Por­te­føl­je­me­d­ar­bej­der til styring af stort po­r­te­føl­je­pro­jekt i Rigs­po­li­ti­et

Brænder du for at drive porteføljestyringen af komplekse it-projekter med et væsentligt teknisk indhold, og som har en afgørende betydning for retningen i politiet? Er du en stærk facilitator med skarpe kommunikative egenskaber. Så kom med på en spændende og digital rejse i Koncern IT.

Du sikrer styring i et bredt interessentlandskab

Som porteføljemedarbejder er du ansvarlig for at drive et projekt, der omhandler ressource- og risikostyring samt styring af leveranceforskydninger i vores IT-projekter. Du faciliterer workshops og metoder til håndtering af ressourcer i projekterne og du er den naturlige sparringspartner for projektlederne, sektionsledere og øvrige relevante interessenter i forhold til porteføljestyringen. Dine vigtigste opgaver er at bidrage til Koncern IT’s samlede porteføljestyring, hvor du understøtter og kvalitetssikrer effektiv planlægning, prioritering, ressourcestyring og rapportering. Det gør du bl.a. ved at udarbejde konsekvensanalyser, beslutningsoplæg og diverse rapporteringer, hvor du især har ansvaret for prioriteringsprocessen. Derudover skal du sammen med teamet, sikre et konsistent overblik over hele it-opgaveporteføljen.

Vi tilbyder et udfordrende job i en travl og dynamisk organisation med mulighed for faglig såvel som personlig udvikling. Du bliver en del af Sektionen Projekt- og Porteføljestyring, hvor du får 31 nye kollegaer. Vi har en uformel omgangstone, og vi lægger vægt på et godt tværgående samarbejde, hvor vi hver især bringer vores viden og kompetencer i spil.

Du er analytisk stærk og har styr på deadlines

Vi forventer, at du har flere års erfaring fra en lignende funktion, og at du har dokumenteret erfaring og stærke kompetencer med porteføljestyring. Du har selvstændigt gennemført mindre projekter og arbejdet metodisk med data og analyser af forskellig karakter. Din faglige uddannelse bør være suppleret med en grundlæggende forståelse og interesse for it og understøttende værktøjer. Det er en fordel, hvis du har kendskab til statens it-projektmodel samt erfaring med andre rammeværk.

Du arbejder struktureret og helhedsorienteret samt tager ansvar for, hvordan du løser dine opgaver. Du evner at systematisere store mængder informationer, hvor du sikrer, at detaljer, proces og kvalitet forenes i et samlet overblik. Du er en stærk facilitator og trives i spændingsfeltet mellem it, politik og økonomi. Du er velformuleret i skrift og tale, således at du når igennem med dine budskaber på tværs af hele organisationen.

Du finder energien i en udadvendt og opsøgende rolle, hvorfor du finder det naturligt at skabe relationer på tværs af niveauer. Du forstår dig på interessenthåndtering, og udviser en naturlig autoritet samt gennemslagskraft. Det er essentielt, at du selvstændigt kan drive en smidig proces og afslutte dine opgaver. Hverdagen og opgaverne ændrer sig ofte, så det er en fordel, hvis du finder motivation i et omskifteligt miljø og trives med at skifte spor afhængig af efterspørgslen.

Ansættelsesforhold

Har du en akademisk uddannelse bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til de til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Har du en anden uddannelse bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer i staten mellem Finansministeriet og HK/STAT samt OAO-S-fællesoverenskomst.

Dit arbejdssted bliver Rigspolitiet, Koncern IT, Landlystvej 34, 2650 Hvidovre.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sektionsleder Mette Thorup Madsen, tlf. 3058 9243. Du kan finde generel information om politiet på www.politi.dk.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Vi forventer at afholde 1. samtaler d. 28 oktober 2020 samt 2. samtaler d. 2. november 2020

Ansøgningsfrist: 19. oktober 2020.


Om Rigspolitiet

I politiet arbejder mere end 16.000 medarbejdere sammen om at forebygge og forhindre kriminalitet. Vi er alle dybt engagerede i at sikre, at Danmark er et trygt og sikkert sted at bo og leve – uanset om vi arbejder med den nære politiindsats som betjent, som efterforsker eller om vi bidrager til en af de mange andre vigtige funktioner i politiet.

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for Danmarks 12 politikredse og politiet i Grønland og på Færøerne. Vi udvikler strategier, koordinerer politiets arbejde på landsplan og arbejder med en lang række opgaver blandt andet økonomistyring, it-udvikling, juridisk rådgivning, presse og kommunikation, indkøb af politiets udstyr og køretøjer, personale og uddannelse, internationalt samarbejde, kriminalteknik og efterforskningsopgaver.

Sikkerhedsbevidstheden i politiet er høj og ansvaret for politiets informationssikkerhed påhviler alle ansatte i politiet.

Gem job

Rigspolitiet
Publiceret: 2. oktober 2020

Arbejdssted

Location Hvidovre