DevOps-udvikler med godt ETL-kendskab søges til ejen­doms­vur­de­ring

Befinder du dig godt i drift og videreudvikling? Har du flair for at forbedre og effektivisere ETL-processer? Hvad enten du er en erfaren udvikler, eller du har mod på at lære i et komplekst system. Så kan ICE Data og Analyse være det rette sted for dig!

Produktion af de nye ejendomsvurderinger påbegyndes i efteråret 2020. Som leverandør af kildedata til ejendomsvurdering øger kontoret ICE Data og Analyse derfor evnen til at varetage driftsprocesser, overvågning og defektrettelser i forbindelse med produktionen. Vi er på udkig efter udviklere med DevOps-erfaring inden for data management eller ETL, der kan overtage opgaver fra eksterne ressourcer og forankre løsning i drift, og som kan indgå i videreudvikling og tilpasning af løsningen.

Udviklere til Team Datafordeler og Team DataOps

Kontoret ICE Data og Analyse består af en række teams med forskellige ansvarsområder. De teams vi søger udviklere til, er Team Datafordeler som er i fuld gang med at tilpasse ETL-flows op mod den fælles offentlige datafordeler og gennemfører et skift fra nuværende løsning. Teamet er beskæftiget med at optimere flows samt videreudvikling af middleware til modtagelse af kildedata. Det andet team vi søger udviklere til, er Team DataOps, som er et team under opbygning. Teamet skal varetage drift og videreudvikling af Data Warehouse-løsningen i drift. Opgaverne spænder over optimering af løsningen, etablering af overvågning og rapportering, samt incidenthåndtering. 

Central rolle som understøtter velfærdsstaten

Du kan se frem til et job, hvor opgaven er at understøtte en central del af velfærdsstaten nemlig ejendomsvurdering til skatteopkrævning. Vi har fokus på at udføre arbejde, vi kan være stolte af. Området har stor bevågenhed, hvorfor forståelse for sikkerhed og beskyttelse af data er særlig vigtig. 

Som udvikler skal du være rygraden i det team du bliver en del af. Både når du udvikler ETL-jobs af høj kvalitet - og når du deltager i behovsafdækning, fejlsøgning og vidensdeling.
Sammen med dit team får du ansvaret for:

 • at udvikle, fejlfinde og dokumentere ETL-jobs
 • at bistå med test og reviews af jobs
 • at monitorere idriftsatte dataløsninger
 • at håndtere dataflows relaterede incidents
 • at hjælpe med afklaringen til forretningen.

Forretningsorienteret ETL-udvikler

Vi forventer, at du har en relevant uddannelse eller dokumenteret erhvervserfaring på området. Ligeledes forventer vi, at du har grundlæggende kendskab til ETL-principper. Da vi udvikler i SAS DI Studio vil det være en fordel, hvis du har kendskab til værktøjet.

Vi forventer desuden, at du har kendskab til et programmeringssprog enten JAVA eller C#, gerne begge dele, og du skal have grundlæggende kendskab til Active Directory og definition af roller og grupper. Det forventes også at du har kendskab til adgangsrettigheder på sql server, og de objekter (tabeller, skemaer mv.) der oprettes i sql server.

Det vil være en fordel hvis du har erfaring med:

 • SAS VA
 • SAS Management Console 
 • Java Editor
 • Logning og kryptering.

Som person ser vi gerne at du er:

 • glad for at arbejde i team
 • proaktiv og tager ejerskab for problemløsning
 • god til at prioritere egen tid 
 • har fokus på leverance kvalitet og dokumentation.

Vi tilbyder 

Et job i en It-organisation med fokus på medarbejdernes indflydelse på opgaveløsning. Der er rig mulighed for at videreudvikle din faglighed, og der er god mulighed for at tage ansvar for eget område. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en af de største udviklingsorganisationer i Danmark, hvilket giver mulighed for at indgå i faglige fællesskaber. Vi forstår værdien af work-life balance og af at udnytte mulighederne for at løse visse opgaver via fjernarbejde.

Ansøgning og kontakt   

Ansøgning med CV og eksamensbevis bedes sendt via linket ”Søg stillingen” senest den 23. november 2020. Spørgsmål besvares gerne af Janus Agerbo på telefon 72 37 87 21. Der kan indgå en logisk test og en personanalyse i ansættelsesforløbet. 

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten, overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest og referencer.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner.  

Dit arbejdssted vil indtil videre være Nybrovej 110-116, 2800 Lyngby. 

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen  

’I samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser udvikler vi en fremtidsparat og sikker digital forvaltning’  

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til opgave at forenkle og udvikle it-løsninger og forretningsprocesser. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af skatteforvaltningens eksisterende it-systemer. Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.  

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.  

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Vi sikrer fundamentet for finansiering af det danske samfund  

Skatteforvaltningen varetager en vigtig samfundsopgave. Vi opkræver hvert år de ca. 950 mia. kr. i skatter og afgifter, som er fundamentet for finansieringen af det danske samfund. Vi har fokus på at løse vores opgave sikkert og effektivt, og på at alle betaler det, de skal - hverken mere eller mindre. Samtidig skal vi gøre det nemt og trygt for borgere og virksomheder at være i kontakt med os. 

Med et job hos os får du derfor mulighed for at tage ansvar for en vigtig opgave og gøre en forskel. 

Vi har brug for ansatte med mange forskellige faglige kompetencer, og bredden i opgaverne giver også den enkelte mulighed for at få faglige udfordringer og udvikle sig. Vi har fokus på god ledelse på alle niveauer bl.a. for at sikre, at der er balance mellem arbejdsliv og fritid og respekt for det hele menneske. 

Skatteforvaltningen består af syv styrelser med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet. Samlet har Skatteforvaltningen ca. 8.000 ansatte i hele Danmark. På www.skatteforvaltningen.dk kan du læse mere om de enkelte styrelsers kerneopgaver.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Publiceret: 9. november 2020

Arbejdssted

Location Lyngby