Udvikler søges til Skat­testy­rel­sens ambition om at blive mere da­ta­dre­vet

Arbejder du systematisk og kan du udvikle et datavarehus, der kan bidrage til Skattestyrelsens ambition om at blive mere datadrevet? Så er du måske vores nye medarbejder i Undersøgelser og Vidensformidling, Skattestyrelsen.

Om jobbet

Som udvikler vil du være med til at opbygge et nyt datavarehus på en Microsoft SQL Server platform, der understøtter Skattestyrelsens fagområder med analytisk viden. Din primære opgave vil være opbygning en databasestruktur, der føder ind til en PowerBi- og Excel-løsning, hvor analytikere nemt og enkelt, kan udarbejde egne analyser. Dette vil både indebære design og implementering af ETL-processer, herunder indlæsning af nye datakilder og modellering af data, men kan også indebære udvikling af nye løsninger i PowerBI og Excel. Udviklingen tager udgangspunkt i forretningens krav, som du vil skulle omsætte til veldokumenterede tekniske løsninger.

Opbygning af datavarehuset indgår som et centralt element i Skattestyrelsen ambition om at blive mere datadrevet. I de kommende år vil vi udrulle datamodeller for forskellige fagområder. Datamodellerne giver os et fundament for, at vores analyser får et mere helhedsorienteret perspektiv, at vi hurtigere og mere effektivt kan trække tal, og at forskelligartede opgørelser undgås.

Om dig

Vi leder efter en kandidat, der arbejder systematisk og formår at skabe en gennemskuelig struktur på baggrund af komplekse datamængder. Du har erfaring med SQL-programmering samt kendskab til grundlæggende databaseteori. Det vil derudover være en fordel, hvis du har kendskab til eller interesse i at udvikle dine kompetencer ift. Microsoft SQL Server-platformen herunder Management Studio og SQL Server Integration Services.

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men vi forestiller os, at du kan have en baggrund som cand.it, cand.scient., cand.scient.oecon. eller tilsvarende. Erfaring er en fordel, men ikke en forudsætning, hvorfor nyuddannede med de helt rette kompetencer også opfordres til at ansøge.

Om kontoret

Du bliver en del af kontoret Undersøgelser og Vidensformidling, der gennem analyser og opsamling af viden understøtter Skattestyrelsens resultatskabelse ved at formidle et databaseret styringsgrundlag. Vores arbejde bidrager til at understøtte langsigtede strategiske beslutninger på tværs af styrelsens fagområder. Vi er et kontor på ca. 20 medarbejdere med forskellige baggrunde, hvor vi har en uformel omgangstone, et godt samarbejde og en professionel tilgang til vores arbejdsopgaver.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning inkl. CV og dokumentation for uddannelse via linket ”Søg stillingen” senest mandag d. 23. november 2020. Vi forventer at afholde 1. samtale i uge 49 og 2. samtale i uge 50.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Theis Høvring på 72 37 28 83.

Der vil indgå en logisk test og en personanalyse i ansættelsesforløbet. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten, overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet.

Ansættelse vil være i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Din fysiske arbejdsplads bliver indtil videre Copenhagen Towers, Hannemanns Allé 25, 2300 København S. Tiltrædelse snarest muligt.

Om Skattestyrelsen

’Vi sikrer, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden’

Den opgave løser Skattestyrelsen ved at gøre det nemt og trygt at betale, ved målrettet at bekæmpe svindel og ved at have effektive kontrolmekanismer integreret i alle dele af opgaveløsningen. Vi har en vigtig samfundsopgave, og vi er ydmyge overfor det store ansvar, der følger med vores myndighedsrolle.  Vores afgørelser skal være korrekte og fagligt velfunderede. Derfor er faglighed og et højt kompetenceniveau hos vores medarbejdere og ledere kernen i vores arbejde.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Skattestyrelsen på www.sktst.dk.

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Vi sikrer fundamentet for finansiering af det danske samfund  

Skatteforvaltningen varetager en vigtig samfundsopgave. Vi opkræver hvert år de ca. 950 mia. kr. i skatter og afgifter, som er fundamentet for finansieringen af det danske samfund. Vi har fokus på at løse vores opgave sikkert og effektivt, og på at alle betaler det, de skal - hverken mere eller mindre. Samtidig skal vi gøre det nemt og trygt for borgere og virksomheder at være i kontakt med os. 

Med et job hos os får du derfor mulighed for at tage ansvar for en vigtig opgave og gøre en forskel. 

Vi har brug for ansatte med mange forskellige faglige kompetencer, og bredden i opgaverne giver også den enkelte mulighed for at få faglige udfordringer og udvikle sig. Vi har fokus på god ledelse på alle niveauer bl.a. for at sikre, at der er balance mellem arbejdsliv og fritid og respekt for det hele menneske. 

Skatteforvaltningen består af syv styrelser med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet. Samlet har Skatteforvaltningen ca. 8.000 ansatte i hele Danmark. På www.skatteforvaltningen.dk kan du læse mere om de enkelte styrelsers kerneopgaver.

Gem job

Skattestyrelsen
Publiceret: 9. november 2020

Arbejdssted

Location København S