Team­le­de­re – sikring af fremdrift på vigtige IT-projekter

Vil du arbejde med ledelse og IT-projekter vedrørende fremtidens løsninger inden for togdrift? 

Vi søger to nye teamledere til at styrke to faglige teams med opgave- og projektledelse samt sikre vigtige ledelsesmæssige opgaver omkring kompetenceudvikling, rekruttering, trivsel og motivation.

Arbejdsområdet kobler sig til udvikling og test af IT-systemer, der skal i fremtiden skal understøtte trafikstyring og trafikplanlægning, når vi ruller ny signalteknologi ud på jernbanen.

Vi befinder vi os i en fase, hvor leverandørerne skal levere mere avancerede funktionaliteter, hvilket kræver et skærpet fokus på de aftalte leverancer. Derfor søger vi en teamleder til hvert af følgende teams:

  • Design & Development Teamet som i tæt samarbejde med vores leverandører leverer design og udvikling af de nye systemer, der skal understøtte den fremtidige trafikstyring og trafikplanlægning.
  • Test & Delivery Teamet som tester de nye systemer, der skal understøtte den fremtidige trafikstyring og trafikplanlægning, og som arbejder sammen den øvrige organisation for at sikre en succesfuld implementering af løsningerne.

Begge teams indgår i sektionen Fjernbane IT, som er en del af den store organisation omkring Signalprogrammet, og som er det største af sin slags i Europa. Programmet er i fuld gang med en totaludskiftning af signalsystemet på den danske jernbane med ERTMS (European Railway Traffic Management System). Dette gør Danmark til det første medlem af den europæiske jernbane til at gennemføre ERTMS på nationalt plan.

Du får en dynamisk arbejdsplads på vores hovedkontor centralt i København, hvor hverdagen er præget af en international leverandørbase og konsulenter fra hele Europa, og arbejdssproget derfor er dansk såvel som engelsk.

Personaleledelse og understøttelse af projektleverancer

Som teamleder har du en vigtig ledelsesmæssig opgave i at sikre, at kompetenceniveauet i teamet til en hver tid passer til de nuværende og fremtidige behov. Det betyder, at du får ansvar for afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler, rekruttering af de rette medarbejdere og den løbende kompetenceudvikling. Med øje for motivation og trivsel blandt dine kolleger har du ansvaret for at opgaven bliver løst.

Herudover vil du sammen med den fagligt ansvarlige have ansvar for:

  • Opgaveplanlægning
  • Fremdriftsopfølgning og målopfyldelse
  • Projektledelse af kundeleverancer
  • Sikring af samarbejdsrelationer til teamets omgivelser.

Akademisk, teknisk baggrund og ledelseserfaring

Du har en lang videregående teknisk uddannelse, for eksempel ingeniør, eller du har solid erfaring med en teoretisk overbygning som eksempelvis HD. Du har gerne erfaring med projekter i en jernbaneorganisation.

Du har erfaring med ledelse, eller har lederpotentiale, og arbejder struktureret og resultatorienteret. Som leder er du uddelegerende, dygtig til at videreformidle din viden og motiverer dine medarbejdere i det daglige arbejde. Du er vedholdende og følger op hos dine medarbejdere og kolleger, ligesom du hjælper dem med at prioritere korrekt, når det er nødvendigt.

Der er mere end 20 forskellige nationaliteter repræsenteret blandt din kolleger, og derfor er det vigtigt, at du begår dig flydende på dansk og engelsk, mundtligt såvel som skriftligt.

Løn og arbejdssted

Hvis du har akademisk uddannelsesbaggrund, ansættes du i henhold til AC-overenskomsten som chefkonsulent med personaleledelse, og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer.

Ellers er ansættelsen omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område og Organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/SAMDATA, Danmark samt protokollat for kontorfunktionærer ansat ved Banedanmark. Som udgangspunkt er stillingen placeret i løngruppe 5. Den endelige lønindplacering beror på en vurdering af de individuelle kompetencer og kvalifikationer. Udover basislønnen kommer pension og eventuelle tillæg.

Ansøgning og kontakt

Vil du vide mere, så kontakt sektionschef Bo Schor. Send os din ansøgning og dit CV hurtigst muligt, da vi vurderer ansøgninger og indkalder til samtaler løbende.

For at søge stillingen klikker du på linket ”Søg stilling” og følger instruktionerne.

Ansøgningsfrist: 25-10-2020

Kontakt os

Bo Brun Schor 
Sektionschef
E-mail
29620485


Banedanmark er en styrelse under Transport- og Boligministeriet med over 2.000 medarbejdere. Vores hovedkontor ligger på Carsten Niebuhrs Gade 43 i København, men vi har dygtige og dedikerede medarbejdere i hele Danmark. Vi har ansvaret for den danske jernbane. Det betyder, at det er os, der styrer togtrafikken og informerer om den på skærme og højttalere på stationerne på fjernbanen.

Vi vedligeholder banen og udfører milliardstore jernbaneprojekter, der til sammen er med til at forme fremtidens bæredygtige jernbane.

Gem job

Banedanmark
Publiceret: 2. oktober 2020

Arbejdssted

Location København