Har du det der skal til for at lede net­værk­s­om­rå­det, og vil du være med til at udvikle it-in­fra­struk­tu­ren i en af Danmarks største it-af­de­lin­ger?


Har du det, der skal til for at motivere og lede medarbejderne i vores netværksområde? Er du den personaleleder, der har evnerne til stå bag medarbejdere, som leverer sikker og stabil drift til nogle af Danmarks bedste hospitaler til gavn for patienterne? Så er du den leder, vi søger.

Du er en relationsskabende og innovativ leder og lederkollega

Du brænder for personaleledelsen og for at udvikle dit område. Du synes, at det er vildt spændende og engagerer dig i det, og du har modet til at præsentere dine ideer igen og igen – også når du tænker i andre og nye baner. Du tænker i udvikling og trækker gerne i en anden retning, hvis du kan se, at det giver værdi – så er du gerne den, der tager initiativ og tager førertrøjen på. Du forstår vigtigheden af samspillet med dine medarbejdere, lederkolleger og interessenter andre steder i organisationen for at få tingene ændret og til at lykkes – også når det er svært, og der opstår problemer.

Du er tværfagligt orienteret og en dygtig kommunikator, som formår at kommunikere med mange forskellige mennesker og samarbejde på alle niveauer i organisationen. Din evne til at skabe relationer og netværk er afgørende for, at du lykkes, da det er nødvendigt at skabe sammenhæng og gode relationer til resten af organisationen. Du navigerer blandt interne og eksterne interessenter med kløgt, og det motiverer dig, at du hele tiden kommer tættere på at nå vores forretningsmål i fællesskab med andre.

Udvikling og tillid hos medarbejderne

Du brænder for og har erfaring med personaleledelse. Det falder dig naturligt at skabe et trygt arbejdsmiljø ved at være tydelig om dine forventninger og skabe tillid og plads til at være social. Du er opmærksom på dine medarbejdere og lytter, når de fortæller om det, der betyder noget for dem. Du er god til at uddelegere opgaver til dine medarbejdere, og din involverende væremåde gør, at dine medarbejdere er engagerede, innovative og deltager aktivt i udviklingen af infrastrukturen.

Det er vigtigt, at du har ledelsesmæssig fokus på medarbejderne, og at du sørger for, at dine medarbejderes udvikling konstant matcher vores samarbejdsværdier, og de opgaver, der ligger i området. En af dine spidskompetencer er at få det bedste af folks forskelligheder i spil, og du ved, at hvis du vil bringe det bedste frem i dine medarbejdere, skal du støtte dem og bakke dem op. Du arbejder for, at medarbejderne føler, at de hører til, og at I lykkes eller fejler sammen som et team.

Viden om og erfaring med it-infrastruktur og it-drift

Vi lægger vægt på, at du har en bredt funderet teknologisk viden på it-infrastruktur, da vi tænker og ser it-drift som en samlet service over for Regionens ca. 36.000 brugere. Du evner også at se infrastrukturens muligheder for fortsat at understøtte Regionens digitalisering, til gavn for borgere, patienter og Region. Du bliver budgetansvarlig for området og kommer til at indgå som situation manager i Regionens vagtberedskab på It.

Du har på ledelsesniveau drevet infrastrukturudviklingsprojekter, forvaltet dem og været ansvarlig for den daglige operation - gerne med udgangspunkt i softwaredefineret netværksinfrastrukturer. Hvis du har erfaring med arkitektur, målbilleder og roadmaps, vægter det også positivt. Vi har i It et tæt samarbejde med en række leverandører, og derfor evner du at optimere samarbejdet mellem Regionens it-medarbejdere og leverandørens medarbejdere.

Kan du lide dialog, dygtighed og dristighed? Det er vores værdier

Du kommer til at stå i spidsen for Netværk med et hold af 15 dedikerede og selvstændige fagspecialister, som har store forventninger til dine evner til at lede og udvikle området i dialog med dem.

Du bliver en del af It-drifts ledergruppe, som består af 5 områdeledere og en kontorchef. Vi er ca. 100 medarbejdere i Regionens It-drift, der udover at varetage It-driften også har ansvaret for den fortsatte udvikling af infrastrukturen. Specielt er Netværk dybt involveret i udvikling og implementering af netværksinfrastrukturen på de nye hospitaler og i arbejdet med vores store, nye datacentre, som vi forventer at have klar ved årsskiftet.

Vores organisation er åben og spænder fra økonomi-folk og it-specialister til it-supportere, så der er i den grad plads til forskelligheder hos os. Vi har i It-afdelingen en løbeklub, en sportsklub, en strikkeklub, fredagsbar og forskellige andre aktiviteter, hvor vi er sammen om andet end det faglige.

Vi tror på, at samarbejde på tværs og løbende efteruddannelse er med til at skabe et godt arbejdsklima, hvor vi lærer nyt og inspirerer hinanden. Derfor arbejder vi målrettet med strategisk kompetenceudvikling og tilbyder dig gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Hos os er ledelse og samarbejde baseret på tillid, vores værdier og på vores samarbejdsværdier, der vægter evnen til at kunne samarbejde professionelt ligeså højt som faglig kompetence. Læs også vores digitaliseringsstrategi.

Du får fra første dag en mentor, som du kan sparre med om faglige interesser og praktiske spørgsmål. Vi sørger for et tilpasset introduktionsforløb og en seriøs og interesseret opfølgning efter din ansættelse. Du kommer til at deltage på vores interne akademi, som er et struktureret kursusforløb, der skaber et fælles afsæt og et godt og bredt kendskab på tværs af It og Region Midtjylland. Vi arbejder for at skabe de bedste rammer, så du kan udvikle dig og blive endnu dygtigere.

Er du interesseret?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Rasmus Krejsager på 5116 6695 eller rasmus.krejsager@stab.rm.dk.

Send din ansøgning senest den 18. oktober 2020. Vi regner med at holde 1. samtale den 28. oktober 2020 og 2. samtale den 10. november 2020. Går du videre til 2. samtale, må du forvente et testforløb (personprofil).


Digitalisering på patientens og borgerens præmisser

It-afdelingen består af 460 medarbejdere. Vi udvikler, drifter og supporterer it for de 36.000 brugere på hospitaler, institutioner og koncernstabe i Midtjylland. Vi er specialister i at udvikle samspillet mellem teknologien og de sundhedsprofessionelle. Vores strategi bygger på udvikling af digitale løsninger på patienternes og borgernes præmisser. Digitale løsninger skal gøre det nemmere at være ansat i regionen og nemmere at være borger.

Du kan læse mere om It-afdelingen på www.it.rm.dk.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Gem job

Region Midtjylland
Publiceret: 24. september 2020

Arbejdssted

Location Aarhus