IT-sy­stem­ko­or­di­na­tor til Business Central ERP-system og fi­nan­si­el­le data

 

Danmarks største trafikselskab Movia søger lige nu en IT-systemkoordinator, der vil være med til at udvikle og optimere Movias brug af Business Central (NAV). Movia har årligt 200 millioner rejsende, og derfor er en sikker og kompetent styring af de finansielle data, hele vejen fra selve rejsen til anvendelse i Business Central og i vores BI-løsning, alfa og omega. Lyder det som et job for dig?

Indtag en nøglerolle som bindeled mellem IT og Movias forretning

Som systemkoordinator bliver din vigtigste opgave at styre og videreudvikle stabil drift af Movias Business Central ERP-løsning. Du får ansvaret for integrationen af de systemer, der styrer Movias finansielle data i forbindelse med afregning af rejsekort og handicapkørsel, så data bliver anvendt så korrekt og effektivt som muligt.

Gennem et godt og tæt samarbejde med Movias økonomiafdeling, bliver du sammen med den anden systemkoordinator på økonomiområdet, en del af Movias ekspert-team, der styrer vedligeholdelse og videreudvikling af Business Central. Ved hjælp af en god teknisk viden om Business Central og forretningsmæssig forståelse er det dig, der professionelt rådgiver og udfordrer økonomi, så I sammen finder de mest effektive løsninger, der understøtter forretningens behov. Du vil også være med til at sikre automatisering og effektivisering af forretningsprocesser.

Det er dig, der igennem et godt samarbejde med leverandøren styrer kontrakten og følger skarpt op på leverancerne. Du reviewer løsningsforslag og kvalitetssikrer dokumentation, og det er dig, der igennem en god data- og teknisk forståelse omsætter og formulerer organisationens behov, så det kan udvikles systemmæssigt af leverandøren. Desuden vil du aktivt medvirke i analyse, planlægning og styring af den samlede systemportefølje i Movia.

Du er vores ideelle kandidat, hvis du:

  • Har relevant uddannelsesmæssig baggrund som f.eks. datalog, cand. IT eller lignende
  • Har teknisk indsigt og godt kendskab til Business Central funktionalitet samt generelt kendskab til regnskabsområdet
  • Har erfaring med at understøtte forretningen og kan se systemmæssige udviklingsmuligheder
  • Er udadvendt af natur og god til at skabe relationer med dine interne kunder samt leverandørsiden
  • Arbejder metodisk, struktureret og vedholdende med dine opgaver
  • Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med MS Azure Cloud, REST Webservices og SQL-database  

Fakta om jobbet hos Movia

Stillingen er på fuld tid med tiltrædelse 1. februar 2021.

Movia tilbyder individuel løn efter kvalifikationer i henhold til overenskomst mellem relevant faglig organisation og KL.

Har du yderligere spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte teamleder Admir Begic tlf. 4097 4404 eller IT-chef Per Lindblad Johansen tlf. 2622 4999.

Ansøgning

Ansøgningsfrist den 6. december 2020.

Vi indkalder til samtaler løbende, så send din ansøgning så hurtigt som muligt.

En IT-afdeling med en unik og kompleks portefølje af systemer  

Som IT-systemkoordinator vil du blive en del af teamet Systemforvaltning. Et team der er en del af Movias IT-område med i alt 46 medarbejdere, som arbejder med IT-projekter, udvikling og vedligehold, drift, support og BI. Der er i alt 13 systemkoordinatorer, som har ansvaret for Movias systemportefølje på over 150 applikationer, der både omfatter administrative systemer samt mange passagervendte systemer som Rejsekortet, Rejseplanen og webshop, der når ud til vores mange rejsende.


Om Movia

Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og udvikling i Hovedstaden og Østdanmark. Vi samarbejder på tværs af kommuner, regioner, øvrige transportvirksomheder og interessenter for at gøre kollektiv transport til et attraktivt førstevalg. Movia transporterer årligt over 200 millioner passagerer på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger, 5 forskellige Flextrafik-ordninger og i vores plustur-ordning. Det gør os til Danmarks største mobilitetsselskab. 

Du vil som medarbejder få ca. 390 kolleger, hvoraf hovedparten arbejder i Movias hovedkontor på Toftegårds Plads i Valby. Det er en af vores fornemmeste opgaver at tiltrække de rigtige medarbejdere med de rigtige kompetencer. Det er nemlig vores medarbejdere, der gør den store forskel for manges hverdag nu og her – og i fremtiden.

Gem job

Trafikselskabet Movia
Publiceret: 19. november 2020

Arbejdssted

Location Valby