Head of Di­gi­ta­liza­tion and Business de­ve­l­op­ment

Fleggaard Leasing har implementeret en ambitiøs vækststrategi, der skal sikre, at vi kan fastholde og udbygge vores markedsposition. Digitaliseringen og de muligheder det giver skal understøtte vores vækstplaner. For at styrke dette område søger vi en erfaren leder til afdelingen for digitalisering og forretningsudvikling. Du vil indgå i ledergruppen og får ansvaret for alle projekter i krydsfeltet mellem forretningen og IT. Du skal lede hele projektfasen fra idegenerering til designfasen, implementering og opfølgning og sikre, at vi er på forkant med digitaliseringens muligheder.

Du bidrager med solid forretningsforståelse, projekt- og ledelseserfaring

Din ledelseserfaring har lært dig at kommunikere med og agere i et miljø med mange forskellige stakeholders både internt og eksternt - og du har forståelse for at møde dem i øjenhøjde. Din effektivitet og gennemslagskraft hjælper dig med at overholde fastlagte leverancerammer i forhold til tid, kvalitet og økonomi. Du er en motiverende leder, som brænder for at udvikle og udfordre dine medarbejdere, i et miljø hvor IT og forretningsudvikling skal tænkes sammen.

Du får ansvaret for

  • At koble forretningsudvikling sammen med IT-løsninger, så det giver værdi for forretningen
  • At lede en afdeling med 4 medarbejdere, hvoraf en skal rekrutteres
  • At lede forretningsudviklingsprojekter
  • At lede større IT-projekter (Eks. nyt ERP-system inklusiv leasingmodul) 
  • At lede projektteams
  • At sikre tværorganisatoriske procesoptimeringer
  • At sikre datakvaliteten
  • At sikre udvikling og drift af samtlige anvendte IT-systemer

Din person

Som person er du struktureret, analytisk og bevidst om vigtigheden af at forstå forretningen. Du er nysgerrig, drevet af at udvikle tingene, se nye muligheder og koble disse med IT-løsninger. Vi lægger desuden vægt på, at du har en høj faglighed og er en empatisk leder som kan lede forskellige profiler indenfor forskellige fagområder. Sidst men ikke mindst, så er du drevet af din passion for IT kombineret med kommerciel udvikling af forretningen.

Din uddannelse

Du har enten en videregående uddannelse på kandidatniveau indenfor IT/systemudvikling kombineret med forretningsudvikling og ledelse eller en kommerciel uddannelse, hvor du har arbejdet i krydsfeltet mellem forretning og IT kombineret med ledelse. Vigtigst er dog, at du kan håndtere komplekse forretnings- og digitaliseringsprojekter fra start til slut, så de skaber værdi for os som virksomhed og vores kunder.

Hvad kan du forvente af Fleggaard Leasing A/S

Evnen og viljen til hele tiden at udvikle vores forretningsområder er et meget centralt element i vores strategi og vision om at være ”Bedst til forretning”. Som en del af den øverste ledergruppe vil du få indblik i alle vores forretningsområder, og afdelingen for digitalisering og forretningsudvikling vil være en vigtig brik i forhold til at kunne indfri vores strategiske målsætninger. Der er tale om en nyoprettet stilling, hvor du har rig mulighed for at præge agendaen, og udvikle dig - både som person, leder og i forhold til dine faglige kompetencer.

Spørgsmål til stillingen

Har du uddybende spørgsmål til stillingen, bedes du kontakte CFO for Fleggaard Leasing A/S Stig Vendelboe Jensen på: +45 72 13 20 05.


Fleggaard Koncernen er en af Danmarks største familieejede virksomheder. Aktiviteterne og forretningsområderne i koncernen er mange, men er koncentreret omkring de tre strategiske hovedområder detailhandel, grossisthandel og leasing af transportmidler. Dertil kommer en række øvrige aktiviteter indenfor hotel- og restaurationsdrift samt onlinehandel. Fleggaard Koncernen har i alt ca. 1.750 medarbejdere og omsætter årligt for omkring 7 milliarder kroner. Koncernens vision er at være BEDST TIL MEDARBEJDERE – BEDST TIL KUNDER – BEDST TIL FORRETNING OG DERMED ”BEST IN CLASS”. Se mere på www.fleggaard-holding.dk.

Gem job

Fleggaard Leasing A/S
Publiceret: 29. november 2020

Arbejdssted

Location Padborg