It-for­ret­nings­kon­su­lent med erfaring i do­ku­ment­hånd­te­ring / ESDH-løsninger


Vær med på den agile rejse i Energinet, samtidig med at du får mulighed for at være retningssættende for dokumentationspligten og gøre det let for kolleger på tværs af organisationen at være compliant – så vi sikrer, at vi lever op til de lovgivninger, der er på området. Din nye arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia med mulighed for hjemmearbejde og stor fleksibilitet i forhold til tilrettelæggelse af dit arbejde.

Fokus på document management og tværgående samarbejde

Du bliver en del af afdelingen IT Leverancer Koncern, der forener og sætter strøm til forretningsprocesser, fleksible samarbejdsmåder og kommunikation på tværs af selskaberne i Energinet, idet vi skaber gode brugeroplevelser og bidrager til sikkerhed, compliance og tid til kerneopgaver - og således binder det hele sammen til gavn for den grønne omstilling. Afdelingen består af 10 kolleger og vokser med 3 nye kolleger inden udgangen af året. Vi er meget tværfaglige og har ansvaret for mere end 30 applikationer, som anvendes i alle selskaber, så vi har en stor kontaktflade til business owners og arbejder i mindre teams med fokus på forskellige produkter og opgaver. Vi dyrker fællesskabet og sikrer synergier og vidensdeling, og vi hylder værdier som proaktivitet, handlekraft, faglighed og ordentlighed.

Som it-forretningskonsulent med fokus på ESDH-løsninger bidrager du til at sikre korrekt overholdelse af dokumentationspligt for alle brugere, når brugerne arbejder med applikationer som Public360, projektrum baseret på Sharepoint og MS365-suiten. Konkrete opgaver omfatter at:

  • Sikre at dokumenthåndtering sker i henhold til de regler, som Energinet skal leve op til, jf. Forvaltningslov, Offentlighedslov og Arkivloven – herunder GDPR.
  • Sikre systemadministration af ESDH-løsningen – Public360.
  • Være bindeled, forstå forretningens behov og omsætte disse til it-løsninger for videreudvikling af blandt andet projektrum baseret på SharePoint-platform samt synliggøre, hvilken forretningsværdi der skabes
  • Levere indhold til superbruger-møder
  • Uddanne brugere, så de ved hvordan de er med til at sikre, at vi er compliant i forhold til dokumentationspligten.
  • Deltage i implementering af it-løsninger og sikre, at test og change-proces bliver gennemført.
  • Være analytisk og håndtere fejlrettelser i forbindelse med aflevering til Rigsarkivet og sikre en proces for, hvordan aflevering skal foregå, herunder løbende oprydning og kvalitetssikring af dokumenthåndtering i Energinet
  • Håndtere indkøbsprocessen for de områder, du har ansvaret for, herunder udbud i samarbejde med Indkøb.

”Jeg lægger vægt på, at du er en proaktiv teamplayer, som er tydelig, gerne deler din viden med andre og får bundet sløjfer på dine opgaver. Du er nysgerrig og tænker optimering, kvalitet og automatisering ind i løsninger, så brugere får en god oplevelse, hvor det det er let at være compliant,” fortæller afdelingsleder Conny Bækby.

Glæd dig til at blive en del af en organisation med et meningsfuldt formål, som med visionen ”Grøn energi for en bedre verden” arbejder for, at vi når i mål med den grønne omstilling. Vi er nysgerrige, åbne og vægter samarbejde og inddragelse højt, samtidig med at vi har stort fokus på løbende udvikling og læring. I tråd med vores værdier ”mod” og ”tillid” er Energinet en fleksibel arbejdsplads med stor mulighed for indflydelse på, hvor og hvornår du løser dine arbejdsopgaver i en god balance mellem egne ønsker og værdiskabelsen for Energinet.

Erfaring med ESDH og dokumentationspligten

Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelse inden for it. Hovedsagen er dog, at du har praktisk erfaring med ESDH-løsninger (gerne Public360) og rollen som administrator på bagend-delen samt erfaring med dokumenthåndtering og compliance i en større privat virksomhed eller offentlig virksomhed – herunder i forhold til GDPR. Samtidig lægger vi vægt på erfaring med Sharepoint og erfaring med implementering af it-løsninger. Et godt kendskab til Forvaltningsloven, Offentlighedslov og Arkivloven er ligeledes en stor fordel. Da du kommer til at arbejde tæt sammen med forretningen om opgaverne, skal du være i stand til at forstå deres behov og omsætte disse til it-løsninger, der skaber forretningsværdi. Endeligt har du sans for dataanalyse og er en god formidler både skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk.

Som person arbejder du struktureret og kvalitetsbevidst, og du tager ansvar for at løse både dine daglige opgaver og projektopgaver. Du vil gerne lære nyt og udvikle dig, så du har mod på at kaste dig over nye opgaver og selv forme dem undervejs. Du trives med at være retningssættende og guidende, ligesom du er en teamplayer, der kan lide at være ekspert og lære fra dig. Endeligt kan du træffe beslutninger og være vedholdende, samtidig med at du har lyst til at være i kundedialog og går til opgaverne med gå-på-mod og i godt humør

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”Søg jobbet her”, så vi har den senest 2. november 2020. Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Conny Bækby på tlf. 23 37 11 38.

Energinet IT understøtter koncernen og koncernens forretningsenheder med it-udvikling og -drift. IT skal sikre, at Energinets forretningsprocesser understøttes effektivt og sikkert med informationsteknologi. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Gem job

Energinet
Publiceret: 6. oktober 2020

Arbejdssted

Location Fredericia