/STAT samt OAO-S-fællesoverenskomst.

Såfremt du i forvejen er ansat som tjenestemand i politiet, kan du bevare din ansættelsesform.

Dit arbejdssted bliver Rigspolitiet, Koncern IT med adresse på Landlystvej 34, 2650 Hvidovre.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Susan Spragge på 20 89 49 56.
Du kan finde generel information om politiet på www.politi.dk, og om politiet som arbejdsplads på www.jobipolitiet.dk.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Du bedes oploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi forventer at afholde 1. samtaler d. 30 september og 2. samtaler d. 2. oktober.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Ansøgningsfrist: 23. september 2020.

Gem job

Rigspolitiet
Publiceret: 9. september 2020

Arbejdssted

Location Hvidovre