Scrum Master til agile teams i Land­brugs­sty­rel­sen


Har du lyst til at være med til at sikre, at vi udvikler tilskudsordninger og IT-løsninger, som fungerer for både vores kollegaer og kunder? Brænder du for at have en drivende rolle i et agilt team? Har du lyst til at være en del af en travl hverdag med høj energi i et team med dygtige kollegaer? Så er det måske dig, vi leder efter.

I Landbrugsstyrelsen har vi indført SAFe og etableret to Agile Release Trains, ART’er. Hver ART består af en ART-ledelse og en række agile teams. De agile teams er selvorganiserende og arbejder efter agile metoder og principper i tæt samarbejde med ART’ens øvrige teams og ledelse.

Facilitator for et agilt IT-udviklingsteam

Som Scrum Master er du ansvarlig for at facilitere teamets arbejdsprocesser. Du sikrer i tæt samarbejde med PO’en (Product Owner) at teamet fungerer optimalt og har de rette rammer for, at teamet kan levere det bedst mulige produkt. Du understøtter PO’en i at prioritere og styre teamets backlog og coacher teamet, så der er balance mellem leverancer og kapacitet. Samtidig hjælper du teamet med at nå deres mål, får det optimale ud af de agile metoder, baner vejen og sikrer fremdrift.

Centralt er, at du har lyst til og mod på at facilitere diskussioner, beslutningsprocesser og evt. konfliktløsning i teamet. Samtidig skal du kunne understøtte en kultur, hvor man løbende reflekterer og optimerer, hvordan teamet skaber værdi. Du bliver også en del af et fagligt fællesskab for Scrum Masters på tværs af ART'erne.

Som Scrum Master er det vigtigt at du:

  • kan understøtte samarbejde i tværfaglige teams og kan facilitere agile processer
  • kan arbejde metodisk og struktureret og trives i en travl hverdag
  • er motiverende, støttende og coachende
  • har fokus på både mennesker og resultater og kan sikre trivsel, motivation og effektivitet
  • er en stærk kommunikator, der kan drive teamets fællesmøder og agile ceremonier
  • er god til at samarbejde – både med kollegaer i eget team og på tværs både inden for og uden for ART'en

Det er en fordel, hvis du har erfaring som Scrum Master, kendskab til den agile metode og/eller SAFe, men du kan også være ny i det agile og har fx været projektleder med lyst til og mod på at tage ansvar for at drive teamet efter de agile metoder.

Du bliver en del af et agilt team med en høj faglighed og mange spændende opgaver. Teamstørrelsen vil variere, men vil formentlig ligge mellem 8-12 personer. Du får dygtige og søde kollegaer, som mestrer balancen mellem sjov i hverdagen og målopfyldelse, så deadlines nås, og trivslen forbliver i top. Vi sikrer god oplæring, og du vil blive tilknyttet en mentor i din første tid i styrelsen.

IT i Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen er i gang med at udvikle og implementere en meget omfattende digitaliseringsplan. Planen bygger oven på solide resultater i de tidligere strategier især vedr. driftsstabilitet, effektiv systemforvaltning og omfattende digitalisering og automatisering af sagsgange. Planen er meget ambitiøs og vil frem mod 2022 understøtte, at vi kan levere løsninger hurtigere og i endnu bedre kvalitet til vores kunder og brugere, samtidig med at automatiseringsgraden øges yderligere. Din indsats vil medvirke til, at vi når i mål med digitaliseringsplanen og holder den høje kvalitet i løsningerne.

Du bliver en del af en styrelse med en høj faglighed og mange spændende opgaver. Der er gode udviklingsmuligheder både rent fagligt og personligt. Vi tager alle aktiv part i både opgaveløsning og sociale aktiviteter, så trivslen forbliver i top.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner, og tjenestestedet er Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V. Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan fremvise en privat straffeattest uden forhold af betydning for stillingen.

Vi gør opmærksom på, at det daglige arbejdssprog er dansk, hvorfor det forventes, at du kan læse og skrive dansk på et arbejdsmæssigt niveau.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Kontakt

Vil du vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Resource Manager, Mette Jensen, på 25 23 84 80. Du kan læse om Landbrugsstyrelsen på www.lbst.dk/job.

Ansøgning

Søg stillingen ved at sende en ansøgning inkl. CV, eksamensbevis og evt. referencer online i vores rekrutteringssystem (tryk på ”Søg jobbet her”) senest den 22. oktober. Samtaler holdes løbende.


Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Landbrugsstyrelsen er en styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet. Du bliver en del af et miljø, hvor vi mestrer balancen mellem mange modsætninger – og det er vi stolte af. Hos os taler vi om alt fra landbrugsstøtte og Karnov til plantesundhed og digitalisering. Hvis du tør plante dit frø hos os, så lover vi, at det får de bedste vækstbetingelser.

Gem job

Landbrugsstyrelsen
Publiceret: 8. oktober 2020

Arbejdssted

Location København