Stærk it-løs­nings­ar­ki­tekt som brænder for at skabe sam­men­hæn­gen­de og enkle it-løsninger til hele staten

Vil du være med til at sikre, at Økonomistyrelsen leverer tidssvarende, sammenhængende og driftssikker digital understøttelse af to helt centrale administrative processer til de statslige institutioner? Som vores nye it-løsningsarkitekt får du en unik mulighed for at komme med ombord på en agil udviklingsrejse, hvor vi skal bygge statens nye tidssystem fra bunden og genskrive Statens Lønløsning. 

I Økonomistyrelsen leverer vi fællesstatslige administrative systemer til mere end 400 institutioner i stat og selvejesektoren. Vores systemporteføljen er under konstant forandring, og lige nu står vi over for en række spændende projekter, som omfatter både udvidelse af porteføljen med nye systemer, og genudbud eller omlægning af eksisterende systemer. Samtidig intensiverer vi arbejdet med at skabe endnu bedre sammenhæng mellem systemerne. I den forbindelse styrker vi vores arkitekturarbejde såvel for den tværgående forretningsarkitektur, som for løsningsarkitekturen på de enkelte systemer. Du bliver således en del af et stærkt fagligt it-miljø og får mulighed for at præge de statslige systemers arkitektoniske opbygning sammen med de øvrige IT-arkitekter. 

Om stillingen

Vi er i fuld gang med at sætte de første spadestik til at bygge et fælles Tidssystem for staten og starter herudover et stort projekt op for genskrivning af Statens Lønløsning. Vi søger derfor en skarp it-profil med et stort arkitektonisk overblik til at binde arkitekturen sammen på de to projekter. 

Der er tale om en nyoprettet stilling, og du skal som it-løsningsarkitekt være med til at sikre en endnu bedre løsningsarkitektur på tværs af systemerne på løn- og tidsdomænet – både for den enkelte løsning og i relation til systemintegration for understøttelse af tværgående forretningsprocesser i dialog med de øvrige arkitekter.

Du får sammen med centrets øvrige it-arkitekter mulighed for at bidrage til Økonomistyrelsens omstilling til agil udvikling og bliver en del af en ambitiøs og veldrevet organisation, hvor der er stort engagement og høj ansvarlighed i opgaveløsningen.

Om dig

Vi ser gerne, at du har dokumenteret erfaring som it-løsningsarkitekt og gerne fra en lignende stilling. Det er ligeledes vigtigt for os, at du har tidligere har arbejdet med datamodeller, herunder afdækning og dokumentation af stamdata, samt erfaring med afdækning og dokumentation af eksisterende integrationsarkitektur.

Du får en helt afgørende rolle som løsningsarkitekt, og derfor forventer vi, at du:

 • kan sikre, at arkitekturen for løn- og tidssystemerne er forenelige med Økonomistyrelsens øvrige systemer
 • kan være med til at holde fokus på legacy reduktion i samspil med leverandøren   
 • er med til at sikre, at privacy by design indtænkes i systemerne fra start
 • tager ansvar for at beskrive de systemkomponenter, der indgår i den samlede løsning og vedligeholde det systemlandskab, der integrerer til løsningen
 • vurderer mulighederne og behovet for anvendelse af nye værktøjer og teknologier.

Erfaring med udvikling i staten er en fordel, men ikke et krav. Du skal kunne indgå i et konstruktivt samarbejde med både leverandører, kunder og ledelse på mange niveauer i organisationen. Du skal i den forbindelse være med til at oprette og vedligeholde arkitekturprincipper, der gælder for alle domæner inden for løsningerne, herunder sikre sammenhæng i arkitekturen på tværs af systemerne i dialog med de øvrige arkitekter. 

Dine opgaver vil blandt andet omfatte følgende:

 • Vurdere konsekvenserne for den samlede løsning ved en ændring i et af arkitekturdomænerne
 • Beskrive de væsentligste forretningsprocesser, som løsningen understøtter, herunder hvilke organisatoriske enheder, der ejer og udfører disse processer, samt komme med forslag til ændring af forretningsprocesser eller organisationsstrukturen for optimeret systemudnyttelse
 • Beskrive de systemkomponenter, der indgår i den samlede løsning, og vedligeholde det systemlandskab, der integrerer til løsningen, samt komme med forslag til ændring af komponenter og/eller teknologi
 • Vurdere mulighederne og behovet for anvendelse af nye værktøjer og teknologier for at forbedre løsningens anvendelse, sikkerhed, totalomkostninger mm.
 • Sikre at alle væsentlige ændringer i løsningens arkitektur kommunikeres til alle interessenter i og uden for organisationen. 
 • Oprette og vedligeholde modeller for de væsentligste datasæt, der oprettes og/eller behandles af løsningen.

