Stærk da­ta­be­skyt­tel­ses­rå­d­gi­ver (DPO) til kri­mi­nal­forsor­gens koncern


Vil du være DPO i en samfundsbærende organisation med ca. 4.500 ansatte, hvor databeskyttelse har stor ledelsesmæssig bevågenhed? Kan du sammen med ledelse og dygtige kolleger være med til at styrke databeskyttelsen i kriminalforsorgen? Hvis svaret er ja, er du måske vores nye databeskyttelsesrådgiver.

Kriminalforsorgen er en samfundsbærende virksomhed med 4.500 ansatte, der hver dag arbejder for trygheden i Danmark. I kriminalforsorgen har vi fokus på databeskyttelse og til at rådgive på dette område, søger vi en fagligt stærk databeskyttelsesrådgiver (DPO) med interesse for både databeskyttelse og informationssikkerhed.

Kriminalforsorgen er underlagt de databeskyttelsesretlige regler i retshåndhævelsesloven, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Stillingen indebærer rådgivning og formidling i kriminalforsorgen om de databeskyttelsesretlige regler, overvågning af overholdelsen af de databeskyttelsesretlige regler, ligesom du vil være kontaktpunkt for de registrerede og for Datatilsynet i relation til spørgsmål vedrørende databeskyttelse. Du får mulighed for selv at definere og videreudvikle stillingen.

Kriminalforsorgen består af Direktoratet for Kriminalforsorgen og fire områdekontorer, der driver de enkelte institutioner. Desuden har kriminalforsorgen afdelinger på Færøerne og i Grønland. Stillingen forankres organisatorisk i Center for It og Digitalisering, hvor du vil referere direkte til it-direktøren, der sidder i kriminalforsorgens direktion og koncernledelse. Et væsentligt element her omfatter det centrale arbejde med at sikre, at kriminalforsorgens mange data til enhver tid behandles forsvarligt, herunder overholder de databeskyttelsesretlige regler, hvilket har stor ledelsesmæssig bevågenhed.

Kvalifikationer

Du har et solidt kendskab til retshåndhævelsesloven, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven og har databeskyttelse som en del af dit DNA. Du har konkret praktisk erfaring med databeskyttelsesretlige spørgsmål - helst fra en eller flere andre offentlige myndigheder - og du har en god indsigt i og forståelse for it. Du er selvdreven, har evnen til både at tale med medarbejderne og topledelsen og kan kommunikere komplekse problemstillinger klart og enkelt både i skrift, tale og gennem undervisning.    

Herudover

  • har du personlig gennemslagskraft og er god til at samarbejde med kollegaer med forskellige faglige baggrunde
  • finder du konstruktive og pragmatiske løsninger
  • har du høj eksekveringskraft, en skarp pen og gode formidlingsevner   
  • er du fleksibel og indstillet på at yde en ekstra indsats, når det kræves

Vi har et komplekst it-landskab, og det er vigtigt, at du er lydhør og interesseret i at involvere relevante aktører i organisationen i din problemløsning.

Det vil endvidere være en fordel, hvis du tidligere har været beskæftiget som databeskyttelsesrådgiver, eller gennem andre tidligere opgaver har erfaring med at arbejde ud fra en risikobaseret tilgang.

Om os

Kriminalforsorgens kerneopgave er at medvirke til at begrænse kriminalitet og skabe tryghed i samfundet ved bl.a. at fuldbyrde de straffe, som domstolene har fastsat. I den forbindelse behandler kriminalforsorgen - under hensyntagen til databeskyttelsesretlige regelsæt - både fortrolige og følsomme oplysninger om personer tilknyttet kriminalforsorgen. Enheden for databeskyttelse og informationssikkerhed arbejder med at sikre efterlevelse af gældende regler og standarder i hele kriminalforsorgen, og du vil arbejde tæt sammen med enhedens jurister og it-specialister, som du også fysisk sidder sammen med.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til overenskomsten mellem Finansministeriet og AC for akademikere i staten. Der vil herudover kunne aftales tillæg afhængig af erfaring og kvalifikationer.

Stillingen er en fuldtidsstilling og ønskes besat snarest muligt.

Ansættelsesområdet er kriminalforsorgen.

Arbejdspladsen er beliggende Strandgade 100, 1401 København K.

Ansøgningen

Ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse samt andet relevant materiale skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest 23. oktober 2020.

Stillingen søges elektronisk via linket ”Søg jobbet her”.

Der forventes afholdt 1. samtaler og 2. samtaler i uge 44.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med samtalen giver dit samtykke til, at kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister. Ligeledes er det en forudsætning for ansættelsen, at du kan sikkerhedsgodkendes, sagsbehandlingstiden for dette er typisk 1-2 måneder.

Hvis du indkaldes til samtale, så skal du til samtalen medbringe personlig identifikation f.eks. pas eller kørekort.

Yderligere oplysninger

Hvis du har brug for yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte it-direktør Stine Hegelund Bertelsen på telefon 2030 3380.

Kriminalforsorgen opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Gem job

Kriminalforsorgen
Publiceret: 5. oktober 2020

Arbejdssted

Location København