Un­der­di­rek­tør til drift og vi­de­re­ud­vik­ling af IT-po­r­te­føl­je for erhvervs-, told- og mo­tor­om­rå­det i Skat­te­for­valt­nin­gen

Vil du have en ledende nøglerolle i en kompleks IT-organisation, der står over for en stor, spændende og udfordrende IT-transformationsopgave? Vil du stå i spidsen for en nyetableret afdeling, som sikrer stabil drift og videreudvikling af en kompleks portefølje af IT-løsninger, der understøtter korrekt opkrævning af skatter og afgifter knyttet til drift af virksomheder, import, eksport og motorområdet? Så er muligheden her.

Som underdirektør for erhvervs-, told- og motorsystemer får du muligheden for at være rammesættende inden for ledelse og styring af en samfundsmæssigt afgørende systemportefølje. Arbejdet foregår i et tæt samarbejde med forretningsansvarlige i Skatteministeriets koncern, og kræver god forståelse for samarbejdet med politiske og private aktører, der repræsenterer væsentlige samfundsinteresser.

Stillingen er nyoprettet, da organisationen er i en spændende vækst- og udviklingsperiode. En periode, du får mulighed for at bidrage til med dine IT-faglige og ledelsesmæssige ambitioner. Din afdeling understøtter væsentlige dele af den samlede opkrævning af skatter, told og afgifter i Danmark.

Du får ansvaret for at lede, drive og udvikle afdelingens fem kontorer, hvoraf et er nyoprettet. Kerneopgaverne indbefatter

 • videreudvikling af porteføljen, så den understøtter strategiske mål såvel som nye krav afledt af lovgivning i fællesoffentlig sammenhæng
 • varetagelse af systemejerskab på systemer
 • sikring af stabil og sikker drift
 • bidrag til komplekse udviklingsopgaver, som muliggør sikker og effektiv drift af nye løsninger
 • deltagelse i løbende drift- og vedligeholdelsesudbud

Du varetager den overordnede ledelse af områdets fagligt specialiserede medarbejdere og personaleledelse af fem ledere. Du leder et komplekst område med faglig dybde og sikrer en effektiv leveranceorganisation. Derfor skal du være i stand til at lede og udvikle det faglige fundament, samtidig med at deadlines, fremdrift og økonomi overholdes i leverancer.

Du får desuden en central rolle i opbygningen og implementeringen af et nyt, komplekst udviklingsprogram på toldområdet; du er tæt på udvikling af IT-understøttelse af erhvervs- og selskabsområdet, hvor kompleksitet og opgavemængde er kraftigt stigende; og du har ansvar for at bidrage til svar på de mange forventninger fra politikere og erhvervsliv, der er til udvikling af systemunderstøttet beskatning inden for motorområdet.

Du løser opgaven gennem aktivt samarbejde med mange forskellige enheder i Skatteministeriets koncern. Samtidigt udvikler du din egen organisation på en måde, der både sikrer at eksisterende løsninger driftes sikkert og at organisationen ift. kompetencer og ressourcer løbende evner at understøtte IT-udviklingsaktiviteter og overtage ansvar for nyudviklede løsninger.

Som underdirektør for erhvervs-, told, og motorsystemer bliver du en del af ledelsen i fagområdet Drift og Videreudvikling, hvor du sammen med fagdirektøren og tre andre underdirektører skal sikre grundlaget for at der hver dag - også i fremtiden – kan gennemføres opkrævning af skatter og afgifter i Danmark.

Om dig

Vi lægger vægt på, at du er aktivt opsøgende i forhold til at kortlægge og imødekomme forventninger til dit ansvarsområde på strategisk og operationelt niveau.

Vi forventer også, at du:

 • Er faglig stærk indenfor IT-ledelse og med gode samarbejdsevner.
 • Har stærke kommunikative evner og kan sikre gennemsigtighed i forhold til styrelsens arbejde og resultater, både i forhold til borgere, virksomheder og det politiske niveau.
 • Evner at varetage den løbende styring og planlægning på området.
 • Har erfaring med ledelse af komplekse systemporteføljer, der indeholder såvel outsourcede som internt driftede løsninger.
 • Understøtter opbygning af IT-metoder, herunder optimering og effektivisering af opgaver og processer.
 • Kan afdække fremtidige kompetencebehov og sikre en bevægelse, hvor ledere og medarbejdere løbende opbygger og anvender kompetencer inden for agile metoder.

Du har solid erfaring med strategisk ledelse og ledelse af ledere. Du kan dokumentere solide resultater inden for strategisk og operationel ledelse af IT-drift, udvikling og videreudvikling. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med ledelse i forhold til outsourcede systemer. Det forventes, at du har en længere videregående uddannelse eller har opnået tilsvarende kompetencer gennem dit arbejdsliv.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er klassificeret i lønramme 38/løngruppe 2. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med udgangspunkt i bestemmelserne i rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten.

Stillingen ønskes besat på åremål.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted vil primært være Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Tiltrædelse hurtigst muligt.

Ansøgning og kontakt

Ansøgning med CV og eksamenspapirer bedes sendt via nedenstående link hurtigst muligt og senest den 23. oktober 2020. Vi holder samtaler løbende.

Vi anvender tests i rekrutteringsforløbet og tests udføres i samarbejde med konsulentfirmaet Mercuri Urval A/S Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.

Yderligere oplysninger omkring stillingen kan fås ved kontakt til fagdirektør Catrine Boel på tlf. 72 3732 34.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

’I samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser udvikler vi en fremtidsparat og sikker digital forvaltning’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til opgave at forenkle og udvikle it-løsninger og forretningsprocesser. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af skatteforvaltningens eksisterende it-systemer. Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Vi sikrer fundamentet for finansiering af det danske samfund  

Skatteforvaltningen varetager en vigtig samfundsopgave. Vi opkræver hvert år de ca. 950 mia. kr. i skatter og afgifter, som er fundamentet for finansieringen af det danske samfund. Vi har fokus på at løse vores opgave sikkert og effektivt, og på at alle betaler det, de skal - hverken mere eller mindre. Samtidig skal vi gøre det nemt og trygt for borgere og virksomheder at være i kontakt med os. 

Med et job hos os får du derfor mulighed for at tage ansvar for en vigtig opgave og gøre en forskel. 

Vi har brug for ansatte med mange forskellige faglige kompetencer, og bredden i opgaverne giver også den enkelte mulighed for at få faglige udfordringer og udvikle sig. Vi har fokus på god ledelse på alle niveauer bl.a. for at sikre, at der er balance mellem arbejdsliv og fritid og respekt for det hele menneske. 

Skatteforvaltningen består af syv styrelser med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet. Samlet har Skatteforvaltningen ca. 8.000 ansatte i hele Danmark. På www.skatteforvaltningen.dk kan du læse mere om de enkelte styrelsers kerneopgaver.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Publiceret: 2. oktober 2020

Arbejdssted

Location Frederiksberg