Erfaren pro­ces­kon­su­lent til pro­ces­op­ti­me­ring og fa­ci­li­te­ring af ud­vik­lings­op­ga­ver gennem agile metoder


Vær med til at sikre succesen i vores datterselskab – Forretningsservice. Hvis du har stærke kompetencer og erfaring som proceskonsulent og facilitator, og samtidig er vant til at arbejde med agile arbejdsmetoder, så er du måske vores nye kollega. Du kan se frem til et udadvendt job med stor mulighed for at forme egne opgaver, hvor det går stærkt, og hvor du får en central rolle og mulighed for at demonstrere dit potentiale. Din nye arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia.

Du sætter strøm på processer på tværs af forretningen

Forretningsservice er en selvstændig serviceenhed i Energinet, der varetager koncernens forretningsunderstøttende opgaver inden for bl.a. økonomi, indkøb, HR, risk, beredskab og QHSE. Forretningsservice er således et vigtigt omdrejningspunkt i Energinet med stor kontakt til koncernens øvrige forretningsenheder. Du bliver en del af afdelingen Forretningsstøtte og Udvikling og får et tæt samarbejde med ledere og kolleger på tværs af hele Forretningsservice.

Du får en central rolle som proceskonsulent, hvor du skal være med til at optimere vores kerneprocesser, som du i tæt samarbejde med afdelingerne skal gennemgå med henblik på at finde og implementere relevante optimeringer og automatiseringer.

Du får samtidig et tæt samarbejde med vores automatiseringsteam (RPA-team), som har til opgave at automatisere administrative opgaver. Din rolle er, sammen med automatiseringsteamet, at identificere processer på tværs af Energinet som skal optimeres og automatiseres. Da du skal agere bindeled mellem forretningen og it, stiller det store krav til, at du har lyst til at sætte dig ind i forretningens arbejdsgange, processer og snitflader og bidrage til samspillet.

”Jeg lægger vægt på, at du er en person, der kan gå forrest og formår at få andre med – samtidig med at du forstår forretningens processer og skaber værdi ved at bidrage til at afdække forbedringsmuligheder. Samtidig skal du have stærke eksekveringsevner”, siger afdelingsleder Pia Hammerum.

I Energinet har vi taget de nye agile arbejdsformer til os. Du får derfor en central rolle i at facilitere nye udviklings- og procesoptimeringstiltag via agile arbejdsmetoder såsom Google Sprint, Design Thinking og lignende.

Glæd dig til at blive en del af en organisation med et meningsfuldt formål, når vi med vores vision ”Grøn energi for en bedre verden” arbejder for, at vi når i mål med den grønne omstilling. Vi er nysgerrige, åbne og vægter samarbejde og inddragelse højt samtidig med, at vi har stor fokus på løbende udvikling og læring – både for den enkelte og som organisation. I tråd med vores værdier ”mod” og ”tillid” er Energinet en fleksibel arbejdsplads med stor mulighed for indflydelse på, hvor og hvornår du løser dine arbejdsopgaver i en god balance mellem egne ønsker og værdiskabelsen for Energinet.

Proces- og forretningsforståelse kombineret med stærke faciliteringsevner indenfor agile arbejdsmetoder

Du har en relevant lang videregående uddannelse inden for økonomi eller it, fx cand.it., cand.merc. eller andet relevant. Herudover kræver dette job, at du har minimum 5 års erfaring fra lignende jobs som fx proceskonsulent og facilitator – meget gerne med baggrund i LEAN eller tilsvarende værktøjer. Samtidig er det vigtigt, at du har kendskab til agile arbejdsmetoder og gode kommunikationsevner, der gør dig i stand til at arbejde effektivt på tværs af forretningen og håndtere modstand mod forandring. Din forretningsforståelse og stærke analytisk tilgang gør dig i stand til at sætte dig ind i brugerens behov med henblik på at afdække de rette løsninger.

Som person trives du med udfordrende opgaver og er ressourcestærk, positiv og udadvendt. Du arbejder analytisk, struktureret og målrettet med opgaverne, ligesom du trives med at have kontakt med mange mennesker. Samtidig er du god til at planlægge og koordinere din og andres arbejdsindsats – og kan selv forme og drive opgaverne samt bringe dem helt i mål. Det er vigtigt, at du eksekveringsstærk.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”Søg jobbet her” hurtigst muligt. Vi holder samtaler løbende, så vent ikke med at sende din ansøgning. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Pia Hammerum på telefon 23 33 87 19. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2020.

Energinet Forretningsservice understøtter Energinet-koncernen med ydelser inden for IT, HR, Beredskab, Riskmanagement, QHSE, Indkøb samt Økonomi og Facility Service. Hos Forretningsservice arbejder vi på at opnå synergier på tværs af Energinet og bidrager til fælles værdiskabelse. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Gem job

Energinet
Publiceret: 14. september 2020

Arbejdssted

Location Fredericia