Kon­tor­chef til 3. parts- og sel­skabs­sy­ste­mer

Fagområdet Drift og Videreudvikling søger en kontorchef til en nyoprettet enhed, som har ansvaret for at drifte og videreudvikle Skatteforvaltningens 3. parts- og selskabssystemer. Enheden er placeret i et komplekst og spændende it-applikationsområde i udvikling. Som leder står du i spidsen for sikker og stabil drift og videreudvikling af en it-portefølje, som er et afgørende fundament for finansieringen af det danske samfund.

Fremdriftsstyring og videreudvikling

Kontoret er nyoprettet, fordi opgavemængden og kompleksiteten i systemporteføljen på erhvervs- og selskabsområdet er stigende. Du er med til at opbygge kontoret og får god mulighed for at bruge dine ledelsesmæssige kompetencer og sætte dit præg på organisering, udvikling og løsning af kerneopgaven. Kontoret etableres med dig som leder og 13 erfarne, engagerede medarbejdere, der hver dag løser komplekse udfordringer relateret til drift og videreudvikling af systemporteføljen. Vi forventer, at kontoret vokser i løbet af de næste år. På tværs af specialer og fagområder sikrer du, at teamet løbende prioriterer og eksekverer opgaver og aktiviteter.

Enhedens primære opgaver er at:

 • varetage den løbende vedligeholdelse og support af Skatteforvaltningens systemer relateret til 3. parts-indberetninger, pensionsafgifter, selskabsskat og udbytteskatterefusion
 • have ansvaret for styring og opfølgning på de leverandører, der er indgået aftale med på området
 • styre incidents, problems, changes, releases og andre systemejeropgaver i relation til systemerne
 • systemunderstøtte forretningsudvikling, vedligeholdelse og support på fagsystemerne
 • sikre stabil og sikker drift via proaktive handlinger relateret til compliance, sikkerhed og generel sund it-mæssig tilstand af systemerne
 • gennemføre aktiviteter i forbindelse med legacy-indsatsen

Du samarbejder med både interne interessenter i Udviklings-og Forenklingsstyrelsen, samarbejdspartnere i Skatteministeriets koncern og eksterne relationer. Din samarbejdsflade afspejler den vigtige, samfundsmæssige opgave, du sammen med dine medarbejdere løser.

Engageret leder med interesse for udvikling og drift

Du har en relevant videregående uddannelse, fx en akademisk eller it-mæssig uddannelse eller tilsvarende erfaringsbaseret kompetenceniveau. Vi forventer, at du har dybt kendskab til drift, videreudvikling og ledelse af komplekse applikationsporteføljer. Desuden vil det være en fordel, hvis du har flere års erfaring som leder indenfor it-området. Du motiveres af at skabe struktur og fremdrift i en travl hverdag og brænder for ledelse og at skabe resultater gennem andre. Derudover lægger vi vægt på, at du:

 • har et stort drive og er løsningsorienteret
 • formår at sætte retning og udvikle medarbejdernes potentialer
 • har gode samarbejdsevner og evner til at opbygge netværk
 • du er vant til at agere i en politisk styret organisation
 • har erfaring med at omsætte komplekse processer og problemstillinger til konkrete resultater

Ansøgning og kontakt  

Send din ansøgning med CV og eksamenspapirer samt relevant dokumentation via nedenstående link hurtigst muligt og senest den 30. november. Dette er et genopslag.

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte underdirektør Helene O’Sullivan på tlf. 72 37 04 84. Vi holder samtaler løbende.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen indplaceres i løngruppe 1, svarende til lønramme 37. Ansættelse sker som udgangspunkt på åremål. Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner.

Du skal være opmærksom på, at der kan blive gennemført test som led i ansættelsesproceduren. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.   

Dit arbejdssted vil være Udviklings- og Forenklingsstyrelsens lokation på Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.  

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

’I samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser udvikler vi en fremtidsparat og sikker digital forvaltning’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til opgave at forenkle og udvikle it-løsninger og forretningsprocesser. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af skatteforvaltningens eksisterende it-systemer. Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Vi sikrer fundamentet for finansiering af det danske samfund  

Skatteforvaltningen varetager en vigtig samfundsopgave. Vi opkræver hvert år de ca. 950 mia. kr. i skatter og afgifter, som er fundamentet for finansieringen af det danske samfund. Vi har fokus på at løse vores opgave sikkert og effektivt, og på at alle betaler det, de skal - hverken mere eller mindre. Samtidig skal vi gøre det nemt og trygt for borgere og virksomheder at være i kontakt med os. 

Med et job hos os får du derfor mulighed for at tage ansvar for en vigtig opgave og gøre en forskel. 

Vi har brug for ansatte med mange forskellige faglige kompetencer, og bredden i opgaverne giver også den enkelte mulighed for at få faglige udfordringer og udvikle sig. Vi har fokus på god ledelse på alle niveauer bl.a. for at sikre, at der er balance mellem arbejdsliv og fritid og respekt for det hele menneske. 

Skatteforvaltningen består af syv styrelser med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet. Samlet har Skatteforvaltningen ca. 8.000 ansatte i hele Danmark. På www.skatteforvaltningen.dk kan du læse mere om de enkelte styrelsers kerneopgaver.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Publiceret: 9. november 2020

Arbejdssted

Location Frederiksberg