IT-pro­jekt­le­der til spændende di­gi­ta­li­se­rings­pro­jek­ter i dom­sto­le­ne


Vil du lede ambitiøse IT-projekter i en organisation med stor samfundsmæssig betydning? Trives du med en høj grad af involvering af både brugere, aktører og interessenter? Og har du erfaring med at drive komplekse IT-forandringsprojekter igennem hele projektets livscyklus? Så har vi jobbet til dig.

Domtolsstyrelsen er en del af Danmarks Domstole. Vi har til opgave at udvikle, administrere og understøtte domstolene blandt andet på IT-området. Domstolsstyrelsen er ambitiøs og går målrettet efter IT-professionalisering og fuld digital understøttelse af retternes sagsbehandling. Vi har derfor brug for en engageret, dygtig og handlekraftig projektleder, der kan indgå i vores dynamiske projektorganisation som nøgleperson i udviklingen og implementeringen af nogle af vores digitaliseringsprojekter.

Vi er en uformel og udviklingsorienteret arbejdsplads, der lægger vægt på høj faglig standard, professionalisme og ikke mindst arbejdsglæde. Som vores nye projektleder vil du indgå i vores IT-projektenhed, der består af 8-10 dygtige medarbejdere og konsulenter.

Du er med fra idé til realisering

Du får ansvaret for ét eller flere digitaliseringsprojekter og vil referere til Domstolsstyrelsens IT-projektchef.

Du skal sikre fremdrift og kvalitet i dit projekt og har ansvaret for den daglige faglige ledelse af og sparring med de medarbejdere, der er tilknyttet projektet.

Dine væsentligste opgaver bliver derudover:

  • Leverandørstyring
  • Risikostyring
  • Interessenthåndtering
  • Styring af den samlede økonomi for projektet
  • Løbende ledelsesrapportering om projektet

Som projektleder vil du komme til at arbejde meget selvstændigt, men vi lægger vægt på at erfaringsudveksle og sparre på tværs i IT-projektenheden og sammen modne vores faglighed. Vores projekter gennemføres i tæt samarbejde med styrelsens øvrige enheder, ledere og medarbejdere i retterne samt vores leverandører.

Vi arbejder med Domstolsstyrelsens projektmodel, der er udarbejdet med inspiration fra Statens IT-projektmodel, og du forventes at kunne udfylde og navigere i gængse projektdokumenter.

Projektleder med ben i næsen og stort drive efterlyses

Det er vigtigt, at du har erfaring med at gennemføre og implementere store og komplekse IT-udviklingsprojekter med mange aktører og interessenter. Vi forventer, at du har viljen til at lykkes og finde løsninger på mange forskelligartede problemstillinger, da det er afgørende for projekternes succes.

Vores leverandører arbejder i vid udstrækning agilt. Derfor er det et krav, at du har kendskab til og konkret erfaring med at arbejde efter agile metoder. Det er helt afgørende for at få succes i stillingen, at du er lydhør og interesseret i at involvere brugere, interessenter og kolleger – også selv om det kan betyde, at processerne i første omgang tager længere tid.

Vi er en organisation med meget skriftlig kommunikation, så det er vigtigt, at du formulerer dig godt og sikkert skriftligt.

Vi forestiller os, at du har en akademisk baggrund, men det er ikke afgørende, hvis dine erfaringer og kvalifikationer er i orden. Det er derimod et krav, at du har en projektledercertificering. Vi forestiller os, at du har minimum 10 års erfaring på området, men hvis du i øvrigt opfylder kravene og ikke går af vejen for en stejl læringskurve, kan du også have mindre erfaring.

Løn- og ansættelsesvilkår

Du vil, afhængigt af erfaringer og kvalifikationer, blive ansat som fuldmægtig eller specialkonsulent efter Finansministeriets overenskomst med AC. Der vil eventuelt være mulighed for at aftale et personligt tillæg afhængig af dine kvalifikationer og forudgående erfaringer.  

Er du ikke omfattet af AC-overenskomsten, bliver du ansat efter relevant overenskomst.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele din ansættelse.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Mere om stillingerne

Har du spørgsmål inden du søger, er du velkommen til at kontakte IT-projektchef Anna Sofie Bahnson Witzgall på tlf. 23 42 33 57.

Du kan læse mere om Danmarks Domstole og Domstolsstyrelsen på www.domstol.dk. Her kan du også læse Danmarks Domstoles Digitaliseringsstrategi 2019-2022.

Ansøgning og rekrutteringsproces

Du sender din ansøgning online via vores rekrutteringssystem. Du bliver guidet igennem processen, når du trykker på knappen ”Søg jobbet her” nederst på siden.

Ud over din ansøgning bedes du vedhæfte cv, udtalelser og relevante eksamenspapirer (med karakterer) m.v.

Vi skal have modtaget din ansøgning i rekrutteringssystemet senest onsdag den 21. oktober 2020, kl. 12.

Vi forventer at holde 1. samtaler løbende i takt med, at ansøgningerne modtages. 2. samtaler forventes afholdt med udvalgte kandidater den 26. og 27. oktober 2020. 

Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold m.v.

Gem job

Domstolsstyrelsen
Publiceret: 5. oktober 2020

Arbejdssted

Location København