Erfarne pro­jekt­le­de­re til sikring af da­ta­dre­vet trans­for­ma­tion


Vil du arbejde med it-projekter, der gør en samfundsmæssig forskel? Er du en fagligt stærkt funderet projektleder, og motiveres du af at sikre succesfuld gennemførsel af komplekse projekter? Så er du en af de projektledere, vi er på udkig efter til fagområdet Data og Analyse. 

Vi står over for en spændende og ambitiøs opgave, hvor vi i samarbejde med de øvrige styrelser i Skatteforvaltningen skal udvikle de rigtige it-løsninger, der understøtter skatteforvaltningens strategi og forretningsmæssige behov. Vi leverer data- og analyseløsninger til hele skatteforvaltningen og arbejder på et af Danmarks mest omfattende data- og analyseområder, som dækker data om borgere, virksomheder, ejendomme, motorkøretøjer, finansielle transaktioner og varebevægelser. Du kommer til at stå i spidsen for projekter, hvis succesfulde gennemførelse er en afgørende forudsætning for at sikre fremtidens skatteforvaltning. 

Projektledelse af fremtidens data- og analysebaserede løsninger 

Fagområdet Data og Analyse spiller sammen med resten af Udviklings- og Forenklingsstyrelsen en central rolle i udviklingen af fremtidens data- og analysedrevne skatteforvaltning. Data og Analyse samarbejder med den øvrige Skatteforvaltning om at gennemføre projekter, hvor vi løser forretningsmæssige problemstillinger med en række forskellige løsninger, herunder bl.a. procesautomatisering(softwarerobotter), machine learning-modeller og BI-løsninger, og vi er samtidig ved at opbygge en analytisk dataplatform med en række ydelser centreret om data, så der er gode muligheder for at drive spændende projekter, hvor alle dine kompetencer bliver bragt i spil. 

Som kommende projektleder kan du se frem til at planlægge og gennemføre projekter i tæt samarbejde med vores samarbejdspartnere. 

Du får ansvaret for at: 

 • lede projektteams og gennemføre projekter inden for aftalte tid, kvalitet og budget 
 • sikre løbende planlægning og opfølgning 
 • sikre brugerinvolvering og samarbejde med de primære interessenter 
 • rapportere til styregrupper og beslutningstagere 
 • håndtere interessenter, styregrupper, styre risici og håndtere ændringer.

Du får en bred samarbejdsflade fra skatterevisorer til professionelle udviklere i arbejdet med at sikre fremtidens datadrevne Skatteforvaltning. Der arbejdes med mange komplekse datasæt og udvekslinger både nationalt og internationalt.

Den organisatoriske forankring bliver i vores nyetablerede kontor Projekter og Forretningsdesign.

Erfaren projektleder med gennemslagskraft 

Du har en relevant uddannelse, som fx cand.merc.dat., cand.it. eller tilsvarende uddannelse suppleret med en projektlederuddannelse og evt. certificering som f.eks. IPMA, PRINCE2 og SAFe eller har på anden måde opnået evner for projektledelse og agil udvikling i komplekse organisationer. Det er en fordel, hvis du har solid erfaring med it-udvikling generelt og en interesse for forandringsledelse og processtyring. Desuden er det en fordel, hvis du har erfaringer fra det at arbejde med data i en offentlig kontekst. 

For at få succes i stillingen ser vi, at du: 

 • har flere års hands-on erfaring med både vandfaldprojekter og agil udvikling - herunder kanban, SAFe og Statens It-projektmodel m.v. 
 • har sans for relationer og evner at bygge bro både internt og mellem Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og vores samarbejdspartnere
 • er en god kommunikator, sikrer rettidig involvering af interessenter og inddrager styregruppen 
 • er selvstændig, målrettet og kan motivere og lede andre gennem dit engagement og personlige gennemslagskraft 
 • er analytisk og kan gennemskue komplekse problemstillinger og er god til at sikre struktur og skabe overblik i processen 
 • er robust og kan holde hovedet koldt i pressede situationer, hvor fokus er professionelle leverancer til tiden. 

Et job med udviklingsmuligheder og mulighed for at løfte din faglighed til nye højder

Du kan se frem til at blive en vigtig del af et nyetableret team bestående af 3 erfarne projektledere, 3 juniorprojektledere og 4 business analyst, der til daglig arbejder tæt sammen med projektchefen, som står i spidsen af teamet. Det primære mål for teamet er at sikre en professionel projektgennemførelse. Du får mulighed for at være med til at præge udviklingen af opgaven. En unik mulighed for at udvikle dine kompetencer og få bred erfaring med det daglige arbejde i en innovativ styrelse. Samarbejde og videndeling er vigtigt for os, så vi udnytter vores kompetencer bedst muligt og hele tiden lærer af hinanden. Vi arbejder agilt og bruger Statens It-projektmodel til styring og SAFe som ramme om vores udvikling. 

Fleksibilitet og grundig onboarding

Du kan se frem til en hverdag med et godt og uformelt arbejdsklima med en bred kontaktflade. Der er fleksibilitet i hverdagen til at få arbejde og familie til at hænge sammen, og du har mulighed for at gøre en positiv forskel. Du får et grundigt introduktions- og oplæringsforløb, så du hurtigt kan arbejde selvstændigt med opgaverne.

Ansøgning og kontakt

Ansøgning med CV og eksamensbevis bedes sendt via linket ”Søg jobbet her” senest den 1. november 2020. Spørgsmål besvares gerne af kontorchef Martin Larsen på telefon 72 38 41 75. Der kan indgå en case, logisk test og en personanalyse i ansættelsesforløbet. 

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten, overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest. 

Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted bliver Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

’I samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser udvikler vi en fremtidsparat og sikker digital forvaltning’ 

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til opgave at forenkle og udvikle it-løsninger og forretningsprocesser. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af skatteforvaltningens eksisterende it-systemer. Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har. 

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor. 

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk.

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. 

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Publiceret: 14. oktober 2020

Arbejdssted

Location Frederiksberg