Technical Business Analyst

 

Til vores kontor i Aarhus søger vi en Technical Business Analyst, som brænder for uddannelsesområdet og som på sikker og tillidsskabende vis kan sikre fremdrift og afklaring af de tekniske aspekter af vores brugeres ønsker og kunde-projekter i relation til videreudvikling af eksamensplatformen WISEflow.

WISEflow er en cloud-baseret platform som digitaliserer og effektiviserer uddannelsesinstitutionens test og eksamensadministration, samt understøtter alle involverede roller med optimal digtal understøttelse. WISEflow bygger på moderne cloud-teknologier og fungerer i et avanceret teknisk setup, der både er volumen og tidskritisk.

Din rolle som Technical Business Analyst vil i høj grad bestå i at facilitere og afklare tekniske aspekter og evt. afhængigheder i relation til både interne og kundespecifikke udviklingsprojekter, samt integrationsprojekter med vores kunder. Du vil således tegne den tekniske side af vores udviklingsprojekter overfor kunden, samt ligeledes oparbejde et generelt og dokumenterbart teknisk overblik over platformen, som kan bruges i samarbejdet i og overfor nye og eksisterende kunder.

Målet vil være at sikre:

 • teknisk oplyste og skarpt definerede projekter med klar forventningsafstemning fra start
 • transparent koordinering og informering om projekternes tekniske forløb og udvikling
 • veltilrettelagt dokumentation og teknisk test-opsamling

Den tekniske facilitering og afklaring af de forskellige udviklingsprojekter til WISEflow vil foregå i tæt samarbejde med kundernes tekniske projektleder og teknikere, samt internt med vores projektleder, forretningsarkitekt og produktarkitekt i UNIwise. Udviklingsprojekterne spænder vidt i karakter, og på hvorvidt de er internt drevne og baseret på egen research og kravsætning eller de er kundespecifikke og baseret på at understøtte kundens behov. Projekterne kan være korte eller lange med en enkelt kunde, flere kunder eller en hel uddannelsessektor bag. I alle projekter ligger der stor faglighed til grund og UNIwise er ofte en meget aktiv rådgivende faktor overfor kunder i relation til løsninger, nye processer og optimering.

Du vil indgå i et tæt samarbejdende team i vores Research & Solutions-afdeling, hvor du vil agere teknisk koordinator på flere parallelle udviklingsprojekter både internt og eksternt. Du vil ligeledes skulle indgå i afklaringen og undersøgelsen af egne langsigtede og strategiske research-projekter sammen med teamet, ligesom du vil skulle indgå som teknisk ressource i afklarende processer ved udbuds- og salgsaktiviteter. Alle projekter ledes som udgangspunkt fra hovedkontoret i Aarhus, men kundespecifikke projekter kan kræve rejser til vores internationale kunder (hovedsageligt Europa).

Virksomheden

UNIwise er et software- og konsulenthus, der leverer den cloud-baserede test og eksamensplatform WISEflow. UNIwise er udsprunget af uddannelsessektoren som spin-out fra Aarhus Universitet og mange har på forskellig vis en lang baggrund i uddannelsesverdenen. Derfor er UNIwise også funderet i og arbejder kontinuerligt for at besidde stor viden og forståelse for den palette af pædagogik, administration og faglighed, som moderne uddannelse i dag rummer. Gennem eksamensplatformen WISEflow og et stærkt team af udviklere, konsulenter og supportere stræber UNIwise efter at gøre en forskel for uddannelsesverdenen i dag og i fremtiden.

UNIwise samarbejder i dag med over 100 uddannelsesinstitutioner i Norden, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Belgien, Østrig, Portugal mv. og beskæftiger omkring 40 personer og har hovedsæde i Aarhus samt kontorer i Manchester, UK og Skien, Norge.

Jobbet

Med reference til Head of Research & Solutions, vil du bl.a. skulle:

 • Facilitere og afklare den tekniske del af interne og eksterne udviklingsprojekter – og sammen med projektleder og evt. chefarkitekt bidrage med teknisk sparring fra ide til koncept og endelig løsningsbeskrivelse og medfølgende estimater, tidsplan, testplaner og samarbejdsform og involverede parter.
 • Sikre aftaler og transparens i den tekniske del af samarbejdet med kunder, samt sikre tekniske milepæle og temperatur på projekt, samarbejde, leverancer mv.
 • Medvirke til teknisk afklaring ved salgs- og udbudsprocesser, samt tilvejebringe teknisk ekspertise og hjælp til øvrige interne afdelinger.
 • Medvirke til tilrettelæggelsen, opbygningen og vedligeholdelsen af teknisk dokumentation og arbejdsgange rundt om teknisk afklaring af udviklingsprojekter, så håndteringen kan blive så standardiseret og ”kendt” som muligt, uden der gives køb på agilitet og fokus på kunden.
 • Rådgive kunderne om hvordan tekniske aspekter af udviklingsprojekter håndteres og afvikles hos UNIwise – herunder medvirke til at sikre at samarbejdet og forudsætningerne er forventningsafstemt.
 • Afrapportere, evaluere og samle op på de tekniske aspekter af udviklingsprojekter internt i UNIwise og overfor kunderne.

Krav du helt eller delvist opfylder til stillingen

 • Relevant teknisk uddannelse med fokus på projektledelse, forståelse og afklaring indenfor softwareudvikling, cloud-teknologier og moderne integrationer (gerne med et par års erfaring)
 • God til at etablere og holde overblik, samt optaget af at forstå systemlandskaber og dokumentere udviklingsprojekter på et teknisk niveau
 • Gode formidlings- og kommunikationsevner, herunder sikre succes gennem høj grad af forventningsafstemning, dialog og samarbejde med udviklere og teknisk minded personale
 • Høj digital kompetence og systemforståelse
 • Gode engelske sprogkundskaber og komfortabel med at holde møder og workshops på både dansk og engelsk
 • Fleksibel i forhold til rejseaktivitet
 • Erfaring med uddannelsessektoren og eksamensområdet

Personlige egenskaber du får brug for

 • Selvstændig
 • Struktureret
 • Proaktiv
 • Udadvendt
 • Serviceminded

UNIwise kan tilbyde dig:

 • et uformelt arbejdsmiljø med højt til loftet, samt dedikerede og motiverede kollegaer
 • et centralt arbejdsområde med alsidige opgaver og med stor selvstændighed i udførelsen
 • mulighed for fleksible arbejdstider og fleksibilitet i arbejdsudførelsen
 • ansættelse i en dynamisk virksomhed der ekspanderer internationalt
 • gode personaleforhold med sundhedssikring, frokostordning, frugt, fredagsmorgenbrød, div. drikkevarer, sociale arrangementer og fester mv.
 • mulighed for medarbejder-anparter efter et års ansættelse

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt. Mere information om stillingen kan fås ved henvendelse til Head of Research & Solutions, Mads Stenhøj Andresen – mads@uniwise.dk / +45 2161 5515.

Send din ansøgning via portalen hurtigst muligt og senest 21. oktober 2020. Sammen med ansøgning bør medsendes CV, relevante eksamensbeviser, samt referencer. Der forventes afholdt samtaler løbende og over minimum to samtalerunder, hvor den første altid er som videomøde.
Ansøgningen skal sendes via "Søg jobbet her".

Gem job

UNIwise ApS
Publiceret: 30. september 2020

Arbejdssted

Location Aarhus

Job hos virksomheden