Re­sul­ta­t­o­ri­en­te­ret datachef til Told­sty­rel­sen


Kan du understøtte en datadrevet udvikling af Toldstyrelsen? Kan du sikre god datagovernance som grundlag for relevant og strategisk ledelsesinformation? Og har du lyst til at opbygge et nyt datakontor, hvor du i tæt samarbejde med dine medarbejdere og den øvrige organisation omsætter data og analyse til værdi gennem effektive og brugervenlige business intelligence-løsninger?

Toldstyrelsens nyoprettede datakontor skal sikre god governance, dokumentation og kvalitet på dataområdet. Kontoret skal planlægge, koordinere og styre aktiviteter, der fører til bedre udnyttelse af data i Toldstyrelsen, og udvikle brugervenlige værktøjer, skabe datagrundlag for analyseredskaber til styrelsens enheder og levere information til organisationen og Toldstyrelsens direktion. 

Nyoprettet kontor med tværgående ansvar

Som kontorchef får du ansvaret for at drive opbygningen af det nye datakontor. Din første opgave bliver at rekruttere kontorets medarbejdere og skabe et team på ca. ti medarbejdere, hvor Skatteforvaltningens værdier er i højsædet: faglighed, ansvarlighed, samarbejde og udsyn.

Du skal opbygge en datastrategi for Toldstyrelsen og i tæt samarbejde med dine nye medarbejdere være bindeled mellem enhederne og direktionen, når det handler om data. 

Du får en bred kontaktflade til alle styrelsens enheder, da du skal afdække behov og finde holdbare tværgående løsninger på dataanalytiske udfordringer. I den sammenhæng kommer du også til at arbejde tæt sammen med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, som er IT- og dataleverandør til hele Skatteforvaltningen, og som implementerer en ny dataplatform. Du og dit kontor skal bidrage til at give platformen værdi for Toldstyrelsen. 

Toldstyrelsen er i gang med at implementere en række nye toldsystemer på grundlag af krav i EU’s toldkodeks (EUTK). Denne opgave vil have et stort fokus i de kommende år. I den forbindelse er det afgørende, at du formår at identificere de data, der i fremtiden kan få stor indflydelse på styrelsens opgaver og kan bidrage til, at vi sammen opnår endnu bedre resultater. 

Du bliver en del af et ledelsesteam på otte kontorchefer i staben, og du refererer til Toldstyrelsens underdirektør for Stab. 

Fagligt velfunderet, fremsynet og engageret leder 

Du har en relevant IT-relateret, naturvidenskabelig eller samfundsvidenskabelig uddannelse, som har givet dig en bred og dyb datateknisk viden og forståelse. Du har mindst fem års relevant arbejdserfaring og besidder en grundlæggende viden inden for IT-arkitektur, datamodellering, databaseudvikling og datasikkerhed. 

Desuden har du erfaring med business intelligence og data warehouse-løsninger, og du forstår, hvor vigtigt det er at sikre kvalitet i hele flowet, fra man modtager inddata, til slutbrugeren sidder med valide højkvalitetsdata, som kan danne grundlag for vigtige beslutninger. 

Vi lægger særlig vægt på, at du:

  • er velbevandret inden for kvantitative analyseteknikker med hensyn til både deskriptive statistiske analyser og mere avancerede modeller
  • interesserer dig for teknologiske muligheder for at få mest muligt ud af data, fx advanced analytics, machine learning og AI
  • har erfaring med ledelse af datafaglige medarbejdere og med at sætte faglig retning i overensstemmelse med organisationens strategi
  • kan kommunikere enkelt og retningssættende om datafaglige problemstillinger til organisationen
  • er god til at afdække organisationens behov og vælge de løsninger, der giver størst mulig værdi
  • kan navigere i en organisation med mange snitflader og skabe tillidsfulde relationer både internt og eksternt.

Du er en synligt entusiastisk ambassadør for dataanvendelse i Toldstyrelsen, og du kommunikerer klart om mål og resultater til både direktion, ledere og medarbejdere, så løsninger forankres og bruges af organisationen. 

Fremdrift og udvikling af Toldstyrelsens dataanalytiske kapacitet er essentielt for at lykkes i stillingen. Det kræver blandt andet, at du kan fastholde dit engagement i processer, der til tider er langvarige og involverer mange interessenter. Du skal være lydhør og god til at finde fælles fodslag, men samtidig være i stand til at træffe beslutninger på egen hånd og selv kunne udtænke tekniske løsninger og være med til at designe dem. 

Ansøgning og kontakt 

Send ansøgning, CV, eksamensbevis og eventuelt yderligere materiale via linket ”Søg jobbet her” senest onsdag den 2. december 2020. 

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte underdirektør for Stab Jan Højgaard Funder på telefon 72 37 16 96 på hverdage kl. 15-17.

Vi forventer at holde første samtalerunde torsdag den 10. december. Anden samtalerunde holder vi tirsdag den 15. december. Du skal være opmærksom på, at der vil indgå en personprofilanalyse, en logisk test og evt. en case i ansættelsesforløbet. Derudover indhenter vi referencer.

Ansættelse sker under forudsætning af, at du via Politiets Efterretningstjeneste kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT (HEM), da du skal arbejde med klassificerede dokumenter og systemer. 

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen indplaceres i løngruppe 1, svarende til lønramme 37. Ansættelse sker som udgangspunkt på åremål.

Dit arbejdssted bliver indtil videre Slet Parkvej 1-3, 8310 Tranbjerg. Inden for nogle år flytter vi til Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg.

Toldstyrelsen 

‘Vi understøtter smidig handel på tværs af de ydre grænser og sikrer en effektiv toldkontrol’

Toldstyrelsens opgave er at sikre enkel angivelse af korrekt told og effektiv forvaltning af EU’s regelsæt på toldområdet. I samarbejde med andre myndigheder arbejder vi for at forhindre illegal import og beskytte borgere og virksomheder mod farlige eller sundhedsskadelige varer som våben og narkotika. I de kommende år har vi desuden en vigtig opgave med at modernisere og digitalisere toldområdet som fastsat i EU’s toldkodeks. 

Vi løser fagligt krævende opgaver i komplekse processer. Vi skal samtidig levere et højt serviceniveau og en effektiv kontrol i alle dele af opgaven. Derfor kræver vi stærk koordinering og høj faglighed både internt og i samarbejdet med andre aktører, nationalt såvel som internationalt.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor. 

Læs mere om Toldstyrelsen på www.toldst.dk.

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem job

Toldstyrelsen
Publiceret: 16. november 2020

Arbejdssted

Location Tranbjerg