Da­ta­a­na­ly­ti­ker til opbygning af ana­ly­se­en­hed i Statens Ad­mi­ni­stra­tion


Som en del af den nye analyseenhed vil dine opgaver spænde fra arbejde med machine learning og anden teknologi til behandling af store datamængder til understøttelsen af en databaseret tilgang til ledelsesbetjeningen i Statens Administration med afsæt i din forventede store erfaring med præsentationssystemet Power BI. Så vil du være med til at præge automatiseringsløsninger i Finansministeriets koncern, er du måske vores nye kollega.

Om stillingen

Du får til opgave at bistå med at bygge en ny enhed op i Statens Administration, der på tværs af organisationen skal udvikle forretningen samt understøtte ledelsen med data på nye måder. Der er således tale om helt nye kompetencer i Statens Administration. Du skal som dataanalytiker kunne begribe og håndtere større mængder data fra vores fagsystemer og softwarerobotter og omsætte dem til brug for den videre forretningsudvikling. I den forbindelse skal du endvidere formå at understøtte ledelsen i skrift og tale med omsætning af relevante data, således at de træffer de bedste beslutninger for udviklingen af Statens Administration.

Om dig

Du har en relevant videregående uddannelse inden for fx datalogi, IT, forretningsudvikling, ingeniør eller lignende.

Vi forventer desuden, at du:

  • Har erfaring med machine learning fra en større virksomhed og har erfaring med Microsoft Power BI frontend-værktøjer og SKL. Et kendskab til de fællesstatslige systemer er en fordel.
  • Har erfaring med digitalisering af processer og kan analysere og omsætte store datamængder fra vores fagsystemer og softwarerobotter til brug for forretningsudviklingen
  • Har en logisk og struktureret tilgang til dine opgaver og deadlines
  • Er nysgerrig og samarbejder godt i et felt med stor tværfaglighed.

Om os

I Statens Administration får du en unik mulighed for at tage del i den fortsatte udvikling af en statslig styrelse i epicentret for fornyelse og effektivisering af administrative opgaver på tværs af den offentlige sektor.

Du vil blive ansat i direktionssekretariatet, som er en dynamisk enhed bestående af et team af dygtige og engagerede medarbejdere med bred faglig baggrund. Vi sidder tæt på beslutningerne og har til opgave at sikre, at ledelsen har det bedste grundlag at træffe de vigtige valg på. 

Vores hverdag er ofte både travl og uforudsigelig. Derfor lægger vi særlig stor vægt på at passe godt på hinanden. Vores team præges af godt og effektivt samarbejde med fokus på en god omgangstone.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes efter gældende overenskomst med mulighed for individuel forhandling alt efter kvalifikationer.

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, pt. Finansministeriets departement, Digitaliseringsstyrelsen, Statens Administration, Statens It og Økonomistyrelsen.

Det er en forudsætning for din ansættelse, at du kan opnå og opretholde sikkerhedsgodkendelse under hele din ansættelse.  

Forventet opstart er den 1. februar 2021.

Tjenestestedet er Arsenalvej 33 i Hjørring.

Yderligere oplysninger

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Lydia Lindskov Beck på tlf. 2280 9983 eller chefkonsulent Heinrich Sigsgaard på tlf. 25 28 12 50.

Ansøgning

Din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag sendes via Statens eRekruttering senest mandag den 7. december 2020.

Vi forventer at holde samtaler i uge 50 og 51. Afhængigt af restriktionerne forbundet med COVID-19 vil samtalerne muligvis foregå via Skype.

Du skal forvente at gennemføre en test i løbet af ansættelsesprocessen.

Statens Administration opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Rollemodel for effektiv administration

Statens Administration er et fælles servicecenter, der sørger for effektiv administration i staten. Vi tager os blandt andet af lønudbetaling og regnskab for 160 statslige institutioner, som spænder fra store ministerier til små museer.

Som medarbejder i Statens Administration er du med til at sætte standarder for modernisering, automatisering og innovation i den offentlige sektor. Du skaber samtidig værdi for vores kunder, som får tid til at fokusere på deres kerneopgaver.

Statens Administration er en arbejdsplads, hvor du kan udvikle dit potentiale i et stærkt fagligt fællesskab præget af nysgerrighed, kreativitet og løbende forbedring af vores måde at løse opgaver på.

Statens Administration ligger i Hjørring og er en styrelse under Finansministeriet.

Gem job

Statens Administration
Publiceret: 19. november 2020

Arbejdssted

Location Hjørring