Senior it-pro­jekt­le­de­re eller erfarne scrum masters til rollen som Release Train Engineer


Har du erfaring som enten it-projektleder eller scrum master for flere teams, og har du lyst til at prøve kræfter i rollen som Release Train Engineer (RTE)? Eller er du allerede RTE, og vil du være med til at opbygge rammer for den agile ledelse af et nyt, stort it-udviklingsprogram i Danmarks største it-styrelse? Er du stærk på både metoder, udvikling og har du personligt drive? Så er du måske én af vores nye RTE’er, som skal stå i spidsen for at opbygge det agile fundament i et nyt udviklingsprogram.

I Udviklings- og Forenklingsstyrelsen udvikler vi it-systemer, der gør en forskel for alle danske skatteydere og sikrer it-understøttelsen af Skattevæsenet. Som RTE hos os får du en helt central rolle i ét af Udviklings- og Forenklingsstyrelsens strategiske programmer med storpolitisk bevågenhed og mange interessenter.

Hvem er vi?

Lige nu er vi ved at opbygge programorganiseringen i relation til ”Implementeringen af boligforliget 2017”. Programmet er ved at forberede gennemførselsfasen, som starter op først i det nye år. Inden da, skal vi have tegnet de rigtige strukturer for måden vi arbejder agilt på, og har derfor brug for mindst én og potentielt flere RTE’er, som kan bringe sine tidligere erfaringer i spil hos os. Programmet er præget af en uformel tone og en høj faglighed, og du vil få rig mulighed for at tage ansvar og være med til at sikre, at programmet bliver en succes. Kort fortalt går kerneopgaven ud på, at vi skal implementere opkrævning af boligskatter, som en del af forskuds- og årsopgørelsen. Overordnet set er visionen for programmet at gøre det nemmere at betale boligskat og forude venter en stor udviklingsopgave. UFST som organisation arbejder efter de agile metoder og rammer, herunder Scrum og SAFe, men vi har stadig meget at lære, når det kommer til at udnytte og realisere de mange gevinster, der er ved at arbejde agilt.

Solid praktiker, der kan bygge stærke agile processer

Rollen som RTE forudsætter tung erfaring som enten it-projektleder, Scrum master, eller RTE, og vi er indstillet på at klæde dig godt på til at lykkes i rollen. Du får til opgave at bygge det agile set up, hvor du både skal inddrage dine egne, men også de erfaringer, der er i organisationen, for at lykkes med opgaven. Succeskriteriet er, at du får opbygget rammerne for en stærk, sammenhængende leveranceorganisation. Det forudsætter tæt samarbejde på tværs af alle niveauer – i teams, såvel som på ledelsesniveau. Din naturlige tilgang vil være ’servant leadership’ og det praktiserer du ved kontinuerligt at støtte teams i at blive selvorganiserede og selvledende.

Dine opgaver som RTE omfatter bl.a.:

 • Afvikling og modning af ’PI plannings’
 • Coaching af ledere, teams, projektledere og Scrum Masters i de agile praktikker og mindset’et bag
 • Optimering af leveranceprocesser, der fremmer en kultur med løbende forbedringer
 • Facilitere løbende dialog ml. de ledende roller i programmet (herunder PO, PM og andre stakeholders), således at der sikres enighed om strategi og eksekvering
 • Bistår med håndtering og eventuel eskalering af risici til ledelsen, samt håndtering af afhængigheder
 • Modning af videndelingsfora (communities of practice)
 • Arbejde med at sikre ensartet rapportering af status til styringsorganer jf. de agile metrikker

Om dig

Vi forestiller os, at du har flere års erfaring med succesfulde større it-projekter, enten på RTE-niveau, som it-projektleder, Scrum master eller agil coach. Uddannelsesmæssigt har du formentlig en relevant akademisk baggrund fra fx DTU eller ITU, eller tilsvarende erfaring. Herudover er det en fordel, hvis du har erfaring fra politisk styrede organisationer og er bekendt med JIRA og Confluence.

Som person er du tillidsskabende og i stand til at engagere interessenter på alle niveauer af organisationen. Du formår at balancere nye metoder og anerkendte fremgangsmåder. Du er pragmatiker, har et stort drive og formår at tilpasse metoderne i SAFe til den konkrete kontekst, således at alle forstår og kan se mening i processerne, og samtidig motiveres til løbende at forbedre og effektivisere arbejdsgange.

Derudover forventer vi, at du er:

 • God til at kommunikere på skrift såvel som i tale
 • Velbevandret i de agile metoder, processer og rammer
 • I stand til at forklare komplekse problemstillinger kort og præcist
 • Dynamisk i dine arbejdsgange – men dog hele tiden med målet for øje
 • I stand til at prioritere en lang række opgaver og holde dem i fortsat fremdrift
 • I stand til at navigere i et udviklingsprogram med mange leverandører og høj offentlig bevågenhed.

Ansøgning og kontakt

Ansøgning med CV og eksamenspapirer bedes sendt via linket ”Søg jobbet her” senest den 25. oktober 2020. Der indgår en logisk test og en personanalyse i ansættelsesforløbet.

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kontorchef Mariane Faxøe fra kontoret Agil Ledelse og Akademi på tlf. 7237 1299 eller RTE Albert Dieckmann på tlf.  7237 2045.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner og dit arbejdssted vil til en start være Østbanegade 123, 2100 København Ø, men vil senere skifte til Nybrovej 110/116 i Lyngby.

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

’I samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser udvikler vi en fremtidsparat og sikker digital forvaltning’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til opgave at forenkle og udvikle it-løsninger og forretningsprocesser. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af skatteforvaltningens eksisterende it-systemer. Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk.

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Publiceret: 7. oktober 2020

Arbejdssted

Location København og Lyngby