Kon­tor­chef til Ad­gangs­sty­ring


Vil du være med til at opbygge et nyt kontor i en af Danmarks største offentlige it-organisationer, hvor fokus er at sikre korrekt adgangsstyring og funktionsadskillelse i en omfattende systemportefølje? Vil du stå i spidsen for en central adgangsstyrings-indsats, der både udvikler arbejdsmetoder og processer, forankrer dem og sikrer fremdrift i en række projekt-aktiviteter? Så kan vi tilbyde dig en spændende karrieremulighed.

I Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har vi ansvaret for udvikling og drift af en kompleks portefølje af it-systemer og dataløsninger i Skatteministeriets koncern. Vi udvikler løsninger, der skal understøtte fremtidens digitale skatteforvaltning. Vores systemportefølje er stor – og vi er i tæt dialog med de øvrige enheder i koncernen, fordi de bruger it-systemerne og dataløsningerne i deres daglige opgaveløsning. 

Vær med til at opbygge et nyt kontor med stor bevågenhed

Du skal være med til at opbygge og drive et nyt kontor, som skal arbejde med adgangsstyring og funktionsadskillelse for it-systemer i hele Skatteministeriets koncern. Kontoret skal løfte niveauet i koncernens arbejde med Identity Access Management, autorisationsstyring, kontraktkrav til leverandører og en række andre faglige områder knyttet til adgangsstyring. Målet er at sikre compliance og modne risikostyring på tværs af Skatteministeriets forretnings- og it-områder.

Arbejdet med adgangsstyring og funktionsadskillelse har høj ledelsesmæssig prioritet i styrelsens arbejde, og de primære opgaver i det nye kontor bliver i første omgang at håndtere kendte risici, sikre fremdrift i mitigering og rapportering herom. I kontorets opbygningfase skal du både rekruttere medarbejdere med de rette faglige profiler og definere kontorets arbejdsmetoder og processer. Du skal også sikre fremdrift i eksisterende handleplaner og rapportere herom til blandt andet Udviklings- og Forenklingsstyrelsens ledelse, Skatteministeriets departement samt Rigsrevisionen. 

Kontorets primære opgaver

Kontoret skal etablere, implementere og udvikle det organisatoriske set-up (metoder og processer), der fremadrettet skal gælde for adgangsstyring og funktionsadskillelse i systemporteføljen i Skatteministeriets koncern. Parallelt hermed skal der gennemføres en række mitigerende tiltag, for at reducere risici indtil mere permanente løsninger er implementeret. Kontoret får ligeledes en væsentlig opgave i at sikre koordinering på tværs af koncernen – blandt andet for at opbygge viden om de enkelte enheders anvendelse af it-systemer og dataløsninger i praksis, så det nye paradigme for adgangsstyring og funktionsadskillelse ikke sætter unødvendige barrierer op for en effektiv opgaveløsning. Det betyder, at kontoret blandt andet skal: 

  • Etablere processer for og systemunderstøttelse af administration af adgange og roller, herunder også integration til underliggende adgangsstyringssystemer og håndtering af (semi-) manuelle integrationer
  • Foretage review og revision af adgange og roller i eksisterende løsninger, herunder også nødvendig funktionsadskillelse og øvrige risikofyldte kombinationer, i samarbejde med fagstyrelser
  • Etablere ejerskab og governanceprocesser samt opbygge viden om adgange og funktionsadskillelse i tæt samarbejde med de kontorer i styrelsen, der har ansvar for informationssikkerhedspolitikker
  • Etablere rapportering og analysemodeller på området mhp. at rapportere om såvel fremdrift som prioritering af fremtidige aktiviteter og tidsperspektiv herfor 
  • Varetage procesejerskab for centrale adgangsstyringssystemer.

Kontoret får en bred snitflade og skal samarbejde med mange interessenter, blandt andet i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og styrelsens leverandører samt interessenter i hele Skatteministeriets koncern og Rigsrevisionen. 

Engageret leder med drive til at lede en portefølje af tværgående indsatser

Vi formoder, du har en relevant akademisk uddannelse, fx cand.merc., cand. scient.pol. eller cand.it. Vi forventer, at du udover dokumenteret ledelseserfaring har stor erfaring med processer og et godt fagligt kendskab til arbejdet med compliance, risikostyring og evt. også adgangsstyring. Du motiveres af at skabe struktur og fremdrift i en travl hverdag og brænder for ledelse og for at skabe resultater gennem andre. Derudover lægger vi vægt på, at du:

  • har et stort drive og er løsningsorienteret
  • har overskud og ambitioner til at opbygge og drive et nyt kontor 
  • formår at sætte retning og udvikle medarbejdernes potentialer
  • kan håndtere opgaver og interesser på tværs af juridiske, politiske, økonomiske og it-mæssige fagområder
  • er vant til at agere i en politisk styret organisation.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med CV og eksamenspapirer samt relevant dokumentation via nedenstående link senest den 2. november. Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte underdirektør Helene O’Sullivan 72 37 04 84.

Du skal være opmærksom på, at der kan blive gennemført test som led i ansættelsesproceduren.  

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen indplaceres i løngruppe 1, svarende til lønramme 37.

Ansættelse sker som udgangspunkt på åremål.

Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.

Dit arbejdssted vil være Udviklings- og Forenklingsstyrelsens lokation på Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.  

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

’I samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser udvikler vi en fremtidsparat og sikker digital forvaltning’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til opgave at forenkle og udvikle it-løsninger og forretningsprocesser. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af skatteforvaltningens eksisterende it-systemer. Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Publiceret: 12. oktober 2020

Arbejdssted

Location Frederiksberg