For­ret­nings­ud­vik­ler med fokus på data og sam­ar­bej­de


Vær med til at drive forretningsudviklingsindsatsen og udnytte det store potentiale, der er i data fra DataHub. Til en rolle som forretningsudvikler søger vi en innovativ og relationsskabende kollega, der i kraft af sin erfaring med digital forretningsudvikling kan medvirke til at skabe grundlaget for, at Energinet DataHub i samarbejde med både kendte og nye interessenter kan identificere værdien og være med til at bringe vores store datagrundlag i spil til gavn for det danske samfund og for den grønne omstilling. Din arbejdsplads bliver på vores kontor i Fredericia med mulighed for hjemmearbejde og stor fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge dit arbejde.

En fleksibel arbejdsplads med en stærk vision

Glæd dig til at blive en del af en organisation med et meningsfuldt formål. Med visionen ”Grøn energi for en bedre verden” arbejder vi hver dag for, at vi når i mål med den grønne omstilling af energisystemet. Vi er nysgerrige, åbne og vægter samarbejde og inddragelse højt, samtidig med at vi har stort fokus på løbende udvikling og læring. I tråd med vores værdier ”mod” og ”tillid” er Energinet en fleksibel arbejdsplads, hvor du får stor indflydelse på, hvor og hvornår du løser dine arbejdsopgaver i en god balance mellem egne ønsker og værdiskabelsen for Energinet.

Fokuseret indsats på interessentsamarbejder, innovation og co-creation

Du bliver en del af afdelingen Forretningsudvikling og Support, som medvirker til, at Energinet DataHub aktivt bidrager til Energinets acceleration af den grønne omstilling.

I et nyoprettet job som forretningsudvikler er du sammen med dine kolleger med til at sætte retning for udviklingen af Energinet DataHubs forretning og for DataHub-systemet. Samtidig har du fokus på at sikre, at udviklingen sker i tæt samarbejde med den øvrige organisation.

”For at lykkes i rollen, er det vigtigt, at du både trives med at arbejde på strategisk og overordnet niveau, og at du samtidig kan dykke ned i detaljen og forstå de data, vi arbejder med. Det kræver både, at du forstår vores rolle i elmarkedet, og at du samtidig har blik for, hvordan andre aktører kan samarbejde med os for skabe nye services og forretningsmodeller, som kan bidrage til at øge fleksibiliteten i elforbruget,” fortæller afdelingsleder Bodil Skov Jørgensen.

Du får et spændende job, hvor du er med til at præge data-agendaen i Energinet DataHub. Energinet DataHub er et ungt selskab i vækst, og du får en central rolle i selskabet, hvor du kommer meget tæt på forretningen og vores eksterne aktører - og med forretningsudviklingsbriller skal være med til at identificere, hvilke veje vi kan vælge for at udvikle og skabe større forretningsmæssig værdi med afsæt i mulighederne i data og digitalisering. Du trives i en travl hverdag med mange bolde i luften og har fingeren på pulsen med hensyn til at identificere og udnytte de muligheder, der opstår med afsæt i DataHub.

Innovativ akademiker med forretningsforståelse

Du har en relevant akademisk uddannelse, fx inden for forretningsudvikling, du kan også være ingeniør eller lignende. Det vigtigste er, at du har 4-5 års erfaring fra lignende rolle og ikke er bleg for at kaste dig ud i nye udfordringer. Din faglige baggrund bygger ideelt på erfaring med forretningsudvikling, dataforståelse og samskabelse i en reguleret, politisk kontekst. På grund af den brede kontaktflade i jobbet, er det vigtigt, at du har en positiv indstilling, er nysgerrig og god til at samarbejde med forskellige fagligheder både internt og eksternt. Endeligt er du en stærk formidler, der er velformuleret både skriftligt og mundtlig og evner at formidle komplekst indhold på en let forståelig måde.

Som person motiveres du både af at skabe relationer og resultater. Du er kendetegnet ved et stort overblik, ligesom du er grundig og analytisk - og har fokus på prioritering og afslutning af opgaver. Samtidig er du en god sparringspartner, der er imødekommende og nysgerrig og gerne opsøger input fra andre. Endeligt skubber du gerne på udviklingen og går forrest – og du har sans for at ”lede opad” og skabe ”buy in”.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket, så vi har den senest 22. november 2020. Vi forventer at holde samtaler 30. november og 2. december 2020 (1. samtale – online via Teams) og 7. december 2020 (2. samtale). Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Bodil Skov Jørgensen på telefon 61 24 43 64. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Energinet Datahub A/S ejer og driver DataHub – et centralt og uafhængigt it-system, der samler alle oplysninger om danskernes elforbrug og produktion. Vi sikrer afregning, standardiserede processer og ensartet kommunikation mellem aktørerne i elmarkedet. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Gem job

Energinet
Publiceret: 5. november 2020

Arbejdssted

Location Fredericia