IT-sik­ker­heds­spe­ci­a­list / Pentester søges til CFCS


Målet er gennemanalyseret. Systemerne er mappet, og du har fundet en potentiel sårbarhed, som du håber at kunne udnytte. Dit exploit er skrevet og testet på enhver tænkelig måde. Du krydser fingrene og sender det afsted. Sekunderne går. Din netcat-listener giver dig en shell. Du er inde.

Du får udfordringer og plads til at udvikle dig

Sådan kunne en del af din hverdag blive som vores nye specialkonsulent med fokus på pentest, sikkerhedsanalyser og Red Teaming. Vi søger et antal it-sikkerhedsspecialister, som både har et drive og et engagement til at gå teknisk i dybden med netværk, operativsystemer og servere og alt det, der bare minder om det. Hvis du samtidig mærker, at det kribler i fingrene på dig, når du vil analysere noget hardware, eller synes at det er spændende at arbejde med militære våbensystemer og platforme, passer du perfekt ind.

Vores team har som hovedopgave at undersøge, hvordan man kan angribe vigtige systemer, som det digitale Danmark er afhængig af - fordi det er den bedste måde at finde ud af, hvordan man bedst beskytter dem. Som ansat i vores team vil du derfor skulle have fokus på at lave pentests, sårbarhedsanalyser og give teknisk sparring til vores rådgivningsafdeling.

Du vil blandt andet skulle:

 • Udføre sårbarhedsanalyser/penetrationstest af netværk og webapplikationer
 • Undersøge og validere hardware - herunder bl.a. IoT og ICS-hardware
 • Opretholde et meget højt teknisk vidensniveau gennem kurser, konferencer og selvstudier
 • Deltage i internationale cyberøvelser.

I dit job hos Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed vil du på daglig basis arbejde på opgaver, som både styrker og skærper dine faglige kompetencer. Du vil få din vante gang i et miljø med dygtige it-sikkerhedsspecialister, som gør en dyd ud af at dele ny viden med hinanden. Du vil bruge dine færdigheder i forbindelse med opgaveløsning ved statslige myndigheder og i forsvaret, hvorfor du vil kunne forvente at gå i uniform en gang imellem.

Du og din baggrund er vigtig

Som den ideelle kandidat har du i dit arbejdsliv opnået en stærk, grundlæggende viden om cybersikkerhed og herudover besidder du også viden om f.eks.:

 • Pre- og post-exploitation angrebsmetoder
 • Operativsystemer, særligt Linux og Windows AD - og scripting i disse
 • Python, Powershell el.lign.
 • Protokolanalyse af netværkstrafik med f.eks wireshark
 • C2 værktøjer som f.eks Metasploit, Cobalt Strike, Covenant el.lign.
 • Kryptologi
 • Trådløse systemer (WIFI, BlueTooth, NFC ..)
 • Cloud løsninger som f.eks AWS, Azure el.lign.
 • Pentest af mobile applikationer (Android, iOS)

Har du relevante certificeringer som f.eks OSCP, GPEN eller GAWN er det naturligvis et plus, men ikke et krav.

Herudover bærer du rundt på en brændende lyst til konstant at videreudvikle dine kompetencer og færdigheder. Du trives med at kommunikere dine resultater både mundtligt og skriftligt, og så har du en struktureret tilgang til opgaverne.

Din nye arbejdsplads

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er Danmarks udenrigsefterretningstjeneste og arbejder – hemmeligt og åbent – for at beskytte Danmark og danske interesser i en foranderlig verden.

Vi er ikke alene om at beskytte Danmark, men vi er den eneste myndighed, der har fået mandat til at udnytte helt særlige midler til at afdække, hvad andre stater og udenlandske aktører forsøger at holde hemmeligt. Det giver mening for os at bidrage til fred, tryghed og sikkerhed for danskerne, både i den analoge og i den digitale verden og det gør vi ved at afdække, vurdere, rådgive om og modvirke både aktuelle trusler og trusler under udvikling.

Vi værdsætter styrken i vores mangfoldighed med dybe fagligheder og specialister og vi er en helt speciel og operativt orienteret vidensorganisation, der har mange forskellige opgaver, men fælles for dem alle er det vidensgrundlag, som vores efterretningsarbejde skaber.

FE’s Center for Cybersikkerhed udgør Danmarks nationale forsvar mod cybertrusler, og vi arbejder for et sikkert digitalt Danmark. Vi er med til at opdage og håndtere, når danske interesser udsættes for cyberangreb, og vi samler, opbygger og deler den viden, som kan forebygge det næste angreb.

Din lønpakke afhænger af dine kvalifikationer

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante faglige organisation, afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund. Derudover har du mulighed for at forhandle løntillæg efter kvalifikationer. Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer om ugen inklusiv betalt frokostpause. Til stillingen hører en pensionsordning, som Forsvarets Efterretningstjeneste betaler.

Som ansat i Forsvarets Efterretningstjeneste er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele din ansættelse. Som i resten af Forsvaret har du pligt til kortvarig udsendelse til udlandet.  

Sådan søger du stillingen

Du skal sende din ansøgning og CV profil via linket "Søg jobbet her" senest onsdag den 11. november 2020, kl. 12.00.

Vi forventer, at de indledende ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 46 og stiler mod en ansættelse fra starten af det nye år. Vi opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Du er velkommen til at kontakte den lokale HR-partner på 33 32 55 66, lokal 2224, hvis du har spørgsmål til stillingen eller ønsker flere oplysninger.

Du kan også læse mere på www.fe-ddis.dk, hvor du blandt andet finder vores ”Beretning” og kan få et mere detaljeret indblik i FE´s opgaver, FE som arbejdsplads og yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Gem job

Forsvarets Efterretningstjeneste
Publiceret: 14. oktober 2020

Arbejdssted

Location København