Service In­tro­duction Leads/Senior pro­jekt­le­de­re med god for­ret­nings­for­stå­el­se og solid viden om it-tran­si­tion og erfaring med både udvikling og it-drift


Har du erfaring med at sikre sammenhæng i udvikling og drift af it-systemer? Kan du tænke i metoder og processer – og er du i stand til at forankre dem på tværs af en organisation? Har du lyst til at gå forrest og være med til at udvikle og definere en ny rolle som Service Introduction Lead i en af Danmarks største offentlige it-organisationer? Så kan vi tilbyde dig en spændende karrieremulighed.

I Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har vi ansvaret for udvikling og drift af Skatteforvaltningens komplekse portefølje af it-systemer og dataløsninger. Vi udvikler løsninger, der skal understøtte fremtidens digitale skatteforvaltning. Mængden af nye udviklingstiltag er stigende, og vi har derfor behov for at styrke vores indsats med at udvikle langtidsholdbare løsninger, der er optimeret både i forhold til udvikling og drift.

Vil du være med til at sikre sammenhæng mellem udvikling, transition og drift?

Vores ambition er at anlægge et livscyklusperspektiv på udvikling, drift, videreudvikling og afvikling af services. Vi søger derfor 3 Service Introduction Leads med stærke projektlederkompetencer til at stå i spidsen for arbejdet med at sikre en god transition, så vores nyudviklede it-services lander i en sikker og stabil driftstilstand, hvor der er mulighed for at videreudvikle. Du skal blandt andet have viden om at lede processer, som sikrer korrekt og effektiv dialog om krav til nyudviklede services, så både udviklings- og driftsperspektiver indgår i den løbende fremdrift.

Din opgave bliver blandt andet – i samarbejde med mange interessenter på tværs af organisationen – at udarbejde en plan for, hvordan vi tilrettelægger processerne, så vi lykkes med vores ambition. Du skal også afprøve og forankre processerne i praksis, så vi opbygger en ramme, hvor vi både etablerer en fremtidssikret transition fra udviklings- til driftstilstand og sikrer, at der er et effektivt flow i opgaveløsningen.

Du skal være skarp til at tænke langsigtet og på tværs - og du skal kunne koordinere og afstemme de mange input og behov, som følger af tværgående processer. Du får en central rolle allerede fra udviklingsaktivitetens første fase og indtil servicen er i drift – blandt andet i forhold til udarbejdelse af krav og acceptkriterier samt godkendelse af leverancer og deltagelse på CAB-møder.

Vær med til at implementere en ny rolle med stor bevågenhed

Arbejdet med livscyklusperspektivet har høj ledelsesmæssig prioritet i styrelsens arbejde. Du bliver central i forhold til at definere rollen som Service Introduction Lead/senior projektleder. Rollen er ny i organisationen, og du skal være med til at høste erfaringer med den og opbygge en vidensbase samt udvikle metoder og processer til at forankre den. Du varetager rollen som Service Introduction Lead på et af vores forretningskritiske udviklingsprojekter samtidig med at du sideløbende – sammen med dine Service Introduction Lead kollegaer og øvrige samarbejdspartnere i styrelsen – tegner processerne op. På baggrund af dine tidligere erfaringer og de erfaringer du får gennem arbejdet på dit projekt i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, skal du være med til at definere stillingens indhold og områdets udvikling, ligesom du får mulighed for at deltage i rekrutteringen, oplære kommende Service Introduction Leads og medvirke til at forankre rollen mere bredt i organisationen.

Projektleder med solid viden om it-transition, erfaring med it-udvikling og it-drift samt god forretningsforståelse og stærkt samarbejdsgen

Vi glæder os til at høre fra dig, som:

  • Har erfaring med projektledelse, udvikling og drift af komplekse it-systemer og data-løsninger.
  • Har en relevant akademisk uddannelse med fokus på it.
  • Ønsker en central rolle i udviklingsprojekter – et forankringspunkt.
  • Både kan udvikle en ny rolle, metoder og processer – og samtidig have hands-on og selv indgå i projekter.
  • Drives af at drive en proces med mange interessenter fra første fase til endelig implementering.
  • Evner at koordinere og bidrage til både tekniske og organisatoriske sider af opgaven.

Det er en fordel, hvis du har viden om eller erfaring fra både teknologi/drift og udvikling/projekt. Som person er du procesorienteret både i forhold til samarbejde og opgavetilgang, og det ligger naturligt for dig at koordinere og afstemme input fra mange interessenter. Du har et stærkt samarbejdsgen og er i stand til hurtigt at opbygge tillidsfulde relationer til dine mange samarbejdspartnere indenfor både udvikling, drift og videreudvikling af it-services.

Vi har brug for 2 Service Introduction Leads til kontoret Toldsystemer og 1 Service Introduction Lead til kontoret eKapital.

Ansøgning og kontakt

Du skal sende din ansøgning med CV og eksamensbevis via linket ”Søg jobbet her” senest den 3. november 2020. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kontorchef for Toldsystemer Ragnhild Hjort Hargaard på 72 37 62 65 eller kontorchef for eKapital Ricky Nyman på 72 37 06 69. Vi holder samtaler løbende. Samtaler kan eventuelt blive holdt via MS Teams.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten, overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet.

Du skal være opmærksom på, at der kan blive gennemført test som led i ansættelsesproceduren.

Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.

Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted bliver Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg.

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

’I samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser udvikler vi en fremtidsparat og sikker digital forvaltning’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til opgave at forenkle og udvikle it-løsninger og forretningsprocesser. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af skatteforvaltningens eksisterende it-systemer. Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk.

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Publiceret: 13. oktober 2020

Arbejdssted

Location Frederiksberg