Ver­dens­klas­ses pro­gram­chef som kan bære den største etab­le­ring indenfor avanceret bil­led­di­ag­nostik hele vejen igennem


Vil du stå i spidsen for en projektportefølje til et pænt 3-cifret millionbeløb, som skal etablere et nyt systemkompleks til billeddiagnostikken i Region Hovedstaden, og som kan understøtte visionen om at Region Hovedstaden skal være ledende indenfor behandling, forskning og innovation? Kan du samtidigt vise et tungt og erfarent visitkort med sort bælte i disciplinen succesfuld projekt gennemførelse, så er denne unikke stilling måske noget for dig.

Du kommer til at få en helt central rolle i at sikre den bedste it-understøttelse indenfor et område med afgørende betydning for behandlingen af patienterne på alle regionens hospitaler, og som derfor har stor vigtighed for hospitalerne, og tilsvarende politisk fokus. Projektet involverer alle hospitaler i Region Hovedstaden, opbygning af en projektorganisation og kommer til at sætte aftryk på flere tusinde menneskers daglige arbejde efter implementering.

Ambitiøst og omfattende organisations- og it-implementeringsprojekt

Region Hovedstaden skal etablere nyt system til billeddiagnostikken. Systemet er ét af de største og mest kritiske system i regionen, og vil være et af det største af sin art i Europa. Der er cirka 41.000 brugere på billedviseren og cirka 8.000 brugere på de billeddiagnostiske afdelinger samt undersøgelser fra de seneste 25 år. Systemet understøtter mange forskellige arbejdsgange og håndterer mange millioner undersøgelser om året, som kan deles på tværs af mange aktører og mange former for billeddannelse. 

Fremtiden for billeddiagnostikken indeholder en række nye og spændende muligheder for bl.a. kunstig intelligens i løsningerne til analysering, diagnosticering og behandlingsunderstøttelse og nye metoder til at erhverve undersøgelserne. Det skal vores fremtidige system kunne håndtere.

De billeddiagnostiske afdelinger har i flere år været udfordret af mangel på ressourcer og utilstrækkelig it- understøttelse. Der er på hospitalerne et stort ønske om og forventninger til et nyt system. Etableringen er ambitiøst og skal ikke kun ses som et it-implementeringsprojekt, men i lige så høj grad det tiltag der sætter rammer og retning for billeddiagnostikken de kommende 10-20 år, der i sig selv gennemgår en accelererende teknologisk udvikling til understøttelse af avanceret patientdiagnosticering. Der skal i projektet skabes forandring, håndteres usikkerheder og findes løsninger så de mange involverede og stærke fagligheder aktivt kan bidrage positivt til processen. Det betyder, at du får brug for dine evner til at kunne læse situationen, og at du hele tiden holder et vågent øje med både produktet, processen og interessenterne så Region Hovedstaden ultimativt står med et nyt succesfuldt implementeret system med stor og bred anvendelse, opbakning og værdiskabelse.   

Til en opstart skal du forme projektorganisationen, så den bliver rustet til at kunne gennemføre en opgave af denne skala over de næste 4-5 år.

Det forventes at opgaven vil kunne løses igennem anskaffelse af et system via en international leverandør, der derefter tilrettes de lokale specifikke behov, hvor det samlede systemkompleks vil bestå af flere delsystemer, der forventes at kunne implementeres i et samlet forløb. Den efterfølgende driftsmodel skal afklares idet der vil være flere muligheder f.eks. central og hostet løsning. Den afsluttede implementering på alle regionens hospitaler forventes at ske trinvis, og vil ske i tæt samarbejde med de lokale organisationer. Du vil få ansvaret for den samlede styring og gennemførsel af alle leverancer.

Dine forventet kvalifikationer og kompetencer som verdensklasses programchef

Din rolle vil være at varetage den overordnede ledelse og være ansvarlig for leverancerne i det samlede projekt. Du vil herunder skulle lede del-projektledere, så én af dine spidskompetencer er at kunne navigere i en kompleks struktur, uddelegere og lede gennem andre it-projektledere i et stærkt fagligt og politisk miljø.

Vi forventer du derfor har mindst 8-10 års dokumenteret erfaring og succes med gennemførsel af store it- og forretningskritiske projekter/programmer af omfattende karakter og i større komplekse organisationer, herunder styring af projektledere i din tilhørende organisation. Du er i faglig topform, har en relevant it-uddannelse og har flere certificeringer indenfor projektledelse som PRINCE2, IPMA, PMI og MSP – evt. suppleret med SAfe.

Derudover vægter vi, at du:

  • trives i en kompleks og dynamisk dagligdag med mange interessenters involvering og holdninger
  • kan skabe engagement og er vedholdende,
  • er lyttende, tillidsskabende, empatisk og en stærk lederfigur
  • er problemknuser og har et dybfølt ejerskab til leverancer og kvalitet,
  • kan gennemskue og nedbryde komplekse problemstillinger,
  • er metodestærk, har en bred værktøjskasse og arbejder struktureret,
  • er excellent udi interessenthåndtering med forståelse for vigtigheden af en velfungerende styregruppe og ikke mindst projektgrupper med forskellige profiler og kulturer,
  • har erfaring med kompleks leverandørstyring,
  • har politisk flair og forståelse og er forhandlingsstærk

Vi tilbyder dig

Hos os kommer du med denne opgave til at have ansvaret for gennemførelse af et af de pt. største it-projekter i Danmark fra start til slut. Du vil blive udfordret med en strategisk og kompleks opgave, hvor din fulde erfaringsbredde vil komme i spil. Etableringen vil være et af de højest prioriterede tiltag i regionen og du vil have en central placering i forhold til styregruppe og øvrige væsentlige interessenter.

Center of Excellence

Vores projektchefer og ledere er kompetence samlet i Center of Excellence på i alt 32 medarbejdere, med sparringspartner og fælles faglig udvikling. Vores projektmodel i CIMT er inspireret af PRINCE2, og vi arbejder med agil udvikling efter SAFe rammeværket med hospitalerne for bordenden.

Ansættelsesforhold

Vi tilbyder en konkurrencedygtig løn med udgangspunkt i gældende overenskomst og med gode muligheder for forhandling af eventuelle tillæg, for den rette kandidat. Dit ansættelsessted vil være på Lyngbyvej 28, 2100 København Ø.

Forventet startdato er hurtigst muligt.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen og projektet, er du velkommen til at kontakte enhedschef for Systemer Anker Vendelboe Eriksen 28 29 15 37 / mail anker.vendelboe.eriksen@regionh.dk eller vicedirektør Carsten Nørgaard på telefon 24 28 04 59 / mail carsten.noergaard.laugesen@regionh.dk. For øvrig information om stillingen og organisationen, er du velkommen til at kontakte sektionschef for Projekter, Lena Petersen på telefon 42 47 02 08 / mail lena.petersen@regionh.dk.

Ansøgningsfrist

Send din ansøgning, CV og uddannelsesbevis online senest den 26. oktober 2020. Samtaler forventes afholdt i ugene 44-46 og der vil indgå test i rekrutteringsforløbet. Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Gem job

Region Hovedstaden - Center for It, Medico og Telefoni
Publiceret: 25. september 2020

Arbejdssted

Location København Ø