Vi forventer, at du kan skabe overblik, og at det ligger dig helt naturligt at gå analytisk til værks. Din uddannelsesmæssige baggrund og erfaring med løsningsarkitektur (ikke infrastruktur) sikrer, at du arbejder både metodisk og effektivt. Du har et godt kendskab til OIO EA-arkitekturguiden, TOGAF eller andet arkitekturrammeværk samt FDA.

Du har arbejdet med forskellige udviklingsmetoder med fokus på de agile rammeværk så som RUP, SAFe og Scrum. Du formår at formidle komplekst og svært tilgængeligt stof på en overskuelig og let forståelig måde, så alle faggrupper kan forstå det. 

Endelig skal du være indstillet på at arbejde udadvendt med vores kunder og interessenter. 

Om os

Du vil blive en del af Kontoret for Løn- og Tidssystemer (LTS), der er placeret i Center for Systemer. Centret udvikler og drifter statens samlede it-systemer, der understøtter ledelse og styringen af både økonomi, løn, tid og HR. Centret er en stor it-arbejdsplads med over 100 kompetente kolleger med forskellige baggrunde, herunder andre IT-arkitekter. 

LTS-kontoret udvikler og drifter i samarbejde med vores søsterkontor statens administrative IT-systemer på HR-området. Det omfatter løn, pension, tidsregistrering, rekruttering, kompetenceudvikling og E-læring. Kontoret er organiseret i tre teams med i alt ca. 30 medarbejdere. 

Du vil arbejde tæt sammen med engagerede kollegaer, og du bliver en del af et fagligt miljø med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. Kontoret er kendetegnet ved en stærk holdånd samt en åben og humoristisk omgangstone. Arbejdet foregår ofte i et højt tempo og med en høj grad af selvstændighed og ønske om at levere god faglig kvalitet. Hverdagen er præget af en positiv tilgang til nye udfordringer, og vi har fokus på, at vi hele tiden udvikler os både fagligt, personligt og organisatorisk.

Din nye arbejdsplads ligger centralt i Skt. Annæ Palæ tæt ved Kongens Nytorv. 

Ansættelsesvilkår

Din løn fastsættes ud fra individuel forhandling og alt efter kvalifikationer. Du vil blive ansat i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, pt. Finansministeriets departement, Digitaliseringsstyrelsen, Statens Administration, Statens It og Økonomistyrelsen.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes og efterfølgende kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen i hele din ansættelsesperiode.  

Startdato vil være snarest muligt og senest d. 1. december 2020.

Vil du vide om mere om os eller stillingen?

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder for Statens Tid Nadia Bech Koppel på telefon 24 48 54 25 eller nakop@oes.dk.

Ansøgning

Vi glæder os til at modtage din ansøgning med CV, eksamensbevis og øvrige relevante dokumenter senest tirsdag den 20. oktober 2020. Du søger ved at klikke på knappen ”Søg stillingen”.

Vi forventer at afholde første runde af samtaler i slutningen af uge 43 og anden samtaler i starten af uge 44.

Vi opfatter mangfoldighed i medarbejdergruppen som en styrke. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap til at søge stillingen.

Dette opslag er et genopslag. 

Sammen gør vi en forskel

Hver dag går vi på arbejde med et mål om at gøre en forskel for vores kollegaer i de statslige institutioner og for borgerne i Danmark. Vi bidrager med viden, systemer og værktøjer, der hjælper de statslige og selvejende institutionerne med sætte en klar retning, mindske bureaukrati og opnå mere tid til deres kerneopgaver.

Vi går op i at skabe arbejdsglæde og udvikle kompetencer og potentialet i vores medarbejdere, fordi vi mener, at det er grundstenen for at lykkes med vores kerneopgaver.

Gem job

Økonomistyrelsen
Publiceret: 2. oktober 2020

Arbejdssted

Location København