Service Manager - ap­pli­ka­tions­drift af for­ret­nings­kri­ti­ske ap­pli­ka­tio­ner

I Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST) er vi i rivende udvikling og arbejder konstant med at forbedre måden, hvorpå vi håndterer den eksisterende daglige drift og videreudvikling af forskellige samfundskritiske grundsystemer og applikationer. Vi har også i høj grad fokus på de understøttende områder ift. metode, processer og samarbejde på tværs. Der er tryk på.

Vil du med om bord som vores nye kollega? Din rolle, baggrund og erfaring kan komme i spil på en spændende måde, hvor vi i fin koordination med kompetente kolleger fra de andre afdelinger former Service Management-rollen indenfor dit fremtidige kontor: Infrastruktur - Operations (IO).

Vi er allerede godt på vej, men vi vil rigtigt gerne have dig med på ekspeditionen.

Om os

I IO har vi blikket rettet mod at stabilisere og forankre opgaverne i et nyere kontor med ansvar for Application Operation Management. Vi er Platformsdriftsansvarlige og Systemejere af en række tværgående grundsystemer, applikationsnære middleware-komponenter, databaser og mindre forretningsapplikationer. Vi bruger infrastruktur leveret af andre kontorer, men har for visse løsninger ansvar for hele applikationsstakken. Vi drifter 24/7/365, gennemfører videreudvikling, hjemtagelser, transitioner fra udviklingsprojekter og rådgiver. Et helt naturligt mellemste lag og indgangspunkt – fra applikationsniveauet til infrastruktur og omvendt.

Udover de dag­lige driftsopgaver samarbejder vi med interne agile udviklingsprojekter om nye løsninger i UFST, hvor hele eller dele af driftsansvaret efterfølgende skal ligge i vores kontor. Vi deltager også aktivt i transitioner af ap­plikationer fra leverandører.

Vi har en forskelligartet portefølje at håndtere i dagligdagen. Lige fra større løsningsområder til databaser og kanaler/gateways. Gateways, der er helt centrale for samfundskritiske systemer, hvoraf flere gennemgår opgradering. Kontorets middleware-komponenter bruges også af flere centrale projekter i UFST. Vi har derudover ansvar for at vedligeholde et antal mindre web-baserede- eller lokalt installerede applikationer. Vi forventer fremover at overtage ansvaret for flere løsninger af forskellig størrelsesorden. Nogle af de løsninger vi hjemtager, er af forskellig modenhed, og vi arbejder på at blive bedre til at håndtere indflyvningen af disse fremover.

En alsidig rolle

Vi er indenfor de sidste 2 år gået fra 6 til lige under 20 medarbejdere i kontoret – fordelt på driftsspecialister, udviklere, projektledere og Service Managers. Vi søger en som dig, der har lyst til at være med til den videre opbygning af kontoret i kombination med de daglige opgaver. Du vil som Service Manager blive en integreret del af vores team for forretningsapplikationer, og dine daglige opgaver som Service Manager er blandt andet, at:

  • sikre at et system eller service leveres som aftalt
  • være kontorets kontaktpunkt i forhold til servicen
  • drive Application Lifecycle Management (ALM) for dit område
  • sikre udarbejdelse af rapportering
  • håndtere interessenter på vegne af kontoret
  • hjælpe med at få rodfæstet leverancemodel og rollebeskrivelser.

Udover de daglige opgaver, skal du forvente løbende at få projektopgaver i forbindelse med strategiske projekter. Du vil også have en rolle under transitionsprojekter med fokus på idriftsættelse af nye løsninger, der rammer de forskellige dele af kontorets portefølje.

Service Manager med teknisk forståelse, der bevarer overblikket

Vi forestiller os, at du har en længerevarende uddannelse eller tilsvarende dokumenteret erfaring fra roller som Service Delivery Manager, Application Manager, Systemforvalter, Systemejer, Product- eller Serviceejer eller tilsvarende. Vi har et behov for, at du som person kan dykke ned i detaljen, men samtidig kunne tænke holistisk og i røde tråde. Hvis du synes det er sjovt og tillige har erfaring med at sætte nye ideer og planer i søen, så er du mere end velkommen om bord.

Støv kompasset af, for du skal kunne navigere i en organisation med mange og forskelligartede prioriteringer, hvor det handler om at være god til at skabe relationer og opnå resultater i fællesskab med dine kollegaer. Det er vigtigt. at du kan skabe tillid og indbyde til dialog med flere forskellige lag i organisationen. Du skal have et godt gedigent kendskab til teknikken og komfortabelt kunne begå dig og opnå resultater sammen med udviklere og driftsspecialister. Men det er – mindst - lige så vigtigt, at du har en nysgerrighed på forretningens dagligdag og den strategiske retning. Stolthed i at finde praktiske løsninger, der kan opnås indenfor UFST’s råderum, er lige dig.

Viden om udvikling af løsninger og applikationer, og agile metoder er en forudsætning, og det skal falde dig nemt at dokumentere dit arbejde. I øjeblikket har vi stor fokus på at få hele vores dokumentunivers op i gear, så fat skrivepennen, for den kommer på arbejde. Vi forventer, at du er ITIL-certificeret og er vant til en dagligdag i ITSM-verdenen.

Du er analytisk, pragmatisk og kommunikerende i din tilgang til opgaver, og du kan se dig selv arbejde i en spændende organisation under udvikling. Som person er du positiv, udadvendt og en udpræget teamplayer, der gerne bidrager til en hyggelig, sjov og rar stemning på kontoret. God kommunikation på dansk både mundtligt og skriftligt er helt naturligt for dig.

Ansøgning og kontakt

Ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle udtalelser bedes sendt via linket ”Søg jobbet” senest 1. november 2020. Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kontorchef Tina Yde Pedersen på telefon 7237 3623.

Der kan blive gennemført tests som led i ansættelsesprocessen, og der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest. 

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet.

Ansættelsesområdet er skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted bliver indtil videre Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

’I samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser udvikler vi en fremtidsparat og sikker digital forvaltning’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til opgave at forenkle og udvikle it-løsninger og forretningsprocesser. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af skatteforvaltningens eksisterende it-systemer. Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Vi sikrer fundamentet for finansiering af det danske samfund  

Skatteforvaltningen varetager en vigtig samfundsopgave. Vi opkræver hvert år de ca. 950 mia. kr. i skatter og afgifter, som er fundamentet for finansieringen af det danske samfund. Vi har fokus på at løse vores opgave sikkert og effektivt, og på at alle betaler det, de skal - hverken mere eller mindre. Samtidig skal vi gøre det nemt og trygt for borgere og virksomheder at være i kontakt med os. 

Med et job hos os får du derfor mulighed for at tage ansvar for en vigtig opgave og gøre en forskel. 

Vi har brug for ansatte med mange forskellige faglige kompetencer, og bredden i opgaverne giver også den enkelte mulighed for at få faglige udfordringer og udvikle sig. Vi har fokus på god ledelse på alle niveauer bl.a. for at sikre, at der er balance mellem arbejdsliv og fritid og respekt for det hele menneske. 

Skatteforvaltningen består af syv styrelser med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet. Samlet har Skatteforvaltningen ca. 8.000 ansatte i hele Danmark. På www.skatteforvaltningen.dk kan du læse mere om de enkelte styrelsers kerneopgaver.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Publiceret: 8. oktober 2020

Arbejdssted

Location Frederiksberg