Erfaren og di­sci­pli­ne­ret Tester med øje for detalje og kvalitet

Kom og bliv en del af vores DevOps-team, der udvikler features til fremtidens digitale, kundeorienterede og datadrevne toldområde. Vi udvikler efter agile principper i et stort IT-program, og du bliver ansvarlig for at få forretningens krav testet på den mest hensigtsmæssige måde. 

Den nye EU-toldlovgivning medfører væsentlige ændringer både for erhvervslivet og Toldstyrelsen. Hovedparten af den samlede IT-portefølje på toldområdet vil blive udskiftet. Det vil have stor betydning for den danske import og eksport og EU-forsendelser, for det indre marked, for vores danske virksomheder og for vores kolleger i Toldstyrelsen.

Du bliver tilknyttet Toldprogrammet (EUTK), som er et af de største IT-transformationsprogrammer i Danmark.

Dine arbejdsopgaver

Du vil indgå i et Scrum-team, der specificerer krav til tests, udarbejder testcases og løbende afvikler tests. I forbindelse med testarbejdet vil du også blive involveret i indrapportering af fejl, ligesom den endelige dokumentation er yderst vigtig i forhold til at opretholde vores høje standard for den kvalitet, vi ønsker af vores færdige produkt.

Stillingen vil give dig mulighed for at arbejde sammen med kolleger og leverandører om følgende opgaver:

  • Designe, udvikle, modificere og udføre testplaner i overensstemmelse med EUTK test-strategi
  • Udarbejde, eksekvere og vedligeholde testcases for manuel og automatiseret test
  • Indrapportere fejl og sikre sporbarhed mellem krav, test og fejl
  • Sikre testfagligheden i samarbejde med testerne fra Toldstyrelsen

Din profil

Du har formentlig en relevant IT-baggrund og minimum fem års erfaring som tester og med konkret erfaring i at arbejde i et agilt team. Det vil være fint med en certificering indenfor ISTQB, men ingen betingelse.

Du er struktureret, metodisk og engageret. Du tager gerne ansvar i forhold til samarbejdet i Toldprogrammet og har øje for at overholde deadlines. Det er vigtigt, at du har passion for test og kvalitet i software og selvfølgelig er en teamplayer i et dynamisk, engageret DevOps-team.

Du har kendskab til følgende værktøjer og metoder:

  • JIRA
  • Cucumber
  • Xray
  • HP Alm
  • Shift-lift

Du har praktisk erfaring med agil udvikling indenfor rammeværket SAFe og DevOps.

Dit kontor

Du ansættes i kontoret Udvikling og Test EUTK med omkring 25 kolleger. Vi hjælper hinanden og arbejder tæt sammen for at øge kvaliteten i alt, hvad vi arbejder med. Der er en høj grad af fællesskabsfølelse og et godt samarbejde iblandt os.

Omgangstonen er uformel og du får nogle professionelle og kvalitetsbevidste kolleger. Vi lægger stor vægt på videndeling og læring og vi trives rigtig godt i vores arbejde. Der er gode muligheder for kompetenceudvikling og sparring og vi garanterer varierende og udfordrende arbejdsopgaver.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle udtalelser via linket ”Søg jobbet” hurtigst muligt og senest den 19. oktober 2020. Vi holder samtaler løbende.  

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Senior Test Manager Karin Bøgelund Jensen på telefon 72 37 51 95 eller kontorchef Jan Bolton på 72 37 56 38.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet.

Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest og referencer. Der kan indgå en logisk analyse og en personanalyse i ansættelsesforløbet.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner og dit arbejdssted vil være Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 

’I samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser udvikler vi en fremtidsparat og sikker digital forvaltning’  

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til opgave at forenkle og udvikle IT-løsninger og forretningsprocesser. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af Skatteforvaltningens eksisterende IT-systemer. Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.  

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.  

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Vi sikrer fundamentet for finansiering af det danske samfund  

Skatteforvaltningen varetager en vigtig samfundsopgave. Vi opkræver hvert år de ca. 950 mia. kr. i skatter og afgifter, som er fundamentet for finansieringen af det danske samfund. Vi har fokus på at løse vores opgave sikkert og effektivt, og på at alle betaler det, de skal - hverken mere eller mindre. Samtidig skal vi gøre det nemt og trygt for borgere og virksomheder at være i kontakt med os. 

Med et job hos os får du derfor mulighed for at tage ansvar for en vigtig opgave og gøre en forskel. 

Vi har brug for ansatte med mange forskellige faglige kompetencer, og bredden i opgaverne giver også den enkelte mulighed for at få faglige udfordringer og udvikle sig. Vi har fokus på god ledelse på alle niveauer bl.a. for at sikre, at der er balance mellem arbejdsliv og fritid og respekt for det hele menneske. 

Skatteforvaltningen består af syv styrelser med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet. Samlet har Skatteforvaltningen ca. 8.000 ansatte i hele Danmark. På www.skatteforvaltningen.dk kan du læse mere om de enkelte styrelsers kerneopgaver.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Publiceret: 30. september 2020

Arbejdssted

Location Frederiksberg