So­ci­alsty­rel­sen søger en I-sik­ker­heds­ko­or­di­na­tor


Har du erfaring med og indgående kendskab til IT og informationssikkerhed, og er du kvalificeret til at sikre borgeres oplysninger, data og informationer i forhold til standarder og lovgivning samt et konstant ændret trusselsbillede?

Vi tilbyder

En spændende stilling, hvor du vil indgå i et stærkt udviklingsorienteret og fagligt fællesskab i tæt samarbejde med vores Jura-afdeling, hvor vi sammen løfter mere end hver for sig. Du bliver en del af informationssikkerhedsteamet, der håndterer Socialstyrelsens arbejde med informationssikkerhed, ISMS og IS027001, og som agerer bindeled på informationssikkerhedsområdet mellem IT og den øvrige del af styrelsen. Du skal bidrage med dine kompetencer inden IT og informationssikkerhed, og du vil få mulighed for at arbejde med et område, der er højt prioriteret i Socialstyrelsen, og hvor hovedopgaven netop nu er arbejdet med dokumentation, strukturering og styring i overskuelige og gennemsigtige rammer. Du vil sammen med informationssikkerhedsteamet og Jura skulle servicere vores informationssikkerhedsudvalg og være med til at bringe beslutninger ud i styrelsen.

Stillingsbeskrivelse

Som medarbejder i IT-afdelingen vil dine opgaver sammen med informationssikkerhedsteamet bl.a. omfatte:

 • Videreudvikle og vedligeholde ISO27001 for informationssikkerhed
 • Udarbejde IT-risikovurderinger og sikkerhedskontroller
 • Implementere og vedligeholde ISMS
 • Stille krav, finde løsninger og rådgive i sikkerhedsspørgsmål
 • Håndtere sikkerhedshændelser
 • Teste og vedligeholde IT-beredskabsplaner
 • Videreudvikle og implementere standarder for informationssikkerhed
 • Udarbejde og vedligeholde procedurer
 • Udarbejde og gennemføre awareness-kampagner
 • Sikre, at GDPR og system dash-board for compliance er opdateret for IT-afdelingens systemer og processer
 • Rådgive om sikkerhedsmæssige aspekter ved indkøb og udvikling af IT-løsninger samt ved indgåelse af databehandleraftaler og kontrakter med eksterne samarbejdspartnere.

Det skal være naturligt for dig at arbejde struktureret og have fokus på informationssikkerhed, så vores komplekse IT-setup altid er vedligeholdt og veldokumenteret.

Din profil

Vi forventer, at du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, har stærke IT-faglige kompetencer og kan dokumentere erfaring med IT og informationssikkerhedsarbejde. Det er en fordel, hvis du har arbejdet med implementering af ISMS, er ISO27001 certificeret og har erfaring fra andre offentlige instanser.

Som person er du samarbejdsorienteret og interesserer dig for at skabe gode relationer på tværs af faggrupper. Du har fokus på, at dine løsninger er anvendelige og forståelige i forhold til styrelsens faglige miljøer.

Derudover lægger vi vægt på, at du:

 • Er analytisk, selvstændig og følger dine opgaver helt til dørs
 • Kan identificere behov og bidrage til udviklingen af nye og effektive løsninger
 • Formidler klart og præcist både mundtligt og skriftligt med overbevisning og troværdighed
 • Kan vidensdele samt samarbejde godt internt og eksternt
 • Kan omsætte lovgivning til praksis og formidle det klart og tydeligt
 • Kan kommunikere tekniske problemstillinger til ikke-tekniske kolleger
 • Kan agere inden for rammerne af god embedsmandsskik

Om enheden

IT-afdelingen har 19 ansatte og er en del af Socialstyrelsens stabssøjle. Afdelingen er opdelt i fire teams: Support, Teknik og arkitektur, Projekt og styring samt I-sikkerhed. Du vil referere til lederen af I-sikkerhed. Vi arbejder ud fra en forretningsorienteret tilgang, hvor styrelsens opgaver og brugere er i centrum, og hvor alle i afdelingen bærer ansvaret for et højt serviceniveau. Ambitioner og høj kvalitet i opgaveløsningen går hånd i hånd med kollegial sparring og en uhøjtidelig omgangsform. Vi er en afdeling, hvor vidensdeling vægter højt og er en naturlig del af hverdagen. Vi tager alle ansvar for det gode arbejdsklima og prioriterer et godt samarbejde både internt og eksternt.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er en fuldtidsstilling med tiltrædelse den 1. januar 2021 eller hurtigst muligt.

Ansættelse sker som kontorassistent, kontorfuldmægtig, IT-medarbejder, IT-konsulent, bachelorfuldmægtig eller fuldmægtig i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante organisation.

Stillingens ansættelsesområde er Social- og Indenrigsministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdssted er Socialstyrelsen i Odense, Edisonsvej 1, 5000 Odense C.

Såfremt vi tilbyder dig denne stilling, vil du blive bedt om at sende en privat straffeattest til brug for vurdering af, om du kan ansættes i stillingen. Ansættelse er således betinget af både fremlæggelse af straffeattesten, og af tilfredsstillende oplysninger i attesten.

Ansøgningsfrist og afholdelse af samtaler

Du sender din ansøgning og relevant dokumentation (CV og eksamenspapirer) elektronisk via linket "Søg jobbet her" nederst på siden. Der er ansøgningsfrist den 25. oktober 2020.

Vi forventer at afholde samtaler den 28. oktober 2020 og den 3. november 2020.

Der kan indgå en case-opgave til samtalen, samt et testforløb for kandidater, som går videre til anden samtalerunde.

Vil du vide mere?

Du kan få flere oplysninger om stillingen og Socialstyrelsen ved at kontakte leder af Informationssikkerhedsteamet Lars Algren på telefon 22 68 37 68 eller IT-chef Helle G. Berg på telefon 40 95 51 54.

Gem job

Socialstyrelsen
Publiceret: 9. oktober 2020

Arbejdssted

Location Odense